Begrippenlijst

article processing charge zoek op term

Een vergoeding, betaald aan een uitgever voor het open access maken van een artikel.

Synonyms: APC author processing charge article processing charge APC author processing charge article processing charge

Berlin Declaration zoek op term
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (22 oktober 2003). Mijlpaal in de open access beweging.
corresponderende auteurs zoek op term
Voor de uitgever is de corresponderende auteur degene die het artikel indient (Submit). Dat kan dus maar één auteur zijn per artikel.
creative commons zoek op term
Creative Commons-licenties geven iedereen, van individuele makers tot grote instellingen, een gestandaardiseerde manier om het publiek toestemming te geven om hun creatieve werk te gebruiken onder de auteurswet. Vanuit het perspectief van de hergebruiker beantwoordt de aanwezigheid van een Creative Commons-licentie op een auteursrechtelijk beschermd werk de vraag: "Wat kan ik met dit werk doen?"

Synonyms: CC Creative Commons

DOAJ zoek op term
Directory of Open Access Journals, biedt een overzicht van alle open access journals.
double dipping zoek op term
Situatie waarbij een uitgever van een tijdschrift een vergoeding vraagt voor het open access publiceren van een artikel bovenop de normale abonnementsprijs. Hierdoor betaalt de wetenschap in feite twee keer voor hetzelfde.
gouden open access zoek op term
Gouden open access houdt in dat de definitieve versie van een artikel onmiddellijk na publicatie voor iedereen vrij en permanent toegankelijk is op het platform van de uitgever. Voor deze vorm van open access moet gewoonlijk APC (article processing charge) worden betaald.

Synonyms: golden road gold road gold route

groene open access zoek op term
Groene open access, ook bekend als zelfarchivering, is het vrij beschikbaar stellen van publicaties via een open access repository. Na publicatie in een tijdschrift waarop een abonnement bestaat, wordt een door de auteur aanvaard manuscript ook in een open access repository geplaatst. Uitgevers kunnen een embargoperiode eisen, gedurende welke de toegang beperkt is.

Synonyms: green road green route

hybride tijdschrift zoek op term
een hybride tijdschrift is een abonnementstijdschrift dat ook open access artikelen publiceert. Voor dat laatste moet vaak een publicatievergoeding aan de uitgever worden betaald (article processing charge).
impactfactor zoek op term
De impactfactor is het gemiddeld aantal citaties van artikelen die de afgelopen 2 jaar in een bepaald tijdschrift gepubliceerd zijn. Hoe hoger de waarde, hoe meer prestige een tijdschrift heeft. Dit getal krijgt inhoud als men het afzet tegen de impactfactoren van andere tijdschriften op hetzelfde vakgebied.

Synonyms: impact factor

oai zoek op term
protocol bedoeld om de metadata te verzamelen van entiteiten in archieven. OAI-PMH is een laagdrempelig mechanisme om uitwisseling tussen repositories van archieven en Google Scholar te bewerkstelligen.

Synonyms: OAI OAI-protocol

open access week zoek op term
Jaarlijks terugkerende week/periode waarin allerlei evenementen worden georganiseerd die aandacht vragen voor open access.

Synonyms: Open Access Week

peer review zoek op term
methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collegas van de auteur.

Synonyms: peer reviewed

transformative agreement zoek op term
zijn contracten tussen academische uitgevers en (consortia van) universiteiten. Deze overeenkomsten hebben tot doel het bedrijfsmodel van de academische uitgeverij om te vormen van een op abonnementen gebaseerd model tot een model waarbij de uitgevers een billijke vergoeding krijgen voor hun open access publishing-diensten.

Synonyms: Big Deal

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons