Thomas Vaessens

hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde
Universiteit van Amsterdam

"Wij proberen de studie van de Nederlandse literatuur internationaal zichtbaar te maken en als vakgemeenschap aan te sluiten bij internationale debatten en communities. Wij zijn dus gebaat bij een zo groot mogelijke verspreiding en zo min mogelijk drempels tussen onze onderzoeksresultaten en de gebruikers ervan."

Thomas Vaessens is hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde en facultair onderzoeksdirecteur bij de Faculteit Geesteswetenschappen aan de UvA. Hij publiceert o.a. over modernisme, postmodernisme en poëzie.

 

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons