Uitgeversdeals

Totaaloverzicht van journals met korting
Alle uitgeversdeals op een rij
Contactpersonen bij de universiteiten

Welke afspraken hebben Nederlandse universiteit(sbibliothek)en gemaakt met traditionele uitgevers rond open access met ingang van 2015? Hoeveel publicaties hebben ze opgeleverd? De antwoorden vindt u op deze pagina.

Nederlandse wetenschappers publiceren daarnaast ook met regelmaat bij uitgevers die uitsluitend in open access publiceren

Overzicht

Surfmarket is betrokken bij de onderhandelingen met de uitgevers en maakt de uitkomsten daarvan inzichtelijk. Dit is een totaaloverzicht van meer dan 11.000 journals (laatste update 15 september 2020) waarin corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC’s gratis of met korting in open access kunnen publiceren. De lijst wordt 2x per jaar geactualiseerd.

Alle uitgeversdeals op een rij

Looptijd deal
2017-2021
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • De overeenkomst geldt voor alle 57 ACS subscription titles. ACS Central Science en ACS Omega titels vallen niet onder deze deal.
 • Volledig open access geldt voor alle nieuwe artikelen. Voor onderzoekers zijn hier verder geen kosten aan verbonden.
 • De corresponderende auteur van de publicatie moet van een deelnemende Nederlandse universiteit of instelling zijn.
 • Alle Nederlandse universiteiten, behalve de Erasmus Universiteit en de Universiteit Tilburg nemen deel. Ook voor onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gelden deze afspraken.

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur moet bij indienen de juiste instellingsnaam gebruiken via het drop-down menu.
 • Gebruik het emailadres van de instelling.
 • Als een artikel is geaccepteerd ontvangt de corresponderende auteur een ACS Author Choice Open Access Licence CC-BY-NC-ND.
 • Is er iets mis gegaan? Neem contact op met uw OA contactpersoon! Deze vraagt via SURFmarket een herstelactie aan bij ACS. Dit kan tot drie maanden na acceptatie van de publicatie.
Meer info

Meer informatie op de website van ACS en in hun flyer.

Uw ACS profile updaten. Korte handleiding.

 

Dit Contract ontsluit het 'ACS Online Products Institional Access Agreement'.

Uitgever BMJ
Looptijd deal
2019-2021
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen.
 • De overeenkomst geldt voor 64 tijdschriften uit het fonds van BMJ.
 • Auteurs (corresponding) van deelnemende universiteiten kunnen kosteloos open access in deze tijdschriften publiceren tot het plafond van de vastgestelde jaarlijkse APC Waiver Cap is bereikt.

Hoe werkt het?

 • Gebruik bij het indienen het mailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur ook vanuit het instellingsnetwerk.
 • Selecteer tijdens het indienen de juiste affiliatie (universiteit) in het drop down menu.
 • Na verificatie van de affiliatie door BMJ wordt het ingediende artikel bij acceptatie aangemerkt voor kosteloos open access.
Meer info

Meer informatie op de website van BMJ.

 

Dit Contract ontsluit de 'BMJ Consortia OA Waiver Agreement'.

Uitgever Brill
Looptijd deal
2020-2021
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • Kosteloos open access publiceren in totaal 317 hybride en full open access tijdschriften van Brill vanaf 1 januari 2020.
 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (original papers en review papers) open access publiceren.
 • De deelnemende universiteiten zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
 • Met Universiteit Maastricht (UM) zijn afzonderlijk afspraken gemaakt. Informeer bij de Universiteitsbibliotheek.

 

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur maakt bij het indienen de juiste affiliatie kenbaar kenbaar. Gebruik bij voorkeur ook het mailadres van de instelling.
 • Na acceptatie wordt het artikel kosteloos open access gepubliceerd.
 • Auteurs kunnen een verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.
Meer info

Meer informatie op de website van Brill.

 

Dit contract ontsluit de 'Brill Agreement for Intermediary Services Content'.

Looptijd deal
2017-2020
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • De overeenkomst geldt vanaf 1 juni 2017 voor in totaal meer dan 360 hybride en open access tijdschriften. Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
 • De deal geldt voor de Nederlandse universiteiten met uitzondering van Wageningen Universiteit (WUR).
 • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (research en review articles) open access publiceren.

Hoe werkt het?

 • Gebruik het emailadres van de instelling.
 • Na acceptatie van het artikel geeft de corresponderende auteur aan dat hij/zij is geaffilieerd met een van de deelnemende universiteiten.
 • Er verschijnt een ‘Apply Discount button’.
 • Door hierop te klikken wordt het artikel in open access gepubliceerd zonder kosten.
Meer info

Meer informatie op de website van Cambridge University Press.

 

Dit contract ontsluit 'Supply of products to Surfmarket'. Zie ook het 'Addendum' op het contract voor 2020.

Uitgever Elsevier
Looptijd deal
2020-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Na acceptatie van het artikel in een van de geselecteerde tijdschriften kunnen corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten zonder extra kosten publiceren. 
 • N.B. Gedurende de verlengingen en vernieuwing zijn er tijdschrifttitels toegevoegd aan de overeenkomst. Zonder extra kosten open access publiceren in toegevoegde titels kan alleen wanneer de aanleverdatum (submission date) van een artikel na de datum van toevoeging ligt. Zoek een tijdschrift op in de Open Access Journal Browser om te zien na welke datum de aanlevering plaatsgevonden moet hebben om van de regeling gebruik te kunnen maken.

Hoe werkt het?

 • Geef in de workflowmodule aan dat uw onderzoek is gedaan aan een Nederlandse universiteit.
 • Geef als laatste aan dat u kiest voor een CC-BY licentie.
 • Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.
 • Vervolgens kiest u voor de optie Gold Open Access.

 

Meer info

Meer details over de regeling met Elsevier

Meer informatie over de workflow.

 

Dit contract ontsluit de “Open Science Platform Products and Services Agreement”.

Looptijd deal
2019-2020
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • In 2020 geeft Emerald 57 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten.
  NB. de vouchers voor 2020 zijn verbruikt! Informeer evt. bij de OA contactpersoon van uw bibliotheek over (andere) mogelijkheden om uw publicatie open access te maken.

 • Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd in zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

 • Ieder jaar ontvangen de universiteiten 14 vouchers extra voor publicatie op het Emerald Open Research Platform (EOR) met open peer review. Iedere Nederlandse universiteit kan op dit platform jaarlijks één voucher gebruiken.

 • Vouchers zijn alleen beschikbaar voor gebruik in tijdschriften waar de deelnemende instellingen zich op abonneren. Gebruik de  Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 • Vouchers die niet gebruikt zijn, kunnen niet meegenomen worden naar een volgend kalenderjaar.

 

Hoe werkt het?

 • Een auteur, in de rol van corresponderende auteur, kan voor de acceptatie van zijn/haar artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling.

 • Deze contactpersoon vraagt bij de Emerald accountmanager om een open access voucher.

 • Zie voor meer informatie de support pagina van Emerald over 'Funded article processing charges'.

Meer info

Emerald's open access Partnership page.

 

Zie voor meer info de flyer: 'OA Voucher Leaflet

 

Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services (Licensed Material) and its associated Schedules'.  

Uitgever IOP Publishing
Looptijd deal
2020-2022
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaaden licentie:

 • Alleen Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft en Universiteit van Amsterdam maken deel uit van deze overeenkomst.
 • Artikelen (research papers, special issue papers, letters) ingediend door corresponderende auteurs van deze instellingen worden zonder kosten open access gepubliceerd wanneer deze geaccepteerd worden tussen 01-01-2020 en 31-12-2022.
 • De overeenkomst is van toepassing op de 42 hybride tijdschriften uitgegeven door IOP Publishing. Bekijk deze lijst voor een overzicht of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

 

Hoe werkt het?

 • Gebruik bij het indienen bij voorkeur het mailadres van de instelling en maak de juiste affiliatie kenbaar.
 • IOP Publishing identificeert artikelen van corresponderende auteurs die voor de regeling in aanmerking komen tijdens het peer review proces.
 • Geïdentificeerde artikelen worden automatisch open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.
 • Artikelen die onder het abonnementsmodel worden gepubliceerd, kunnen – als ze er onder de regeling voor in aanmerking komen – achteraf alsnog open gemaakt worden op verzoek van de auteur.
Meer info

Website van de uitgever.

Uitgever IOS Press
Looptijd deal
2019-2021
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor alle hybride en open access tijdschriften van IOS Press. Zie voor een overzicht van de betreffende titels deze lijst. Of zoek een tijdschrift op in de Open Access Journal Browser.
 • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (alle typen) open access publiceren.
 • Aan de overeenkomst doen mee: Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en de Vrije Universiteit.
 • TU Delft heeft een eigen overeenkomst met IOS Press. Corresponderende auteurs komen in aanmerking voor een 50% koring op de APC voor open access in de full open access tijdschriften.

 

Hoe werkt het?

 • Gebruik tijdens indienen het emailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur vanuit het instellingsnetwerk. Maak duidelijk de affiliatie kenbaar.
 • Geaccepteerde artikelen worden 'by default' open access gepubliceerd onder een CC-BY-NC.

 

NB.
Stuur bij indienen van het artikel ook een email (bij voorkeur vanaf een instellings-mailadres) naar authorfees@iospress.nl om er zeker van te zijn dat het open access verzoek niet gemist wordt in de workflow van IOS Press. Vermeld in de email-tekst het ‘article reference number’ van de indiening, de naam van je geaffilieerde instelling en zet 'NL Agreement' in de onderwerpsregel.

Meer info

Website van IOS Press

 

Dit contract ontsluit het het 'Agreement for Intermediary Services Content'

Uitgever Karger
Looptijd deal
2019-2021
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Tien universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
 • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponderende auteur publiceren in alle Karger tijdschriften

Hoe werkt het?

 • Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt.
 • De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.
Meer info

Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

 

Dit contract onsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'. 

Looptijd deal
2017-2020
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

Hoe werkt het?

 • Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de instelling.
 • Bij de acceptatie van het artikel wordt de auteur door LWW verzocht via de contactpersoon van de universiteitsbibliotheek een APC-'waiver code' aan te vragen. Deze code kan gebruikt worden in het betalingssysteem van LWW waardoor men zonder kosten open access kan publiceren. Zie voor meer informatie de documentatie.

 

Meer info

Meer informatie in de Frequently Asked Questions van LWW en de documentatie voor het gebruik van de 'waiver code'.

 

Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content' 

Looptijd deal
2019-2020
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • De open access afspraken zijn gemaakt voor 2019 en 2020 voor circa 322 hybride tijdschriften van OUP.
 • De overeenkomst geldt voor corresponderende wetenschappelijke auteurs van alle Nederlandse universiteiten en umc’s, met uitzondering van TU Delft en TU Eindhoven.
 • Corresponderende auteurs moeten een affiliatie hebben met een van de Nederlandse universiteiten.
 • Per jaar geldt voor de gezamenlijke universiteiten een maximum van 760 artikelen.

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur logt met zijn account in op Author Services van OUP.
 • Na acceptatie van het artikel kiest hij via OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie.
 • Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald door het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten.
 • De universiteit waarmee de corresponderende auteur geaffilieerd is moet het verzoek goedkeuren.
Meer info

Meer informatie op de website van Oxford University Press.

 

Dit Contract onsluit het 'Consortium Current Content Agreement (annual)'.

Looptijd deal
2019-2020
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor 37 hybride en 3 open access tijdschriften. Welke titels dit zijn, kunt u vinden in de Open Acces Journal Browser.
 • De open access deal geldt voor de TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam (per 01-01-2020) en Wageningen University & Research.

Hoe werkt het?

Gebruik het emailadres van de eigen instelling!

 • De auteur van een geaccepteerde publicatie krijgt een email met daarin een link naar het RSC licentie-systeem.
 • Op deze pagina vind je alle informatie over de publicatie die bij het submitten is doorgegeven. Deze informatie kun je op dat moment niet wijzigen. Dat kan wel later in het correctieproces.
 • Als je op ‘Start’ klikt, wordt je automatisch geïdentificeerd als een auteur van een instelling die een Read and Publish overeenkomt met RSC heeft. Dat gebeurt op basis van je institutionele email adres.
 • Je komt dan op een pagina waarop je kunt kiezen voor ‘Standard publication’ of ‘Gold open access publication’. Kies hier voor ‘Gold open access publication’. Doe je dat per ongeluk niet, dan wordt je er in een pop-up op gewezen dat de universiteit de mogelijkheid voor open access publiceren zonder extra kosten voor je geregeld heeft. Op de pagina zie je bedragen; daar hoef je geen rekening mee te houden. Deze kosten komen te vervallen..
 • In de volgende stap kun je kiezen uit twee Creative Commons Licenties (CC-BY of CC-BY-NC). Kies voor CC-BY.
 • Vergeet niet om akkoord te gaan met de voorwaarden van de gekozen licentie.
 • Je krijgt dan een bevestiging dat je instelling al betaald heeft voor de Author Processing Charges (APC).
 • Daarna krijg je een overzichtspagina op je scherm met alle gegevens die je hebt verstrekt.
 • Door te klikken op ‘Confirm and Finish’ rond je het proces af.
 • Zie de workflow documentatie ter verduidelijking.
Meer info

Algemene info over RSC

Info over RSC Read & Publish deals

Dit contract ontsluit het “Agreement for Intermediary Services Content”.

Uitgever SAGE
Looptijd deal
2020-2021
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • De corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij een Nederlandse universiteit (alle) komen in aanmerking voor de kortingen.
 • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
 • Geldig voor publicaties die binnen de looptijd van de overeenkomst in het SAGE ‘production system’ worden ingevoerd. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.
 • Voor 875 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access.
 • Voor de meer dan 160 Pure Gold Open Access journals geldt een automatische korting van 20%.

 

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur maakt tijdens indienen gebruik van het mailadres van de instelling en selecteert de juiste affiliatie; op basis hiervan wordt een publicatie aangemerkt voor korting.
 • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft niet te worden ingevuld.
 • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
 • De 20% korting (VSNU agreement discount) voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE wordt automatisch toegekend wanneer een corresponding author wordt herkend als geaffilieerd aan een Nederlanse universiteit.

 

 

Meer info

Zie de website van SAGE voor meer informatie.

Dit contract ontsluit de 'Agreement for Intermediary Services Content'.

 

Uitgever Springer Nature
Looptijd deal
2018-2021
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
 • De overeenkomst geldt voor ca. 1.850 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn tijdschriften van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
 • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.080 artikelen.

 

Let op: In 2020 wordt het maximum aantal artikelen waarschijnlijk begin november bereikt. De meeste universiteiten kiezen ervoor om de APC kosten voor de resterende publicaties in 2020 over te nemen. Voor hun wetenschappers blijft de huidige workflow bestaan.
Dat geldt niet voor de volgende universiteiten: Leiden (inclusief LUMC), Twente, TU/e, OU en UvA (Het AMC vergoedt de APC kosten wel). Als het maximum aantal publicaties bereikt is, krijgen de wetenschappelijke auteurs van deze universiteiten bij acceptatie van hun publicatie op het scherm van de uitgever de keuze om wel of niet open access te publiceren. 

De kosten voor het publiceren in open access komen voor die instellingen voor eigen rekening van de onderzoeker. Het is aan uzelf om daarvoor al dan niet te kiezen. Voor meer informatie over de regeling binnen uw eigen universiteit kunt u terecht bij de open access contactpersoon van uw instelling. 

Hoe werkt het?

 • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
 • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.
Meer info

Meer informatie op de website van Springer.

Dit Contract onsluit het 'License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules'.

Looptijd deal
2018-2020
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa 2.300 hybride tijdschriftenvan Taylor & Francis en Routledge.
 • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen hierin zonder aanvullende kosten open access publiceren.

Hoe werkt het?

 • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
 • Kies een geschikte Creative Commons licentie.

*NB. Houd er rekening mee dat deze overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 1448 artikelen in 2018; in 2019 van 1499 artikelen en in 2020 van 1551 artikelen. Wanneer er nog 100 artikelen tot het maximum vrij zijn, wordt dit op deze website gecommuniceerd.

Meer info

Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

Meer informatie over de workflow.

 

Dit contract onsluit het 'License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules'.

Uitgever Thieme
Looptijd deal
2016-2020
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • De overeenkomst geldt voor 52 tijdschriften.
 • De Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht nemen deel.
 • Corresponderende auteurs van deze instellingen krijgen 25% korting op de APC. Ze betalen geen € 2.500, maar € 1.875 voor open access publicatie van hun artikel.

Hoe werkt het?

 • Stuur het ingevulde formulier dat bij de betreffende universiteit hoort, in en stuur het tesamen met het manuscript naar de uitgever.
Meer info

Meer informatie op de site van Thieme.

 

Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

Looptijd deal
2020-2022
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
 • Artikelen zonder kosten open access publiceren in 305 hybride tijdschriften en met 20% korting publiceren in de full open access tijdschriften.
 • De tijdschriften in deze lijst vallen onder de overeenkomst (tab 1 – hybride, tab 2 – full OA).
 • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 440 hybride artikelen totaal binnen de drie jarige looptijd van de overeenkomst.

Hoe werkt het?

 • Walter de Gruyter maakt gebruik van het CCC RightsLink platform.
 • Corresponderende auteurs moeten bij indienen gebruikmaken van het e-mailadres van de instelling.
 • Kies voor de open access optie en een melding verschijnt dat de APC wordt betaald door de instelling.
 • Het artikel wordt na acceptatie open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.
Meer info

Website van Walter de Gruyter.

 

Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

 

Uitgever Wiley
Looptijd deal
2016-2020
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Op 4 maart 2016 startte de overeenkomst tussen de Nederlandse universiteiten en Wiley over open access publiceren in 1.400 hybride tijdschriften.
 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 • Wiley geeft ook nog 60 full open access tijdschriften uit, die niet onder deze overeenkomst vallen.
 • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (research en review articles) open access publiceren.

Hoe werkt het?

 • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres).  Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

 • Gebruik in alle communicatie en tijdens het submitting proces met Wiley het emailadres van uw instelling. Wiley detecteert hierop automatisch of u voor deze regeling in aanmerking komt. Tijdens het proces van indienen krijgt u op die manier meermaals de meldingen die voor u van toepassing zijn om de publicatie open access te maken.

Meer info

Meer informatie op de website van Wiley en zie de flyer 'How to Order OnlineOpen'.

 

Dit Contract ontsluit de 'Wiley Online Journals License', zie ook het contract 'Amendment to Wiley Online Agreement' voor de 2020 verlenging.

Er zijn geen deals gevonden
Uitgever Brill
Looptijd deal
2017-2019
Status licentie
Archief
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • De overeenkomst geldt voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd zijn in een van de 38 internationale Brill journals op het gebied van rechtsgeleerdheid.
 • De eerste 50 artikelen worden zonder bijkomende kosten open access gepubliceerd, vanaf de 51e geldt een vergoeding van €1.400 (dat is 30% korting op het normale tarief).
 • De corresponderende auteur van de publicatie moet van een deelnemende Nederlandse universiteit zijn.
 • De deelnemende universiteiten zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), TU Delft (TUD), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
 • Met de Universiteit Maastricht (UM) zijn afzonderlijk afspraken gemaakt. Informeer bij de Universiteitsbibliotheek.

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur van een deelnemende universiteit kiest tijdens het acceptatieproces voor publiceren in open access.
 • Bij het indienen moet de auteur het universitaire emailadres of zijn/haar ORCID gebruiken.
 • Auteurs kunnen dit verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.
Meer info

Meer informatie op de website van Brill.

 

Dit Contract ontsluit het 'Agreement to the Intermediary Services'

Looptijd deal
2016-2018
Status licentie
Archief
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • In 2017 geeft Emerald 30 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten, in 2018 zijn dat 45 vouchers. Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd.

Hoe werkt het?

  • Een auteur, in de rol van corresponderende auteur, kan voor de acceptatie van een artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon vraagt bij Emerald accountmanager Sonja Spretis om een open access voucher. Emerald toont in Partnership open access of het maximaal aantal vouchers vergeven is.
  • De Emerald open access workflow in visuele vorm.
  Meer info

  Emerald's open access Partnership page.

  Uitgever Frontiers
  Looptijd deal
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden
  Uitgever Karger
  Looptijd deal
  2016-2018
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Negen universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
  • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponderende auteur publiceren in alle Karger tijdschriften

  Hoe werkt het?

  • Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt.
  • De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.
  Meer info

  Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

   

  Dit contract onsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'. 

  Looptijd deal
  2015-2016
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden
  • Gold for Gold is een open access aanpak die is opgezet door Royal Society of Chemistry (1980). Het beloont instellingen die een abonnement hebben op het RSC Gold pakket met vouchers die kunnen worden gebruikt om de artikelen van de eigen wetenschappers open access te publiceren zonder kosten. 11 van de 14 Nederlandse universiteiten maken gebruik van deze Gold 4 Gold vouchers.
  • Wetenschappers kunnen hierover contact opnemen met de open access contactpersoon in hun universiteit.
  Meer info

   

  Looptijd deal
  2017
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  Geen open access afspraken voor 2018

  De afspraken met de Royal Society of Chemistry (RSC) zijn gemaakt tot en met 2017. Op dit moment is er geen akkoord bereikt tussen de VSNU en de Royal Society of Chemistry Publishing. De kortingen en volledige vergoedingen gelden op dit moment niet meer. Wanneer u uw publicatie in open access wilt plaatsen bij RSC moet u het volledige APC bedrag betalen. Dit geldt voor wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten.

   

  Meer info

   

  Uitgever SAGE
  Looptijd deal
  2015-2016
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden
  • In 150 geselecteerde tijdschriften kan open access gepubliceerd worden door medewerkers van Nederlandse universiteiten in de rol van corresponding author. Zij krijgen hierover van SAGE automatisch bericht op basis van hun email adres, waarin de domeinnaam van hun universiteit gebruikt moet worden. Bij dit bericht zit een open access licentieformulier. Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt het artikel met een CC.BY.3.0 licentie gepubliceerd in SAGE Choice.
  • Nederlandse corresponding authors kunnen in 2016 een substantiële korting krijgen op een artikel dat zij in de andere SAGE tijdschriften in open access willen publiceren. De kosten bedragen dan 200GBP/375 USD per artikel. Wilt u voor deze korting in aanmerking komen? Stuur dan na acceptatie het standaard licentieformulier ingevuld naar de editor van het tijdschrift en vermeld daarop dat u wilt publiceren in open access - SAGE choice. U krijgt dan een SAGE Choice OA license toegestuurd. Om voor deze korting in aanmerking te kunnen komen moet u de code "UKB90" op dat formulier invullen.
  Meer info

  Meer informatie op de SAGE OA-website en de VSNU website.

  Link naar contract (Deze versie van het contract maakt “the License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules” openbaar).

  Uitgever SAGE
  Looptijd deal
  2017-2019
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
  • Voor 786 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access voor alle universiteiten.
  • Uitzondering 1: voor 40 SAGE Choice journals van societies geldt uitsluitend open access met 100% korting na toestemming van de societies. SAGE vraagt de toestemming aan. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar aan de toevoeging: ‘Ask your librarian’. Neem in dat geval contact op met uw bibliotheek.
  • Uitzondering 2: Voor 100 Pure Gold Open Access journals is een korting van 20% mogelijk. Hiervoor is een speciale code vereist. Zie 'Hoe werkt het?' hieronder.
  • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
  • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, sponsored supplements en book reviews.
  • De overeenkomst geldt alleen voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 in het SAGE system zijn gekomen. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

  Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur moet gebruik maken van het mailadres van de instelling
  • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft u niet in te vullen.
  • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
  • Voor het aanvragen van de 20 % korting voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE is wel een speciale code nodig. Deze kunt aanvragen bij uw bibliotheek. De code wordt gevraagd op het moment van betaling van de APC.  Afhankelijk van het tijdschrift moet de auteur de betalings-email beantwoorden met de code onder vermelding van de VSNU-overeenkomst of, als het systeem het toelaat, de code invoeren in het betaalsysteem en zo automatisch de code aanvragen. Na publicatie kan de korting niet meer geclaimd worden.
  Meer info

  SAGE heeft een plek met informatie voor Nederlandse auteurs.

   

  Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermdiary Services Content' 

  Uitgever Springer Nature
  Looptijd deal
  2015-2016
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden
  • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
  • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
  Meer info

  Meer informatie op de website van Springer.

  Uitgever Springer Nature
  Looptijd deal
  2017
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
  • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
  • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.200 artikelen. Als dit getal bereikt is zal de overeenkomst eindigen en zullen artikelen niet langer in aanmerking komen voor open access.

  Hoe werkt het?

  • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
  • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.

   

  Meer info

  Meer informatie op de website van Springer.

  Looptijd deal
  2016-2017
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa 2.300 hybride tijdschriften van Taylor & Francis en Routledge.
  • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen hierin zonder aanvullende kosten open access publiceren.

  Hoe werkt het?

  • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
  • Kies een geschikte Creative Commons licentie.
  Meer info

  Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

  Looptijd deal
  2016-2019
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Negen Nederlandse universiteitsbibliotheken hebben een open access korting van 90% afgesproken voor corresponderende auteurs in deze tijdschriften. De universiteiten in Eindhoven, Maastricht, Tilburg en Wageningen doen niet mee.
  • Deze korting geldt voor die tijdschriften waarop de instelling een abonnement heeft. Het gaat om de hybride tijdschriften van Walter de Gruyter, niet de full open access tijdschriften. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 januari 2016
  • Bij het indienen van het artikel betaalt de auteur niets. In het begin van het volgende licentiejaar maakt de uitgever per instelling een overzicht van de gepubliceerde artikelen in open access. Walter de Gruyter berekent vervolgens 10% aan de instelling door. Deze factuur wordt betaald door de deelnemende instellingen.
  • Vanaf 24 januari 2017 zijn de Nederlandse universiteiten deelnemer van het open access Institutional membership. In de overeenkomst is bepaald dat de leden een korting van 20% krijgen wanneer de auteurs van deze instellingen publiceren in pure open access journals. Het totale portfolio bestaat uit meer dan 500 open access peer-reviewed journals, boeken en hoofdstukken in boeken

  Hoe werkt het?

  • Bij het insturen van het artikel moet de auteur het e-maildomein van de instelling gebruiken. De uitgever checkt eerst zelf of een auteur het artikel in open access zou mogen publiceren (d.w.z. of de instelling een abonnement heeft op dat tijdschrift en of de corresponderende auteur het e-maildomein van de instelling gebruikt). De uitgever vraagt vervolgens per mail aan de contactpersoon van de instelling om te bevestigen of de auteur tot de betreffende universiteit behoort.
  Meer info

  Website van Walter de Gruyter.

   

  Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

  Alle uitgevers op een rij

  Uitgever Gegevens en voorwaarden licentie Looptijd deal
  American Chemical Society (ACS)

  Alle nieuwe artikelen in 57 tijdschriften kunnen zonder kosten worden gepubliceerd.

  2017-2021
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • De overeenkomst geldt voor alle 57 ACS subscription titles. ACS Central Science en ACS Omega titels vallen niet onder deze deal.
  • Volledig open access geldt voor alle nieuwe artikelen. Voor onderzoekers zijn hier verder geen kosten aan verbonden.
  • De corresponderende auteur van de publicatie moet van een deelnemende Nederlandse universiteit of instelling zijn.
  • Alle Nederlandse universiteiten, behalve de Erasmus Universiteit en de Universiteit Tilburg nemen deel. Ook voor onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gelden deze afspraken.

  Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur moet bij indienen de juiste instellingsnaam gebruiken via het drop-down menu.
  • Gebruik het emailadres van de instelling.
  • Als een artikel is geaccepteerd ontvangt de corresponderende auteur een ACS Author Choice Open Access Licence CC-BY-NC-ND.
  • Is er iets mis gegaan? Neem contact op met uw OA contactpersoon! Deze vraagt via SURFmarket een herstelactie aan bij ACS. Dit kan tot drie maanden na acceptatie van de publicatie.

  Meer informatie op de website van ACS en in hun flyer.

  Uw ACS profile updaten. Korte handleiding.

   

  Dit Contract ontsluit het 'ACS Online Products Institional Access Agreement'.

   

  Meer over American Chemical Society (ACS)

  BMJ

  Auteurs van drie universiteiten publiceren kosteloos open access in 64 tijdschriften van deze uitgever.

  2019-2021
   

   

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen.
  • De overeenkomst geldt voor 64 tijdschriften uit het fonds van BMJ.
  • Auteurs (corresponding) van deelnemende universiteiten kunnen kosteloos open access in deze tijdschriften publiceren tot het plafond van de vastgestelde jaarlijkse APC Waiver Cap is bereikt.

  Hoe werkt het?

  • Gebruik bij het indienen het mailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur ook vanuit het instellingsnetwerk.
  • Selecteer tijdens het indienen de juiste affiliatie (universiteit) in het drop down menu.
  • Na verificatie van de affiliatie door BMJ wordt het ingediende artikel bij acceptatie aangemerkt voor kosteloos open access.

  Meer informatie op de website van BMJ.

   

  Dit Contract ontsluit de 'BMJ Consortia OA Waiver Agreement'.

   

  Meer over BMJ

  Brill

  Kosteloos open access publiceren in totaal 317 hybride en full open access tijdschriften van Brill.

  2020-2021
   

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • Kosteloos open access publiceren in totaal 317 hybride en full open access tijdschriften van Brill vanaf 1 januari 2020.
  • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
  • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (original papers en review papers) open access publiceren.
  • De deelnemende universiteiten zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
  • Met Universiteit Maastricht (UM) zijn afzonderlijk afspraken gemaakt. Informeer bij de Universiteitsbibliotheek.

   

  Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur maakt bij het indienen de juiste affiliatie kenbaar kenbaar. Gebruik bij voorkeur ook het mailadres van de instelling.
  • Na acceptatie wordt het artikel kosteloos open access gepubliceerd.
  • Auteurs kunnen een verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.

  Meer informatie op de website van Brill.

   

  Dit contract ontsluit de 'Brill Agreement for Intermediary Services Content'.

   

  Meer over Brill

  Cambridge University Press

  Deze deal geldt voor zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

  2017-2020
   

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • De overeenkomst geldt vanaf 1 juni 2017 voor in totaal meer dan 360 hybride en open access tijdschriften. Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
  • De deal geldt voor de Nederlandse universiteiten met uitzondering van Wageningen Universiteit (WUR).
  • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (research en review articles) open access publiceren.

  Hoe werkt het?

  • Gebruik het emailadres van de instelling.
  • Na acceptatie van het artikel geeft de corresponderende auteur aan dat hij/zij is geaffilieerd met een van de deelnemende universiteiten.
  • Er verschijnt een ‘Apply Discount button’.
  • Door hierop te klikken wordt het artikel in open access gepubliceerd zonder kosten.

  Meer informatie op de website van Cambridge University Press.

   

  Dit contract ontsluit 'Supply of products to Surfmarket'. Zie ook het 'Addendum' op het contract voor 2020.

   

  Meer over Cambridge University Press

  Elsevier

  Geen publicatiekosten voor Nederlandse auteurs in meer dan 2200 “hybride” en full OA tijdschriften.

  2020-2024
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Na acceptatie van het artikel in een van de geselecteerde tijdschriften kunnen corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten zonder extra kosten publiceren. 
  • N.B. Gedurende de verlengingen en vernieuwing zijn er tijdschrifttitels toegevoegd aan de overeenkomst. Zonder extra kosten open access publiceren in toegevoegde titels kan alleen wanneer de aanleverdatum (submission date) van een artikel na de datum van toevoeging ligt. Zoek een tijdschrift op in de Open Access Journal Browser om te zien na welke datum de aanlevering plaatsgevonden moet hebben om van de regeling gebruik te kunnen maken.

  Hoe werkt het?

  • Geef in de workflowmodule aan dat uw onderzoek is gedaan aan een Nederlandse universiteit.
  • Geef als laatste aan dat u kiest voor een CC-BY licentie.
  • Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.
  • Vervolgens kiest u voor de optie Gold Open Access.

   

  Meer details over de regeling met Elsevier

  Meer informatie over de workflow.

   

  Dit contract ontsluit de “Open Science Platform Products and Services Agreement”.

   

  Meer over Elsevier

  Emerald Publishing group

  Met een voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd in zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

  2019-2020
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • In 2020 geeft Emerald 57 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten.
   NB. de vouchers voor 2020 zijn verbruikt! Informeer evt. bij de OA contactpersoon van uw bibliotheek over (andere) mogelijkheden om uw publicatie open access te maken.

  • Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd in zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

  • Ieder jaar ontvangen de universiteiten 14 vouchers extra voor publicatie op het Emerald Open Research Platform (EOR) met open peer review. Iedere Nederlandse universiteit kan op dit platform jaarlijks één voucher gebruiken.

  • Vouchers zijn alleen beschikbaar voor gebruik in tijdschriften waar de deelnemende instellingen zich op abonneren. Gebruik de  Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
  • Vouchers die niet gebruikt zijn, kunnen niet meegenomen worden naar een volgend kalenderjaar.

   

  Hoe werkt het?

  • Een auteur, in de rol van corresponderende auteur, kan voor de acceptatie van zijn/haar artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling.

  • Deze contactpersoon vraagt bij de Emerald accountmanager om een open access voucher.

  • Zie voor meer informatie de support pagina van Emerald over 'Funded article processing charges'.

  Emerald's open access Partnership page.

   

  Zie voor meer info de flyer: 'OA Voucher Leaflet

   

  Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services (Licensed Material) and its associated Schedules'.  

   

  Meer over Emerald Publishing group

  IOP Publishing

  Corresponderende auteurs van vier universiteiten kunnen kosteloos open access publiceren in 42 hybride tijdschriften van deze uitgever.

  2020-2022
   

   

  Gegevens en voorwaaden licentie:

  • Alleen Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft en Universiteit van Amsterdam maken deel uit van deze overeenkomst.
  • Artikelen (research papers, special issue papers, letters) ingediend door corresponderende auteurs van deze instellingen worden zonder kosten open access gepubliceerd wanneer deze geaccepteerd worden tussen 01-01-2020 en 31-12-2022.
  • De overeenkomst is van toepassing op de 42 hybride tijdschriften uitgegeven door IOP Publishing. Bekijk deze lijst voor een overzicht of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

   

  Hoe werkt het?

  • Gebruik bij het indienen bij voorkeur het mailadres van de instelling en maak de juiste affiliatie kenbaar.
  • IOP Publishing identificeert artikelen van corresponderende auteurs die voor de regeling in aanmerking komen tijdens het peer review proces.
  • Geïdentificeerde artikelen worden automatisch open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.
  • Artikelen die onder het abonnementsmodel worden gepubliceerd, kunnen – als ze er onder de regeling voor in aanmerking komen – achteraf alsnog open gemaakt worden op verzoek van de auteur.

  Website van de uitgever.

   

  Meer over IOP Publishing

  IOS Press

  Kosteloos open access publiceren in alle hybride en full open access titels van IOS Press.

  2019-2021
   

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor alle hybride en open access tijdschriften van IOS Press. Zie voor een overzicht van de betreffende titels deze lijst. Of zoek een tijdschrift op in de Open Access Journal Browser.
  • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (alle typen) open access publiceren.
  • Aan de overeenkomst doen mee: Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en de Vrije Universiteit.
  • TU Delft heeft een eigen overeenkomst met IOS Press. Corresponderende auteurs komen in aanmerking voor een 50% koring op de APC voor open access in de full open access tijdschriften.

   

  Hoe werkt het?

  • Gebruik tijdens indienen het emailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur vanuit het instellingsnetwerk. Maak duidelijk de affiliatie kenbaar.
  • Geaccepteerde artikelen worden 'by default' open access gepubliceerd onder een CC-BY-NC.

   

  NB.
  Stuur bij indienen van het artikel ook een email (bij voorkeur vanaf een instellings-mailadres) naar authorfees@iospress.nl om er zeker van te zijn dat het open access verzoek niet gemist wordt in de workflow van IOS Press. Vermeld in de email-tekst het ‘article reference number’ van de indiening, de naam van je geaffilieerde instelling en zet 'NL Agreement' in de onderwerpsregel.

  Website van IOS Press

   

  Dit contract ontsluit het het 'Agreement for Intermediary Services Content'

   

  Meer over IOS Press

  Karger

  In alle tijdschriften is publiceren gratis voor auteurs van 10 Nederlandse universiteiten.

  2019-2021
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Tien universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
  • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponderende auteur publiceren in alle Karger tijdschriften

  Hoe werkt het?

  • Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt.
  • De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.

  Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

   

  Dit contract onsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'. 

   

  Meer over Karger

  Lippincott Williams & Wilkins LWW

  Gebruik een 'waiver code' om kosteloos in meer dan 200 hybride open access tijdschriften te publiceren.

  2017-2020
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  Hoe werkt het?

  • Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de instelling.
  • Bij de acceptatie van het artikel wordt de auteur door LWW verzocht via de contactpersoon van de universiteitsbibliotheek een APC-'waiver code' aan te vragen. Deze code kan gebruikt worden in het betalingssysteem van LWW waardoor men zonder kosten open access kan publiceren. Zie voor meer informatie de documentatie.

   

  Meer informatie in de Frequently Asked Questions van LWW en de documentatie voor het gebruik van de 'waiver code'.

   

  Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content' 

   

  Meer over Lippincott Williams & Wilkins LWW

  Oxford University Press

  De open access afspraken zijn gemaakt voor 2019 en 2020 voor circa 322 hybride tijdschriften van OUP.

  2019-2020
   

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • De open access afspraken zijn gemaakt voor 2019 en 2020 voor circa 322 hybride tijdschriften van OUP.
  • De overeenkomst geldt voor corresponderende wetenschappelijke auteurs van alle Nederlandse universiteiten en umc’s, met uitzondering van TU Delft en TU Eindhoven.
  • Corresponderende auteurs moeten een affiliatie hebben met een van de Nederlandse universiteiten.
  • Per jaar geldt voor de gezamenlijke universiteiten een maximum van 760 artikelen.

  Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur logt met zijn account in op Author Services van OUP.
  • Na acceptatie van het artikel kiest hij via OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie.
  • Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald door het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten.
  • De universiteit waarmee de corresponderende auteur geaffilieerd is moet het verzoek goedkeuren.

  Meer informatie op de website van Oxford University Press.

   

  Dit Contract onsluit het 'Consortium Current Content Agreement (annual)'.

   

  Meer over Oxford University Press

  Royal Society of Chemistry (RSC)

  De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor 37 hybride tijdschriften.

  2019-2020
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor 37 hybride en 3 open access tijdschriften. Welke titels dit zijn, kunt u vinden in de Open Acces Journal Browser.
  • De open access deal geldt voor de TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht Universiteit van Amsterdam (per 01-01-2020) en Wageningen University & Research.

  Hoe werkt het?

  Gebruik het emailadres van de eigen instelling!

  • De auteur van een geaccepteerde publicatie krijgt een email met daarin een link naar het RSC licentie-systeem.
  • Op deze pagina vind je alle informatie over de publicatie die bij het submitten is doorgegeven. Deze informatie kun je op dat moment niet wijzigen. Dat kan wel later in het correctieproces.
  • Als je op ‘Start’ klikt, wordt je automatisch geïdentificeerd als een auteur van een instelling die een Read and Publish overeenkomt met RSC heeft. Dat gebeurt op basis van je institutionele email adres.
  • Je komt dan op een pagina waarop je kunt kiezen voor ‘Standard publication’ of ‘Gold open access publication’. Kies hier voor ‘Gold open access publication’. Doe je dat per ongeluk niet, dan wordt je er in een pop-up op gewezen dat de universiteit de mogelijkheid voor open access publiceren zonder extra kosten voor je geregeld heeft. Op de pagina zie je bedragen; daar hoef je geen rekening mee te houden. Deze kosten komen te vervallen..
  • In de volgende stap kun je kiezen uit twee Creative Commons Licenties (CC-BY of CC-BY-NC). Kies voor CC-BY.
  • Vergeet niet om akkoord te gaan met de voorwaarden van de gekozen licentie.
  • Je krijgt dan een bevestiging dat je instelling al betaald heeft voor de Author Processing Charges (APC).
  • Daarna krijg je een overzichtspagina op je scherm met alle gegevens die je hebt verstrekt.
  • Door te klikken op ‘Confirm and Finish’ rond je het proces af.
  • Zie de workflow documentatie ter verduidelijking.

  Algemene info over RSC

  Info over RSC Read & Publish deals

  Dit contract ontsluit het “Agreement for Intermediary Services Content”.

   

  Meer over Royal Society of Chemistry (RSC)

  SAGE

  Zonder kosten open access publiceren in meer dan 900 hybride tijdschriften, met 20% korting in de volledig open access tijdschriften.

   

  2020-2021
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • De corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij een Nederlandse universiteit (alle) komen in aanmerking voor de kortingen.
  • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
  • Geldig voor publicaties die binnen de looptijd van de overeenkomst in het SAGE ‘production system’ worden ingevoerd. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.
  • Voor 875 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access.
  • Voor de meer dan 160 Pure Gold Open Access journals geldt een automatische korting van 20%.

   

  Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur maakt tijdens indienen gebruik van het mailadres van de instelling en selecteert de juiste affiliatie; op basis hiervan wordt een publicatie aangemerkt voor korting.
  • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft niet te worden ingevuld.
  • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
  • De 20% korting (VSNU agreement discount) voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE wordt automatisch toegekend wanneer een corresponding author wordt herkend als geaffilieerd aan een Nederlanse universiteit.

   

   

  Zie de website van SAGE voor meer informatie.

  Dit contract ontsluit de 'Agreement for Intermediary Services Content'.

   

   

  Meer over SAGE

  Springer Nature

  Zonder kosten publiceren in ca. 1.850 tijdschriften.

  2018-2021
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
  • De overeenkomst geldt voor ca. 1.850 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn tijdschriften van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
  • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.080 artikelen.

   

  Let op: In 2020 wordt het maximum aantal artikelen waarschijnlijk begin november bereikt. De meeste universiteiten kiezen ervoor om de APC kosten voor de resterende publicaties in 2020 over te nemen. Voor hun wetenschappers blijft de huidige workflow bestaan.
  Dat geldt niet voor de volgende universiteiten: Leiden (inclusief LUMC), Twente, TU/e, OU en UvA (Het AMC vergoedt de APC kosten wel). Als het maximum aantal publicaties bereikt is, krijgen de wetenschappelijke auteurs van deze universiteiten bij acceptatie van hun publicatie op het scherm van de uitgever de keuze om wel of niet open access te publiceren. 

  De kosten voor het publiceren in open access komen voor die instellingen voor eigen rekening van de onderzoeker. Het is aan uzelf om daarvoor al dan niet te kiezen. Voor meer informatie over de regeling binnen uw eigen universiteit kunt u terecht bij de open access contactpersoon van uw instelling. 

  Hoe werkt het?

  • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
  • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.

  Meer informatie op de website van Springer.

  Dit Contract onsluit het 'License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules'.

   

  Meer over Springer Nature

  Taylor & Francis

  Zonder kosten publiceren in 2.300 hybride tijdschriften, met een CC-licentie naar keuze.

  2018-2020
   

  Voorwaarden

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa 2.300 hybride tijdschriftenvan Taylor & Francis en Routledge.
  • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen hierin zonder aanvullende kosten open access publiceren.

  Hoe werkt het?

  • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
  • Kies een geschikte Creative Commons licentie.

  *NB. Houd er rekening mee dat deze overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 1448 artikelen in 2018; in 2019 van 1499 artikelen en in 2020 van 1551 artikelen. Wanneer er nog 100 artikelen tot het maximum vrij zijn, wordt dit op deze website gecommuniceerd.

  Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

  Meer informatie over de workflow.

   

  Dit contract onsluit het 'License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules'.

   

  Meer over Taylor & Francis

  Thieme

  Deze uitgever geeft 25% korting op het normale open access publicatietarief.

  2016-2020
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • De overeenkomst geldt voor 52 tijdschriften.
  • De Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht nemen deel.
  • Corresponderende auteurs van deze instellingen krijgen 25% korting op de APC. Ze betalen geen € 2.500, maar € 1.875 voor open access publicatie van hun artikel.

  Hoe werkt het?

  • Stuur het ingevulde formulier dat bij de betreffende universiteit hoort, in en stuur het tesamen met het manuscript naar de uitgever.

  Meer informatie op de site van Thieme.

   

  Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

   

  Meer over Thieme

  Walter de Gruyter

  Artikelen zonder kosten open access publiceren in 305 hybride tijdschriften en met 20% korting publiceren in de 110 full open access tijdschriften van Walter de Gruyter.

  2020-2022
   

   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
  • Artikelen zonder kosten open access publiceren in 305 hybride tijdschriften en met 20% korting publiceren in de full open access tijdschriften.
  • De tijdschriften in deze lijst vallen onder de overeenkomst (tab 1 – hybride, tab 2 – full OA).
  • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 440 hybride artikelen totaal binnen de drie jarige looptijd van de overeenkomst.

  Hoe werkt het?

  • Walter de Gruyter maakt gebruik van het CCC RightsLink platform.
  • Corresponderende auteurs moeten bij indienen gebruikmaken van het e-mailadres van de instelling.
  • Kies voor de open access optie en een melding verschijnt dat de APC wordt betaald door de instelling.
  • Het artikel wordt na acceptatie open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.

  Website van Walter de Gruyter.

   

  Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

   

   

  Meer over Walter de Gruyter

  Wiley

  Deze deal geldt voor 1.400 hybride tijdschriften.

  2016-2020
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Op 4 maart 2016 startte de overeenkomst tussen de Nederlandse universiteiten en Wiley over open access publiceren in 1.400 hybride tijdschriften.
  • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
  • Wiley geeft ook nog 60 full open access tijdschriften uit, die niet onder deze overeenkomst vallen.
  • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (research en review articles) open access publiceren.

  Hoe werkt het?

  • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres).  Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

  • Gebruik in alle communicatie en tijdens het submitting proces met Wiley het emailadres van uw instelling. Wiley detecteert hierop automatisch of u voor deze regeling in aanmerking komt. Tijdens het proces van indienen krijgt u op die manier meermaals de meldingen die voor u van toepassing zijn om de publicatie open access te maken.

  Meer informatie op de website van Wiley en zie de flyer 'How to Order OnlineOpen'.

   

  Dit Contract ontsluit de 'Wiley Online Journals License', zie ook het contract 'Amendment to Wiley Online Agreement' voor de 2020 verlenging.

   

  Meer over Wiley

  Er zijn geen deals gevonden
  Uitgever Gegevens en voorwaarden licentie Looptijd deal
  Brill

  De eerste 50 artikelen worden zonder kosten open access gepubliceerd. Voor de volgende geldt een korting.

  2017-2019
   

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • De overeenkomst geldt voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd zijn in een van de 38 internationale Brill journals op het gebied van rechtsgeleerdheid.
  • De eerste 50 artikelen worden zonder bijkomende kosten open access gepubliceerd, vanaf de 51e geldt een vergoeding van €1.400 (dat is 30% korting op het normale tarief).
  • De corresponderende auteur van de publicatie moet van een deelnemende Nederlandse universiteit zijn.
  • De deelnemende universiteiten zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), TU Delft (TUD), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
  • Met de Universiteit Maastricht (UM) zijn afzonderlijk afspraken gemaakt. Informeer bij de Universiteitsbibliotheek.

  Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur van een deelnemende universiteit kiest tijdens het acceptatieproces voor publiceren in open access.
  • Bij het indienen moet de auteur het universitaire emailadres of zijn/haar ORCID gebruiken.
  • Auteurs kunnen dit verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.

  Meer informatie op de website van Brill.

   

  Dit Contract ontsluit het 'Agreement to the Intermediary Services'

   

  Meer over Brill

  Emerald Publishing group

  Deze uitgever biedt vouchers aan voor het open access publiceren.

  2016-2018
   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • In 2017 geeft Emerald 30 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten, in 2018 zijn dat 45 vouchers. Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd.

  Hoe werkt het?

   • Een auteur, in de rol van corresponderende auteur, kan voor de acceptatie van een artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon vraagt bij Emerald accountmanager Sonja Spretis om een open access voucher. Emerald toont in Partnership open access of het maximaal aantal vouchers vergeven is.
   • De Emerald open access workflow in visuele vorm.
   Frontiers
    
   Karger

   In alle tijdschriften is publiceren gratis voor auteurs van 9 Nederlandse universiteiten.

   2016-2018
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Negen universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
   • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponderende auteur publiceren in alle Karger tijdschriften

   Hoe werkt het?

   • Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt.
   • De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.

   Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

    

   Dit contract onsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'. 

    

   Meer over Karger

   Royal Society of Chemistry (RSC)
   • Gold for Gold is een open access aanpak die is opgezet door Royal Society of Chemistry (1980). Het beloont instellingen die een abonnement hebben op het RSC Gold pakket met vouchers die
   • ...
   2015-2016
    
   • Gold for Gold is een open access aanpak die is opgezet door Royal Society of Chemistry (1980). Het beloont instellingen die een abonnement hebben op het RSC Gold pakket met vouchers die kunnen worden gebruikt om de artikelen van de eigen wetenschappers open access te publiceren zonder kosten. 11 van de 14 Nederlandse universiteiten maken gebruik van deze Gold 4 Gold vouchers.
   • Wetenschappers kunnen hierover contact opnemen met de open access contactpersoon in hun universiteit.
   Royal Society of Chemistry (RSC)

   Geen open access afspraken voor 2018

   De afspraken met de Royal Society of Chemistry (RSC) zijn gemaakt tot en met 2017. Op dit moment is er geen akkoord bereikt...

   2017
    

   Geen open access afspraken voor 2018

   De afspraken met de Royal Society of Chemistry (RSC) zijn gemaakt tot en met 2017. Op dit moment is er geen akkoord bereikt tussen de VSNU en de Royal Society of Chemistry Publishing. De kortingen en volledige vergoedingen gelden op dit moment niet meer. Wanneer u uw publicatie in open access wilt plaatsen bij RSC moet u het volledige APC bedrag betalen. Dit geldt voor wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten.

    

   SAGE 2015-2016
    
   • In 150 geselecteerde tijdschriften kan open access gepubliceerd worden door medewerkers van Nederlandse universiteiten in de rol van corresponding author. Zij krijgen hierover van SAGE automatisch bericht op basis van hun email adres, waarin de domeinnaam van hun universiteit gebruikt moet worden. Bij dit bericht zit een open access licentieformulier. Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt het artikel met een CC.BY.3.0 licentie gepubliceerd in SAGE Choice.
   • Nederlandse corresponding authors kunnen in 2016 een substantiële korting krijgen op een artikel dat zij in de andere SAGE tijdschriften in open access willen publiceren. De kosten bedragen dan 200GBP/375 USD per artikel. Wilt u voor deze korting in aanmerking komen? Stuur dan na acceptatie het standaard licentieformulier ingevuld naar de editor van het tijdschrift en vermeld daarop dat u wilt publiceren in open access - SAGE choice. U krijgt dan een SAGE Choice OA license toegestuurd. Om voor deze korting in aanmerking te kunnen komen moet u de code "UKB90" op dat formulier invullen.

   Meer informatie op de SAGE OA-website en de VSNU website.

   Link naar contract (Deze versie van het contract maakt “the License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules” openbaar).

    

   Meer over SAGE

   SAGE

   Zonder kosten publiceren in ruim 700 tijdschriften.

   2017-2019
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
   • Voor 786 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access voor alle universiteiten.
   • Uitzondering 1: voor 40 SAGE Choice journals van societies geldt uitsluitend open access met 100% korting na toestemming van de societies. SAGE vraagt de toestemming aan. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar aan de toevoeging: ‘Ask your librarian’. Neem in dat geval contact op met uw bibliotheek.
   • Uitzondering 2: Voor 100 Pure Gold Open Access journals is een korting van 20% mogelijk. Hiervoor is een speciale code vereist. Zie 'Hoe werkt het?' hieronder.
   • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
   • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, sponsored supplements en book reviews.
   • De overeenkomst geldt alleen voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 in het SAGE system zijn gekomen. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur moet gebruik maken van het mailadres van de instelling
   • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft u niet in te vullen.
   • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
   • Voor het aanvragen van de 20 % korting voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE is wel een speciale code nodig. Deze kunt aanvragen bij uw bibliotheek. De code wordt gevraagd op het moment van betaling van de APC.  Afhankelijk van het tijdschrift moet de auteur de betalings-email beantwoorden met de code onder vermelding van de VSNU-overeenkomst of, als het systeem het toelaat, de code invoeren in het betaalsysteem en zo automatisch de code aanvragen. Na publicatie kan de korting niet meer geclaimd worden.

   SAGE heeft een plek met informatie voor Nederlandse auteurs.

    

   Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermdiary Services Content' 

    

   Meer over SAGE

   Springer Nature
   • Artikelen van
   • ...
   2015-2016
    
   • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
   • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.

   Meer informatie op de website van Springer.

    

   Meer over Springer Nature

   Springer Nature

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Artikelen van
   • ...
   2017
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
   • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
   • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.200 artikelen. Als dit getal bereikt is zal de overeenkomst eindigen en zullen artikelen niet langer in aanmerking komen voor open access.

   Hoe werkt het?

   • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
   • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.

    

   Taylor & Francis

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa
   • ...
   2016-2017
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa 2.300 hybride tijdschriften van Taylor & Francis en Routledge.
   • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen hierin zonder aanvullende kosten open access publiceren.

   Hoe werkt het?

   • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
   • Kies een geschikte Creative Commons licentie.
   Walter de Gruyter

   Een korting van 90% op publiceren in alle hybride tijdschriften.

   2016-2019
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Negen Nederlandse universiteitsbibliotheken hebben een open access korting van 90% afgesproken voor corresponderende auteurs in deze tijdschriften. De universiteiten in Eindhoven, Maastricht, Tilburg en Wageningen doen niet mee.
   • Deze korting geldt voor die tijdschriften waarop de instelling een abonnement heeft. Het gaat om de hybride tijdschriften van Walter de Gruyter, niet de full open access tijdschriften. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 januari 2016
   • Bij het indienen van het artikel betaalt de auteur niets. In het begin van het volgende licentiejaar maakt de uitgever per instelling een overzicht van de gepubliceerde artikelen in open access. Walter de Gruyter berekent vervolgens 10% aan de instelling door. Deze factuur wordt betaald door de deelnemende instellingen.
   • Vanaf 24 januari 2017 zijn de Nederlandse universiteiten deelnemer van het open access Institutional membership. In de overeenkomst is bepaald dat de leden een korting van 20% krijgen wanneer de auteurs van deze instellingen publiceren in pure open access journals. Het totale portfolio bestaat uit meer dan 500 open access peer-reviewed journals, boeken en hoofdstukken in boeken

   Hoe werkt het?

   • Bij het insturen van het artikel moet de auteur het e-maildomein van de instelling gebruiken. De uitgever checkt eerst zelf of een auteur het artikel in open access zou mogen publiceren (d.w.z. of de instelling een abonnement heeft op dat tijdschrift en of de corresponderende auteur het e-maildomein van de instelling gebruikt). De uitgever vraagt vervolgens per mail aan de contactpersoon van de instelling om te bevestigen of de auteur tot de betreffende universiteit behoort.

   Website van Walter de Gruyter.

    

   Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

    

   Meer over Walter de Gruyter

   U bent hier

   Open Access Journal Browser

   Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

   Over deze website

   Contact

   Volg ons