gouden route

Gerelateerde artikelen

Op basis van de overeenkomst die de Nederlandse universiteiten met Springer hebben gesloten, zijn in 2015 1927 artikelen van Nederlandse wetenschappers in open access toegankelijk gemaakt.

Quality Open Access Market (QOAM) heeft tot doel informatie te delen over de kwaliteit van open access journals.

Taalwetenschappers publiceren artikelen voortaan in betaalbaar open access en nemen tijdschriften in eigen beheer.

Wat heeft u aan open access?

Uw werk is sneller toegankelijk en wordt door meer mensen gezien.

De Nederlandse regering heeft het standpunt ingenomen dat publiek gefinancierd onderzoek vrij toegankelijk moet zijn.

Open access houdt niet op bij de grens. Wetenschap is (en was altijd al) internationaal en zo ook open access, waarin het immers gaat over toegang tot wetenschappelijke resultaten.

Het principe van open access wordt breed gedeeld in de Nederlandse academische wereld.

Pagina's

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons