Nieuwe open access deal met American Institute of Physics Publishing (AIPP)

Een aantal Nederlandse universiteiten en UMC’s zijn een Read en Publish overeenkomst met AIP Publishing (AIPP) overeengekomen. Corresponderende auteurs van de deelnemende instellingen kunnen zonder extra kosten open access publiceren in 26 tijdschriften van deze uitgever.

De afspraken op een rij:

  • De corresponderende auteur moet een aanstelling hebben bij een van de volgende universiteiten en bijbehorende UMC’s: Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit van Amsterdam, Universiteit van Twente en de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Voor de uitgever is de corresponderende auteur degene die het artikel submit en die gedurende het publicatieproces de contacten met de uitgever onderhoudt. Alleen die auteur komt in aanmerking voor het zonder extra kosten open access publiceren.
  • De volgende artikeltypen vallen onder de overeenkomst: research articles and updates, reviews, brief communications, communication conferende articles, fast tracks of article-FT, letters, notes, roadmaps, perspectives en tutorials.
  • Binnen deze overeenkomst kunnen jaarlijks door corresponderende auteurs van de deelnemende instellingen een maximaal aantal kosteloze open access artikelen gepubliceerd worden: 126 in 2022, 133 in 2023 en 141 in 2024.
  • Startdatum van de overeenkomst is voor het onderdeel open access publiceren 1 augustus 2022. Om in aanmerking te komen voor kosteloos open access publiceren moet de datum van acceptatie na 01-08-2022 zijn en voor 31-12-2024.
  • De toegang tot de tijdschriften is al vanaf 1 januari 2022 geregeld door de deelnemende instellingen.
  • De deal is afgesloten voor drie jaar en eindigt op 31 december 2024.
  • Open access publiceren via deze deal is Plan S compliant.

Wil je meer weten over deze en andere Read & Publish deals? Kijk dan op de pagina met een overzicht van de deals of neem dan contact op met de contactpersoon van je instelling. Ze helpen je graag.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons