Open science programma's van de Universiteit Utrecht en Tilburg University gepubliceerd

Twee Nederlandse universiteiten hebben hun open science programma gepubliceerd:

De Universiteit Utrecht heeft haar nieuwe Open Science Programme 2018-2020 ter goedkeuring naar het College van Bestuur gestuurd. Op de conceptversie 0.7, toegankelijk via website van de UU, kan nog commentaar worden gegeven. De Universiteit Utrecht haakt met haar onderwerpen aan bij het Nationaal Plan Open Science: open access publicaties, FAIR & open onderzoeksdata, en erkenning en waardering. Daaraan is het delen van code en software toegevoegd. Ook wordt aandacht geschonken aan outreach en publieke betrokkenheid.

Bij University Tilburg is het Open Science plan inmiddels goedgekeurd door het College van Bestuur en de Universiteitsraad. Het TiU Open Science plan, Action Plan Open Science for Tilburg University Strategy 2018-2021, is gedeponeerd in Zenodo.

Het project bevat verschillende acties:

1. Experiment with Open Science Labs

a. Self-publishing journals

b. Open Books

c. Open Educational Materials

d. Tilburg University preprints

2. Start a Tilburg University Open Access Fund for publishing in gold Open Access journals

3. Develop Open Science skills training

4. Start a Tilburg University Open Science Network

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons