Internationale Open Access Week 2019 - activiteiten in Nederland

De Internationale Open Access Week 2019 wordt dit jaar gehouden van 21-27 oktober met als thema "Open for Whom. Equity in Open Knowledge". Ook dit jaar wordt in Nederland een aantal open science activiteiten georganiseerd in of rondom deze week. De lijst van onderstaande activiteiten zal in de komende weken nog groeien. Aanmelden van activiteiten is mogelijk via een mail aan de redactie.

 

14 - 17 oktober 2019

De Leeuwarder Bibliotheken: Open Science, Open Mind

De Leeuwarder bibliotheken ((de bibliotheken van Van Hall Larenstein, NHL Stenden hogeschool, dbieb en Tresoar) doen dit jaar voor het eerst actief mee aan de Open Access Week met diverse lezingen en workshops onder de noemer ‘Open Science, Open Mind’. Alle lezingen zijn gratis toegankelijk, de voertaal is Engels. Ontvangst met koffie en thee, na afloop van de lezingen is er een borrel met hapjes.

Zie voor het programma en registratie de website van de Leeuwarder Bibliotheken.

 

17 oktober 2019

Vrije Universiteit Amsterdam: SEMINAR “I HATE / LOVE OPEN SCIENCE” – ZELF AAN DE SLAG MET OPEN SCIENCE

Lezingen & praktische workshops.

Er wordt veel gepraat over open science. Ben je het gepraat beu en wil je weten hoe open science in de praktijk werkt? Kom dan naar dit seminar met lezingen en workshops, waarin onderzoekers hun praktijkervaringen delen.

Praktische informatie en gereedschap: De sprekers laten zien wat de voordelen zijn van het ‘openbreken’ van de onderzoekspraktijk, en bereiden je ook voor op problemen die je tegen kunt komen. Je krijgt vooral praktische informatie en inzicht in middelen/ methoden die je kunt gebruiken in je eigen onderzoeksprojecten.

Data ownership , citizen science, en standaarden voor open data: Iedere workshop belicht een ander aspect van Open Science: data ownership in de humaniora, de waarde van citizen science, en standaarden voor open data. Je kunt kiezen uit deze drie workshops.

Alle lezingen en workshops zijn in het Engels.

Tijd: 13:00 - 16:30u

Zie voor meer informatie en aanmelding de website van de Universiteitsbibliotheek van de VU.

 

22 oktober 2019

Rijksuniversiteit Groningen: Let's talk about... open science research practices

Symposium over open science onderzoekspraktijken, zoals pre-registratie, replicatiestudies en hergebruik van onderzoeksdata.

Keynote sprekers: Dr. Rachael Ainsworth, Research Associate in Astrophysics bij de University of Manchester en Open Science Champion voor de Interferometry Centre of Excellence, en Dr. Anita Eerland, universitair docent Language and Communication aan de Universiteit Utrecht en mede-oprichter van de Open Science Community Utrecht. Met bijdragen van Prof. Sjoerd Beugelsdijk, Dr. Chiara Lisciandra, Maurits Masselink, Dr. Vera Heininga (allen Rijksuniversiteit Groningen) en de Open Science Community Groningen (OSCG).

Tijd: 13:30 - 18:00u

Waar: Van Swinderen Huys, Groningen

Zie voor meer informatie en registratie de website van de Universiteitsbibliotheek.

 

22 oktober 2019

Tilburg University: Het Grote Doe-het-zelf publishing event

Sommige outsiders en experimentelen onder onze wetenschappers besloten een radicale beweging naar 'Open Science’ en ‘Open Access’ te maken. Wat drijft ze en wat kunnen we van ze leren? Een panel van zelf-publicerende wetenschappers geeft inzicht over Self-Publishing, Open Access en de toekomst voor academische boeken, artikelen en onderwijsmaterialen. Michiel de Jong helpt academici open textbooks te maken aan de TU Delft. Jan Blommaert en Ico Maly (faculteit humanities, Tilburg) spreken over hun Open Books-project. Aaron Martin (rechten, Tilburg) is postdoc en managing editor van TechReg, een nieuw OA-tijdschrift opgericht binnen Tilburg University. Rima Rahal (sociale wetenschappen, Tilburg) is psycholoog en experimenteert met online courses, vrij voor iedereen om te volgen. Tot slot spreken Marino van Zelst en Hans van Dijk (sociale wetenschappen, Tilburg) over hun project: het oprichten van een compleet nieuw publicatiesysteem dat de macht teruggeeft aan onderzoekers.

Tijd: 15.00-18.00u,

Waar: Black Box, Tilburg University

Voertaal Engels. 

Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van Tilburg University.

 

25 oktober 2019

Universiteit Utrecht: Discussiebijeenkomst tijdschriftredacties en de transitie naar volledig open access

Met o.a.: Prof. Ludo Waltman (CWTS), Johan Rooryck (Universiteit Leiden), Frank Miedema (Voorzitter Open Science Programm UU), Sicco de Knecht (ScienceGuide) en Jeroen Sondervan (Projectleider Open Access UU)

Tijd: 9:30 – 12:30u

Besloten bijeenkomst voor UU’ers (editors-in-chief)

 

25 oktober 2019

Maastricht University: UM Open Science Event

Het UM Open Science Event start met de officiële ondertekening van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) en een presentatie over research assessment door rector Rianne Letschert. Dit wordt gevolgd door voorbeelden van open educational resources, open access publishing en FAIR data bij de UM. De bijeenkomst eindigt met een netwerklunch.

Tijd: 9:00 - 13:45u

Voor het programma en registratie, zie de website van UM Library.

 

31 oktober 2019

Data Archiving and Networked Services (DANS): Seminar NARCIS Adviesraad: An Institutional Perspective to Rescue Scholarly Orphans

In het kader van de internationale open access week organiseert de NARCIS Adviesraad op 31 oktober een seminar met een presentatie van Herbert Van de Sompel: An Institutional Perspective to Rescue Scholarly Orphans. Herbert Van de Sompel is Chief Innovation Officer bij DANS. Voorheen was leider van het onderzoeksteam ‘Digital Library Research and Prototyping’ aan het Los Alamos National Laboratory (New Mexico, USA).

Tijd: 9:30 - 11:30u

Zie voor meer informatie en registratie de website van DANS.

 

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons