Glossary

A fee paid to the publisher to make an article free at point of access.

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (22 October 2003) Milestone in the Open Access movement.

regional contracts between big academic publishers and (consortia of) universities

Nonprofit corporation dedicated to making it easier for people to share and build upon the work of others within the framework of national copyright laws. The Creative Commons suite of free copyright licenses provides a simple, standardized way to give users permission to share and use creative and scholarly work.

Directory of Open Access Journals, offers an overview of all open access journals.

Double-dipping describes the situation where a journal charges article processing charges on top of its normal subscription fee if an author wishes to make their particular article open acess. In effect, academia is paying twice.

European Open Science Cloud

European research program

Er zijn twee routes van open access: een gouden en een groene route. Bij de gouden route wordt de publicatie direct vrij beschikbaar gesteld via de website van de uitgever. De onderzoeker of werkgever van die onderzoeker betaalt daarvoor bij acceptatie van het artikel een bepaald bedrag aan de uitgever.

There are two roads towards open access. a golden road and a green road. The green road is based on self archiving. After publication the author uploads the article to a repository, hereby making the publication open access to the rest of the world. Publishers may demand an embargo period, during which access is restricted.

De impactfactor is het gemiddeld aantal citaties van artikelen die de afgelopen 2 jaar in een bepaald tijdschrift gepubliceerd zijn. Hoe hoger de waarde, hoe meer prestige een tijdschrift heeft. Dit getal krijgt inhoud als men het afzet tegen de impactfactoren van andere tijdschriften op hetzelfde vakgebied.

Former Dutch portal for research information. As of July 2023 it has been replaced by the Netherlands Research Portal on OpenAIRE CONNECT.

Netherlands Organisation for Scientific Research

protocol bedoeld om de metadata te verzamelen van entiteiten in archieven. OAI-PMH is een laagdrempelig mechanisme om uitwisseling tussen repositories van archieven te bewerkstelligen.

Jaarlijks terugkerende week/periode waarin allerlei evenementen worden georganiseerd die aandacht vragen voor open access.

Open Research Europe - Open Access Publishing Platform

methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega's van de auteur.

uitgevers met een slechte reputatie

Digitaal archief van wetenschappelijke publicaties. Het bestaat uit opslagruimte om digitale en gedigitaliseerde informatie op een zo duurzaam mogelijke manier op te slaan (server) en software om deze bestanden toegankelijk te maken (database).

association of Dutch universities

You are here

Dutch National website providing information for academics about the advantages of open access to publicly financed research

About this website
 

Contact

Follow us