Open Access

Open access publiceren? Kijk welke afspraken er zijn met uitgevers. Een aantal uitgevers publiceert alles in OA. Of wilt u publiceren in de eigen universitaire repository? Voor hulp en informatie heeft elke universiteit een contactpunt.

@Open_access

De Nederlandse universiteiten () hebben eind 2019 besloten om hun 100% doel een extra impuls gev… https://t.co/smqcxKypDk
Op dit moment zijn er 14 Read & Publish ( deals waar onderzoekers in Nederland gebruik van kunnen maken.… https://t.co/XrUr3MoU17
Nieuwe landelijke deal met : Artikelen zonder kosten open access publiceren in 305 hybride tijdschr… https://t.co/YKdIoGJcyL
New deal with : Publish articles open access without costs in 305 hybrid journals and publish with… https://t.co/2JgLlU8vbZ
RT : Commissioned on behalf of a new report and framework to improve the transparency of prices and s… https://t.co/ERY64dmsB3

Open Access Journal Browser

Actueel

Delen publicaties via de repository krijgt extra impuls

De Nederlandse universiteiten (namens de VSNU) hebben eind 2019 besloten om hun 100% open access doel een extra impuls geven...

Herziening datamanagementprotocol van NWO

NWO herziet per 1 januari 2020 haar datamanagementprotocol. De basisprincipes blijven ongewijzigd. Onderzoekers dienen voor aanvang van het onderzoek hun...
2018
4620
2017
6326
2016
4714
2015
2045

Stand van zaken

01 december
2019
Nieuwe mijlpaal voor NARCIS: 750.000 open access publicaties beschikbaar
31 juli
2019
Mijlpaal: 700.000 open access publicaties in NARCIS
Dr.
Peter
Doorn
Directeur
Data Archiving and Networked Services (DANS)

“Open Access is voor mij geen dogma, maar een manier om wetenschappelijke informatie - publicaties, data en software - effectiever te verspreiden dan via het betaalde model.
Soms zijn er goede redenen om bepaalde informatie te beschermen. Voor onderzoeksdata geldt: Open als het kan, beschermd als het moet."

Prof. Dr.
Stan
Gielen
Voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek (NWO)
NWO Den Haag

"Open access zorgt ervoor dat wetenschappelijke publicaties van de Nederlandse universiteiten wereldwijd toegankelijk worden. Het vrijelijk delen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bevordert de wetenschap en draagt bij aan de verspreiding en zichtbaarheid van het Nederlandse onderzoek."

Prof. dr.
Thomas
Vaessens
hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde
Universiteit van Amsterdam

"Wij proberen de studie van de Nederlandse literatuur internationaal zichtbaar te maken en als vakgemeenschap aan te sluiten bij internationale debatten en communities. Wij zijn dus gebaat bij een zo groot mogelijke verspreiding en zo min mogelijk drempels tussen onze onderzoeksresultaten en de gebruikers ervan."

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons