Begrippenlijst

Een vergoeding, betaald aan een uitgever voor het open access maken van een artikel.

Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (22 oktober 2003) Mijlpaal in de Open Access beweging.

overeenkomsten die door de grote wetenschappelijke uitgevers met universiteiten (per regio) over de hele wereld afgesloten worden en waar elke drie jaar zware onderhandelingen aan vooraf gaan.

Nonprofit organisatie, die het open delen van creatief en wetenschappelijk werk wil vergemakkelijken. De Creative Commons set van licenties geeft een eenvoudige en gestandaardiseerde manier om anderen toestemming te geven om een werk te delen en gebruiken.

Directory of Open Access Journals, biedt een overzicht van alle open access journals.

Situatie waarbij een uitgever van een tijdschrift een vergoeding vraagt voor het open access publiceren van een artikel bovenop de normale abonnementsprijs. Hierdoor betaalt de wetenschap in feite twee keer voor hetzelfde.

European Open Science Cloud

Europees researchprogramma

Er zijn twee routes van open access: een gouden en een groene route. Bij de gouden route wordt de publicatie direct vrij beschikbaar gesteld via de website van de uitgever. De onderzoeker of werkgever van die onderzoeker betaalt daarvoor bij acceptatie van het artikel een bepaald bedrag aan de uitgever.

Er zijn twee routes van open access: een gouden en een groene route. De groene route is gebaseerd op ‘zelfarchivering’. Na publicatie plaatst een onderzoeker een artikel in een ‘repository’ (meestal van de universiteit) waarmee de publicatie vrij toegankelijk wordt voor de rest van de wereld. Daarbij bedingen uitgeverijen soms wel een embargoperiode, waarbinnen het artikel alleen in het tijdschrift te lezen is.

De impactfactor is het gemiddeld aantal citaties van artikelen die de afgelopen 2 jaar in een bepaald tijdschrift gepubliceerd zijn. Hoe hoger de waarde, hoe meer prestige een tijdschrift heeft. Dit getal krijgt inhoud als men het afzet tegen de impactfactoren van andere tijdschriften op hetzelfde vakgebied.

Tot begin 2023 het Nederlandse portal voor wetenschappelijke informatie. In juli 2023 vervangen door het Netherlands Research Portal op OpenAIRE CONNECT.

Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

protocol bedoeld om de metadata te verzamelen van entiteiten in archieven. OAI-PMH is een laagdrempelig mechanisme om uitwisseling tussen repositories van archieven en Google Scholar te bewerkstelligen.

Jaarlijks terugkerende week/periode waarin allerlei evenementen worden georganiseerd die aandacht vragen voor open access.

Open Research Europe - Open Access Publishing Platform

methode om de kwaliteit van (geschreven) werk te verbeteren door het werk te onderwerpen aan de kritische blik van een aantal gelijken (Engels: peers), meestal vakgenoten of collega's van de auteur.

uitgevers met een slechte reputatie

Digitaal archief van wetenschappelijke publicaties. Het bestaat uit opslagruimte om digitale en gedigitaliseerde informatie op een zo duurzaam mogelijke manier op te slaan (server) en software om deze bestanden toegankelijk te maken (database).

Vereniging van Nederlandse universiteiten

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons