Open Access monitoring

De VSNU heeft in de periode 2016-2017 samen met experts van universiteiten definities opgesteld voor het monitoren van open access publicaties. Met behulp van deze definities hebben de universiteiten de eerste formele meting over 2016 opgeleverd aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eind 2017, met als resultaat 42% open access artikelen in 2016 in Nederland.

U bent hier

Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

Over deze website

Contact

Volg ons