Uitgeversdeals

Totaaloverzicht van journals met korting
Alle uitgeversdeals op een rij
Contactpersonen bij de universiteiten

Welke afspraken hebben Nederlandse universiteit(sbibliothek)en gemaakt met traditionele uitgevers rond open access met ingang van 2015? Hoeveel publicaties hebben ze opgeleverd? De antwoorden vindt u op deze pagina.

Nederlandse wetenschappers publiceren daarnaast ook met regelmaat bij uitgevers die uitsluitend in open access publiceren. 

Overzicht

Surfmarket is betrokken bij de onderhandelingen met de uitgevers en maakt de uitkomsten daarvan inzichtelijk via de Journal Browser. In totaal zijn er meer dan 11.000 journals beschikbaar waarin corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC’s gratis of met korting in open access kunnen publiceren. 

Zorg ervoor dat u de juiste open licentie kiest. 

Alle uitgeversdeals op een rij

Uitgever ACM
Looptijd deal
2021-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • Deze overeenkomst geldt voor Universiteit Twente, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU Eindhoven (looptijd 2021-2025), Universiteit Leiden, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam (looptijd 2023-2025) en Vrije Universiteit Amsterdam (incl. universitaire medische centra) en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).
 • Corresponderende auteurs geaffilieerd aan deelnemende instellingen kunnen kosteloos open access publiceren in de tijdschriften en proceedings van ACM.
 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 • Alle artikeltypen maken onderdeel uit van de overeenkomst: “research articles, review articles and conference or proceedings papers, and any other article types” en deze worden kosteloos open access gemaakt wanneer zij binnen de looptijd van de overeenkomst worden gepubliceerd.

 

 

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur moet bij indiening de juiste affiliatie kenbaar maken en gebruik maken van het emailadres van de instelling om in aanmerking te komen voor kosteloos open access.
Meer info

Meer details over ACM Open op de website van ACM.

Zie ook de informatie over de workflow.

Looptijd deal
2022-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • De corresponderende auteur met de uitgever is geaffilieerd aan een Nederlandse universiteit of instelling die deelneemt. Alleen dan kan er zonder extra kosten open access gepubliceerd worden onder de overeenkomst.
 • Deelnemende universiteiten (incl. universitaire medische centra) zijn: Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit van Twente, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam.
 • De overeenkomst geldt voor 26 hybride tijdschriften van AIPP. Zie de Open Access Journal Browser voor een overzicht, of gebruik deze om een specifiek tijdschrift te zoeken.
 • De volgende artikeltypen vallen onder de overeenkomst: research articles and updates, reviews, brief communications, communication conference articles, fast tracks of article-FT, letters, notes, roadmaps, perspectives en tutorials.
 • Binnen deze overeenkomst kunnen jaarlijks door corresponderende auteurs van de deelnemende instellingen een maximaal aantal kosteloze open access artikelen gepubliceerd worden: 126 in 2022, 133 in 2023 en 141 in 2024.
 • Startdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2022. Om in aanmerking te komen voor kosteloos open access moet de datum van acceptatie na 01-08-2022 zijn en voor 31-12-2024. 

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur met de uitgever, dat is voor de uitgever degene die het artikel submit, moet bij indienen de juiste affiliatie gebruiken via het drop-down menu en gebruik maken van het emailadres van de instelling.
 • Bij het indienen van de publicatie kan de corresponderende auteur aangeven dat het artikel open access gepubliceerd moet worden.
 • Na goedkeuring door de instelling worden de artikelen open access gepubliceerd met een CC BY-licentie.
Meer info

Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.
 

Meer informatie op de AIPP website.
 

Dit contract ontsluit de 'Content Licensing Agreement' met AIP Publishing.

Looptijd deal
2022-2025
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • De overeenkomst geldt voor alle hybride tijdschrifen van ACS. Zie de Open Access Journal Browser voor een overzicht, of gebruik deze om een specifiek tijdschrift op te zoeken.
 • De corresponderende auteur met de uitgever is geaffilieerd aan een deelnemende Nederlandse universiteit of instelling, alleen dan kan er kosteloos open access gepubliceerd worden onder de overeenkomst.
 • Alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra), behalve de Erasmus Universiteit en de Universiteit Tilburg nemen deel. Ook voor onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gelden deze afspraken.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research article en  review articles.
 • Binnen deze overeenkomst kunnen maximaal 544 kosteloze open access artikelen per jaar gepubliceerd worden.
   

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur met de uitgever moet bij indienen de juiste instellingsnaam gebruiken via het drop-down menu en gebruik maken van het emailadres van de instelling.
 • Je universiteit of instelling krijgt een verzoek tot goedkeuring van de aanspraak op kosteloos open access onder de overeenkomst.
 • Na goedkeuring door de instelling worden de artikelen worden open access gepubliceerd met een CC BY-licentie.
 • Zie ook de gedetaileerde instructie op de ACS website ‘How to publish under a R&P agreement’.
 • Heb je vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon van je instelling.
Meer info

Meer informatie op de website van ACS.
 

Dit contract ontsluit de 'Online Products Institutional Access Agreement between
SURF and the American Chemical Society + Addendum'

Looptijd deal
2022-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens licentie:

 • De volgende instellingen maken deel uit van de overeenkomst: Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Tilburg University, Universiteit Leiden en de Open Universiteit
 • Met ingang van 2023 zal de uitgever per jaar minimaal één titel (van geselecteerde titels) naar het Subscribe to Open (S20) model overhevelen.
 • Open access publiceren in S2O tijdschiften van de uitgever is kosteloos, ook voor auteurs van niet deelnemende instellingen.
 • Zie voor een overzicht van de S2O tijdschriften de website van Amsterdam University Press of maak gebruik van de Open Access Journal Browser.
   

Hoe werkt het?

 • Met S2O worden abonnementstijdschriften van de uitgever open access, waarbij abonnees het model in deze transitie ondersteunen door het blijven aanhouden van lopende abonnementen. Zie ook  de AUP website over het model.
Meer info

Dit contract ontsluit de Bemiddelingsovereenkomst content tussen SURF & Amsterdam University Press 2022-2024.

Uitgever Annual Reviews
Looptijd deal
2023-2025
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens licentie:

 • De volgende instellingen maken deel uit van de overeenkomst: Erasmus Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU/e, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Tilburg University en Universiteit Wageningen.
 • Onder het Subscribe to Open (S20) model zal de uitgever tijdschriften met voldoende financiele ondersteuning naar open access overhevelen.
 • Open access publiceren in S2O tijdschiften van de uitgever is kosteloos, ook voor auteurs van niet deelnemende instellingen.
 • Zie voor een overzicht van de S2O tijdschriften de website van Annual Reviews of maak gebruik van de Open Access Journal Browser.
   

Hoe werkt het?

 • Met S2O worden abonnementstijdschriften van de uitgever open access, waarbij abonnees het model in deze transitie ondersteunen door het blijven aanhouden van lopende abonnementen. Zie ook de informatiepagina van de uitgever over het model.
Meer info

Dit contract ontsluit het 'Addendum Subscribe to Open Agreement SURF - Annual Reviews 2023-2025'.
 

Zie voor meer informatie de website van de uitgever.

Uitgever Brill
Looptijd deal
2022-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • Kosteloos open access publiceren in hybride en full open access tijdschriften van Brill vanaf 1 januari 2022.
 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: original research articles, review articles.
 • De deelnemende universiteiten (incl. universitaire medische centra) zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR), Universiteit Leiden (UL) en Open Universiteit (OU).

 

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur maakt bij het indienen de juiste affiliatie kenbaar kenbaar. Gebruik bij voorkeur ook het mailadres van de instelling.
 • Na acceptatie wordt het artikel kosteloos open access gepubliceerd.
 • Auteurs kunnen een verzoek ook kenbaar maken via openaccess@brill.com.
Meer info

Meer informatie op de website van Brill.
 

Dit contract ontsluit de 'Publish & Read agreement SURF - Brill'.

Looptijd deal
2024-2026
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • De overeenkomst geldt voor in totaal meer dan 404 (waarvan 98 volledig open access tijdschriften) hybride en open access tijdschriften. Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
 • De overeenkomst geldt voor de alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra) en de KNAW.
 • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos open access publiceren.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research articles, review articles, rapid communication, brief reports, case reports.
 • NB. er is een maximum van 1400 kosteloze open access publicaties binnen de looptijd van de overeenkomst. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling. Voor KNAW en Naturalis geldt geen artikellimiet.

 

Hoe werkt het?

 • Gebruik het emailadres van de instelling.
 • Na acceptatie van het artikel geeft de corresponderende auteur aan dat hij/zij is geaffilieerd met een van de deelnemende universiteiten.
 • Er verschijnt een ‘Apply Discount button’.
 • Door hierop te klikken wordt het artikel in open access gepubliceerd zonder kosten.
Meer info

Meer informatie op de website en in deze powerpoint van Cambridge University Press.

Dit contract ontsluit de 'Contract form for supply of products to SURF'.

Uitgever Elsevier
Looptijd deal
2020-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Na acceptatie van het artikel in een van de geselecteerde tijdschriften kunnen corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra), NWO en de KNAW zonder extra kosten publiceren.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: Full Length Article, Review Article, Short Communication, Case Report, Data, Micro-article, Original Software Publication, Practical Guideline, Protocol, Replication Study, Short Survey, Video. Overige publicatietypen zoals Letters, Editiorals en Discussions vallen op dit moment NIET onder de deal maar kunnen door de auteur via een ‘promotional access’ verzoek aan agreementactivation@elsevier.com alsnog gratis leesbaar worden gemaakt.
 • N.B. Gedurende de verlengingen en vernieuwing zijn er tijdschrifttitels toegevoegd aan de overeenkomst. Zonder extra kosten open access publiceren in toegevoegde titels kan alleen wanneer de aanleverdatum (submission date) van een artikel na de datum van toevoeging ligt. Zoek een tijdschrift op in de Open Access Journal Browser om te zien na welke datum de aanlevering plaatsgevonden moet hebben om van de regeling gebruik te kunnen maken.

Hoe werkt het?

 • Geef in de workflowmodule aan dat uw onderzoek is gedaan aan een Nederlandse universiteit, een NWO of KNAW onderzoeksintituut, of hogeschool. 
 • Geef als laatste aan dat u kiest voor een CC-BY licentie.
 • Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.
 • Vervolgens kiest u voor de optie Gold Open Access.

 

Meer info

Meer details over de regeling met Elsevier

Meer informatie over de workflow.

 

Dit contract ontsluit de “Open Science Platform Products and Services Agreement”.

Looptijd deal
2021-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Deze overeenkomst geldt voor alle universiteiten (incl. universitaire medische centra) .

 • Emerald heeft per jaar een maximum aantal vouchers voor kosteloos open access; voor 2024 zijn dat er 101. Is het maximum voor een jaar bereikt, dan wordt dat hier medegedeeld.

 • Er kan kosteloos open access worden gepubliceerd door een aan instellingen geaffilieerde corresponderende auteur (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) in zowel hybride als volledig open access tijdschriften.

 • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original research articles, review articles.

 • Let op: alleen de hybride tijdschriften waar de deelnemende instellingen zich op hebben geabonneerd, vallen onder de regeling; dit verschilt per instelling.

 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst voor jouw instelling.

 • Zijn de vouchers op of behoort een hybride tijdschrift niet tot de overeenkomst met de instellingen, dan kan tegen betaling met 10% korting op de publishing fee open access gepubliceerd worden.

 

Hoe werkt het?

 • Gebruik bij het indienen van je artikel altijd je instellings-emailadres en selecteer de juiste instituutsaffiliatie. 

 • Zie voor meer informatie de support pagina van Emerald over 'Open Access publishing agreements'.

Meer info

Emerald's Open Access Publishing Agreements pagina. 
 

Zie voor meer info de flyer: 'OA Voucher Leaflet'.

 

Dit contract ontsluit de 'Publish and Read Agreement SURF and Emerald 2021-2023 with Addendum 2024'.  

Uitgever IOP Publishing
Looptijd deal
2023-2025
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • Corresponderende auteurs van deelnemende universiteiten (incl. universitaire medische centra) kunnen – afhankelijk van de overeenkomst van hun instelling – zonder kosten open access publiceren in een selectie van de hybride- en full open access tijdschriften van IOP bij acceptatie van het artikel tussen 01-01-2023 en 31-12-2025.
 • Deelnemende universiteiten zijn: Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, Universiteit van Amsterdam, TU Eindhoven, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit en Universiteit Leiden.
 • Zie voor een overzicht van de tijdschriften waarin kosteloos gepubliceerd kan worden de website van IOP of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst voor je universiteit.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: research papers, special issue papers en letters.
 • NB. enkele tijdschriften uit lijst B berekenen extra kosten (page charges en/of publication fees) die niet gerelateerd zijn aan open access. Deze kosten worden niet vergoed onder de overeenkomst.

 

Hoe werkt het?

 • Gebruik bij het indienen bij voorkeur het mailadres van de instelling en maak de juiste affiliatie kenbaar.
 • IOP Publishing identificeert artikelen van corresponderende auteurs die voor de regeling in aanmerking komen tijdens het peer review proces.
 • Geïdentificeerde artikelen worden automatisch open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.
 • Zie ook de instructionele gids van IOP over indienen onder de overeenkomst.
 • Artikelen die onder het abonnementsmodel worden gepubliceerd, kunnen – als ze er onder de regeling voor in aanmerking komen – achteraf alsnog open gemaakt worden op verzoek van de auteur.
Meer info

Website van de uitgever.

Uitgever IOS Press
Looptijd deal
2023-2025
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • Aan de overeenkomst doen mee: Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, TU Delft, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en de Vrije Universiteit (incl. universitaire medische centra).
 • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
 • Gebruik de Open Access Journal Browser voor een overzicht van de tijdschriften die onder de overeenkomst vallen of zoek naar een specifieke tijdschrifttitel.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: 'all article types'.

 

Hoe werkt het?

 • Gebruik tijdens indienen het emailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur vanuit het instellingsnetwerk. Maak duidelijk de affiliatie kenbaar.
 • Geaccepteerde artikelen worden 'by default' open access gepubliceerd onder een CC BY-licentie.

 

NB.
Stuur bij indienen van het artikel ook een email (bij voorkeur vanaf een instellings-mailadres) naar authorfees@iospress.nl om er zeker van te zijn dat het open access verzoek niet gemist wordt in de workflow van IOS Press. Vermeld in de email-tekst het ‘article reference number’ van de indiening, de naam van je geaffilieerde instelling en zet 'NL Agreement' in de onderwerpsregel.

Meer info

Informatie op de website van IOS Press.

 

Dit contract ontsluit het het 'Agreement for Intermediary Services Content'

Uitgever Karger
Looptijd deal
2022-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Deelnemende universiteiten (inclusief de universitaire medische centra) zijn: Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit, Universiteit Tilburg, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Maastricht.
 • De met de uitgever corresponderende auteur moet verbonden zijn met een van de universiteiten om aanspraak te kunnen maken op kosteloos open access.
 • Alle hybride en full open access tijdschriften van Karger vallen onder de overeenkomst. Zie de Open Access Journal Browser voor een overzicht, of gebruik deze om een specifiek tijdschrift op te zoeken.
 • Alle artikeltypen vallen binnen deze overeenkomst.

 

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur moet bij het indienen de juiste instellingsnaam gebruiken en gebruik maken van het e-mailadres van de instelling.
 • De geaffilieerde universiteit krijgt een verzoek tot goedkeuring van de aanspraak op kosteloos open access publiceren onder de overeenkomst. Na goedkeuring wordt het artikel open access gepubliceerd met een CC BY of CC BY-NC licentie.
 • Heb je vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon van je instelling.
Meer info

Dit contract ontsluit de 'Publish and Read Agreement
SURF and Karger'.

Looptijd deal
2024-2026
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Deze overeenkomst geldt voor Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University, Erasmus Universiteit en Universiteit Maastricht (incl. universitaire medische centra).
 • Corresponderende auteurs van bovengenoemde universiteiten (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) kunnen zonder kosten open access publiceren in circa 250 hybride tijdschriften van uitgever Lippincott, Williams & Wilkins (LWW).
 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original articles, review articles, case reports.
 • NB. de overeenkomst geldt voor een maximum aantal open access publicaties per jaar: 270 in 2024, 273 in 2025 en 276 in 2026. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.

 

Hoe werkt het?

 • Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de instelling en selecteer de juiste instituutsaffiliatie. LLW bepaalt bij acceptatie aan de hand van deze gegevens of een auteur in aanmerking komt voor kosteloos open access onder de overeenkomst.
 • De publicatie wordt door LWW met een CC BY licentie open access gepubliceerd.
Meer info

Meer informatie op de website van LWW.

 

Dit contract ontsluit de 'Publish & Read Agreement between SURF and OVID Technologies 2024-2026'

Looptijd deal
2024-2026
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • Zonder kosten open access publiceren in 368 hybride & full open access tijdschriften van OUP. 
 • Bekijk deze lijst voor een overzicht of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 • De overeenkomst geldt voor corresponderende auteurs van alle Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra), met uitzondering van TU Delft en TU Eindhoven.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research, review articles, brief reports, case reports and clinical research.
 • In 2024, geldt voor de gezamenlijke universiteiten een maximum van 733 artikelen. In 2025, 707 artikelen en in 2026, 680 artikelen. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.

 

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur logt in op Author Services van OUP (maak evt. eerst een account aan).
 • Kies na acceptatie van het artikel via OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie.
 • Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald door het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten.
 • De universiteit waarmee de corresponderende auteur geaffilieerd is moet het verzoek goedkeuren.
 • Een stap voor stap handleiding is te vinden op de website van de uitgever.
Meer info

Meer informatie op de website van Oxford University Press.
 

Dit contract ontsluit de Consortium Current Content Agreement.

Looptijd deal
2022-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie

 • De overeenkomst geldt voor 37 hybride tijdschriften. Welke titels dit zijn, kunt je vinden in de Open Acces Journal Browser.
 • De open access deal geldt voor corresponderende auteurs van de universiteiten in Nederland (incl. universitaire medische centra) behalve voor Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Tilburg en Universiteit Maastricht.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research, edge, feature and concise articles, (critical) review articles, opinion and paper, perspective, communication, technical innovation and notes (en meer, vraag je open access experts voor meer informatie).
   

Hoe werkt het?

 • Gebruik het emailadres van de eigen instelling!
 • De auteur van een geaccepteerde publicatie krijgt een email met daarin een link naar het RSC licentie-systeem.
 • Op deze pagina vind je alle informatie over de publicatie die bij het submitten is doorgegeven. Deze informatie kun je op dat moment niet wijzigen. Dat kan wel later in het correctieproces.
 • Als je op ‘Start’ klikt, wordt je automatisch geïdentificeerd als een auteur van een instelling die een Read and Publish overeenkomt met RSC heeft. Dat gebeurt op basis van je institutionele email adres.
 • Je komt dan op een pagina waarop je kunt kiezen voor ‘Standard publication’ of ‘Gold open access publication’. Kies hier voor ‘Gold open access publication’. Doe je dat per ongeluk niet, dan wordt je er in een pop-up op gewezen dat de universiteit de mogelijkheid voor open access publiceren zonder extra kosten voor je geregeld heeft. Op de pagina zie je bedragen; daar hoef je geen rekening mee te houden. Deze kosten komen te vervallen..
 • In de volgende stap kun je kiezen uit twee Creative Commons Licenties (CC-BY of CC-BY-NC). Kies voor CC-BY, dit is de voorkeurs licentie van de meeste universiteiten en financiers.
 • Vergeet niet om akkoord te gaan met de voorwaarden van de gekozen licentie.
 • Je krijgt dan een bevestiging dat je instelling al betaald heeft voor de Author Processing Charges (APC).
 • Daarna krijg je een overzichtspagina op je scherm met alle gegevens die je hebt verstrekt.
 • Door te klikken op ‘Confirm and Finish’ rond je het proces af.
 • Zie de workflow documentatie ter verduidelijking.

 

Meer info


Algemene informatie over de RSC Read & Publish deals.


Dit contract ontsluit de 'Publish and Read Agreement SURF and The Royal Society of Chemistry'.

Uitgever SAGE
Looptijd deal
2022-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie

 • De corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij een Nederlandse universiteit (alle, incl. universitaire medische centra) komen in aanmerking voor de kortingen.
 • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters. Uitzondering geldt voor: "Articles published as part of commercially sponsored supplements" en "Articles published in society owned titles, where permission is not granted by the owner society". 
 • Geldig voor publicaties die binnen de looptijd van de overeenkomst in het SAGE ‘production system’ worden ingevoerd. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.
 • Voor 918 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access.
 • Voor de meer dan 186 Pure Gold Open Access journals geldt een automatische korting van 20%.
 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

 

Hoe werkt het?

 • De corresponderende auteur maakt tijdens indienen gebruik van het mailadres van de instelling en selecteert de juiste affiliatie; op basis hiervan wordt een publicatie aangemerkt voor korting.
 • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft niet te worden ingevuld.
 • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
 • De 20% korting (VSNU agreement discount) voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE wordt automatisch toegekend wanneer een corresponding author wordt herkend als geaffilieerd aan een Nederlanse universiteit.

 

 

Meer info

Zie de SAGE website voor meer informatie.
 

Dit contract ontsluit de 'Publish and Read Agreeement Surf and Sage Publications 2022-2024'.

Uitgever Springer
Looptijd deal
2024-2026
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra) worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
 • De overeenkomst geldt voor ca. 2.000 hybride tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn tijdschriften van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research articles, review articles, brief communication,  continuing education.
 • Let op! De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.067 artikelen per jaar.

 

Hoe werkt het?

 • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
 • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.
Meer info

Meer informatie op de website van Springer.

 

Dit contract onsluit de 'Springer UKB-SURF agreement 2024-2026'.

Looptijd deal
2024-2026
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie

 • Deze overeenkomst geldt voor de alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra).
 • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) kunnen zonder kosten open access publiceren in bijna 2200 hybride (Open Select) tijdschriften van uitgever Taylor & Francis.
 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
 • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original papers en review papers.
 • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, book reviews.
 • NB. de overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 1451 open access publicaties per jaar. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling. 

 

Hoe werkt het?

 • Gebruik altijd het emailadres van de instelling en selecteer de juiste instituutsaffiliatie in de workflow van Taylor & Francis.
 • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
 • Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.

 

Meer info

Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

Zie ook de workflow documentatie.

Dit contract ontsluit de 'Read & Publish Agreement'.

Looptijd deal
2021-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

 

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • Deze overeenkomst geldt voor Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit (incl. universitaire medische centra).
 • Auteurs (corresponding authors) van deelnemende universiteiten kunnen kosteloos open access publiceren in de tijdschriften Development, Journal of Cell Science en Journal of Experimental Biology.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: research articles.

 

Hoe werkt het?

 • Bij indiening: gebruik bij voorkeur het mailadres van de instelling en maak de juiste affiliatie kenbaar, volg de instructies en selecteer in deze fase al dat het artikel ‘Gold Open Access’ gepubliceerd gaat worden met een ‘Read & Publish fee waiver’.
 • Bij acceptatie: vul de Publication Agreemeent in. Log in op het Rightslink systeem en selecteer ‘Seek funding from [naam instituut]’, controleer de gegevens en verstuur de aanvraag ter goedkeuring.
 • Het artikel wordt gepubliceerd met een CC BY-licentie.
 • Zie voor een meer uitgebreide toelichting op bovenstaande de website van de uitgever.
Meer info

Meer informatie op de website van de uitgever.

Uitgever Thieme
Looptijd deal
2022-2024
Status licentie
Actueel
Voorwaarden


Gegevens en voorwaarden licentie

 • Alle universiteiten (incl. universitaire medische centra) van Nederland nemen deel aan de overeenkomst, behalve Universiteit Twente, Tilburg University en de Koninklijke Bibliotheek.
 • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren in geselecteerde tijdschriften.
 • De Engelstalige hybride open access tijdschriften en alle full open access tijdschriften maken deel uit van de overeenkomst; zie overzicht.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original papers en review papers, brief communications, continuing education, case reports, letters to the editor en invited letters.


Hoe werkt het?

 • Gebruik je institutionele emailadres of (up-to-date) ORCID om je affiliatie met deelnemende universiteit kenbaar te maken bij de indiening van het artikel. In deze fase bepaalt de uitgever of kosteloos open access van toepassing is.
 • Ingediende artikelen die aan de voorwaarden voldoen worden na acceptatie kosteloos open access met een CC BY-licentie gepubliceerd.
 • Een overzicht van de tijdschriften met links naar de betreffende ‘submission pages’ is te vinden op de Thieme – Instruction for authors pagina.
Meer info

Meer informatie op de website van Thieme.
 

Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

Looptijd deal
2023-2025
Status licentie
Actueel
Voorwaarden

Gegevens en voorwaarden licentie:

 • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU Eindhoven, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Utrecht, Universiteit Maastricht, Wageningen Universiteit en Universiteit Leiden (incl. universitaire medische centra).
 • Artikelen zonder kosten open access publiceren in 294 hybride tijdschriften, 109 full open access tijdschriften en 16 S2O tijdschriften.
 • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
 • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research article, review article, original article, opinion, short communication, case report, editorial, work group report, book review, letter to editor, congress abstract.
   

Hoe werkt het?

 • Walter de Gruyter maakt gebruik van het CCC RightsLink platform.
 • Corresponderende auteurs moeten bij indienen gebruikmaken van het e-mailadres van de instelling.
 • Kies voor de open access optie en een melding verschijnt dat de APC wordt betaald door de instelling.
 • Het artikel wordt na acceptatie open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.
Meer info

Zie voor additionele informatie de website van Walter de Gruyter.
 

Dit contract ontsluit de Read & Publish Agreement SURF - Walter de Gruyter 2023-2025.

  Uitgever Wiley
  Looptijd deal
  2024-2026
  Status licentie
  Actueel
  Voorwaarden

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • Auteurs van alle Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra) en de KNAW, kunnen kosteloos publiceren in meer dan 1.300 hybride open access tijdschriften van Wiley.
  • De full open access tijdschriften van Wiley vallen NIET onder de overeenkomst.
  • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
  • In de woorden van de uitgever kan alleen de 'responsible' corresponderende auteur die in dienst is van de deelnemende instellingen kosteloos artikelen open access publiceren. Dat is de auteur die de publicatie submit en gedurende het publicatieproces de communicatie met de uitgever onderhoudt. Alleen deze auteur kan in aanmerking komen voor de vergoeding. Hij of zij hoeft geen eerste auteur te zijn.
  • Publicatievormen die deel uitmaken van de deal: Primair onderzoek en overzichtsartikelen, inclusief - maar niet beperkt tot - originele artikelen, casestudies, recensies (exclusief boekbesprekingen) en korte mededelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw universitaire contactpersoon voor open access.

  Hoe werkt het?

  • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres). Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

  • Gebruik in alle communicatie en tijdens het submitting proces met Wiley het emailadres van uw instelling. Wiley detecteert hierop automatisch of u voor deze regeling in aanmerking komt. Tijdens het proces van indienen krijgt u op die manier meermaals de meldingen die voor u van toepassing zijn om de publicatie open access te maken.

  Meer info

  Meer informatie op de website van Wiley en zie de flyer 'How to Order OnlineOpen'.

   

  Dit contract ontsluit de 'Verlening van Consortium Wiley Read and Publish Agreement'.

  Dit contract ontsluit de de oorspronkelijke 2021-2023 'Consortium Wiley Read and Publish Agreement'.

  Er zijn geen deals gevonden
  Looptijd deal
  2017-2021
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  NB : De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. Open access publiceren zonder kosten bij deze uitgever blijft ondertussen mogelijk in de hybride tijdschriften, de full open access tijdschriften maken geen onderdeel meer uit van de nieuwe oveenkomst. Neem bij vragen contact op met de open access specialisten van jouw instelling.

   

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • De overeenkomst geldt voor alle hybride en full open access journals van ACS. Zie de Open Access Journal Browser voor een overzicht, of gebruik deze om een specifiek tijdschrift op te zoeken.

  • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research articles, review articles.

  • De corresponderende auteur van de publicatie moet van een deelnemende Nederlandse universiteit of instelling zijn.

  • Alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra), behalve de Erasmus Universiteit en de Universiteit Tilburg nemen deel. Ook voor onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gelden deze afspraken.

  Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur moet bij indienen de juiste instellingsnaam gebruiken via het drop-down menu.
  • Gebruik het emailadres van de instelling.
  • Als een artikel is geaccepteerd ontvangt de corresponderende auteur een ACS Author Choice Open Access Licence CC-BY-NC-ND.
  • Is er iets mis gegaan? Neem contact op met uw OA contactpersoon! Deze vraagt via SURFmarket een herstelactie aan bij ACS. Dit kan tot drie maanden na acceptatie van de publicatie.
  Meer info

  Meer informatie op de website van ACS en in hun flyer.

  Uw ACS profile updaten. Korte handleiding.

   

  Dit Contract ontsluit het 'ACS Online Products Institional Access Agreement'.

  Uitgever BMJ
  Looptijd deal
  2019-2021
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  Let op! Het plafond van de vastgestelde jaarlijkse APC Waiver Cap voor dit jaar is bereikt. Als corresponderende auteur van een van de deelnemende universiteiten en UMC’s, kunt u niet meer zonder extra kosten open access publiceren. In 2022 wordt deze overeenkomst niet meer voortgezet.

   

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam (incl. universitaire medische centra).
  • De overeenkomst geldt voor 64 tijdschriften uit het fonds van BMJ.
  • Auteurs (corresponding) van deelnemende universiteiten kunnen kosteloos open access in deze tijdschriften publiceren tot het plafond van de vastgestelde jaarlijkse APC Waiver Cap is bereikt.
  • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: alle publicatietypen.

   

  Hoe werkt het?

  • Gebruik bij het indienen het mailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur ook vanuit het instellingsnetwerk.
  • Selecteer tijdens het indienen de juiste affiliatie (universiteit) in het drop down menu.
  • Na verificatie van de affiliatie door BMJ wordt het ingediende artikel bij acceptatie aangemerkt voor kosteloos open access.
  Meer info

  Meer informatie op de website van BMJ.

   

  Dit Contract ontsluit de 'BMJ Consortia OA Waiver Agreement'.

  Uitgever Brill
  Looptijd deal
  2017-2019
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • De overeenkomst geldt voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd zijn in een van de 38 internationale Brill journals op het gebied van rechtsgeleerdheid.
  • De eerste 50 artikelen worden zonder bijkomende kosten open access gepubliceerd, vanaf de 51e geldt een vergoeding van €1.400 (dat is 30% korting op het normale tarief).
  • De corresponderende auteur van de publicatie moet van een deelnemende Nederlandse universiteit zijn.
  • De deelnemende universiteiten zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), TU Delft (TUD), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
  • Met de Universiteit Maastricht (UM) zijn afzonderlijk afspraken gemaakt. Informeer bij de Universiteitsbibliotheek.

  Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur van een deelnemende universiteit kiest tijdens het acceptatieproces voor publiceren in open access.
  • Bij het indienen moet de auteur het universitaire emailadres of zijn/haar ORCID gebruiken.
  • Auteurs kunnen dit verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.
  Meer info

  Meer informatie op de website van Brill.

   

  Dit Contract ontsluit het 'Agreement to the Intermediary Services'

  Uitgever Brill
  Looptijd deal
  2020-2021
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  NB : De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. Open access publiceren zonder kosten bij deze uitgever blijft ondertussen mogelijk. Neem bij vragen contact op met de open access specialisten van jouw instelling.


  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • Kosteloos open access publiceren in totaal 317 hybride en full open access tijdschriften van Brill vanaf 1 januari 2020.
  • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
  • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
  • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: original research articles, review articles.
  • De deelnemende universiteiten  (incl. universitaire medische centra) zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
  • Met Universiteit Maastricht (UM) zijn afzonderlijk afspraken gemaakt. Informeer bij de Universiteitsbibliotheek.

   

  Hoe werkt het?

  • De corresponderende auteur maakt bij het indienen de juiste affiliatie kenbaar kenbaar. Gebruik bij voorkeur ook het mailadres van de instelling.
  • Na acceptatie wordt het artikel kosteloos open access gepubliceerd.
  • Auteurs kunnen een verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.
  Meer info

  Meer informatie op de website van Brill.

   

  Dit contract ontsluit de 'Brill Agreement for Intermediary Services Content'.

  Looptijd deal
  2017-2020
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

   

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • De overeenkomst geldt vanaf 1 juni 2017 voor in totaal meer dan 360 hybride en open access tijdschriften. Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
  • De deal geldt voor de Nederlandse universiteiten met uitzondering van Wageningen Universiteit (WUR).
  • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (research en review articles) open access publiceren.
  • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: original research articles, review articles, rapid communication, brief Reports, case reports.

   

  Hoe werkt het?

  • Gebruik het emailadres van de instelling.
  • Na acceptatie van het artikel geeft de corresponderende auteur aan dat hij/zij is geaffilieerd met een van de deelnemende universiteiten.
  • Er verschijnt een ‘Apply Discount button’.
  • Door hierop te klikken wordt het artikel in open access gepubliceerd zonder kosten.
  Meer info

  Meer informatie op de website van Cambridge University Press.

   

  Dit contract ontsluit 'Supply of products to Surfmarket'. Zie ook het 'Addendum' op het contract voor 2020.

  Looptijd deal
  2021-2023
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

   

  Gegevens en voorwaarden licentie:

  • De overeenkomst geldt voor in totaal meer dan 370 hybride en open access tijdschriften. Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
  • De overeenkomst geldt voor de alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra) en de KNAW.
  • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos open access publiceren.
  • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research articles, review articles, rapid communication, brief reports, case reports.
  • NB. er is een maximum van 1500 kosteloze open access publicaties binnen de looptijd van de overeenkomst. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.
  • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Corresponderende auteurs kunnen hun artikel ondertussen open access blijven publiceren zonder extra kosten.

   

  Hoe werkt het?

  • Gebruik het emailadres van de instelling.
  • Na acceptatie van het artikel geeft de corresponderende auteur aan dat hij/zij is geaffilieerd met een van de deelnemende universiteiten.
  • Er verschijnt een ‘Apply Discount button’.
  • Door hierop te klikken wordt het artikel in open access gepubliceerd zonder kosten.
  Meer info

  Meer informatie op de website en in deze powerpoint van Cambridge University Press.

  Dit contract ontsluit de 'Contract form for supply of products to SURF'.

  Looptijd deal
  2016-2018
  Status licentie
  Archief
  Voorwaarden

  Gegevens en voorwaarden licentie

  • In 2017 geeft Emerald 30 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten, in 2018 zijn dat 45 vouchers. Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd.

  Hoe werkt het?

   • Een auteur, in de rol van corresponderende auteur, kan voor de acceptatie van een artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon vraagt bij Emerald accountmanager Sonja Spretis om een open access voucher. Emerald toont in Partnership open access of het maximaal aantal vouchers vergeven is.
   • De Emerald open access workflow in visuele vorm.
   Meer info

   Emerald's open access Partnership page.

   Looptijd deal
   2019-2020
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd maar de samenstelling van tijdschriften waarin dit mogelijk is, kan per 2021 veranderd zijn. Neem contact op met uw bibliotheek voor meer informatie.

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • In 2020 geeft Emerald 57 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten.
    NB. de vouchers voor 2020 zijn verbruikt! Informeer evt. bij de OA contactpersoon van uw bibliotheek over (andere) mogelijkheden om uw publicatie open access te maken.

   • Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd in zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

   • Ieder jaar ontvangen de universiteiten 14 vouchers extra voor publicatie op het Emerald Open Research Platform (EOR) met open peer review. Iedere Nederlandse universiteit kan op dit platform jaarlijks één voucher gebruiken.

   • Vouchers zijn alleen beschikbaar voor gebruik in tijdschriften waar de deelnemende instellingen zich op abonneren. Gebruik de  Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • Vouchers die niet gebruikt zijn, kunnen niet meegenomen worden naar een volgend kalenderjaar.

    

   Hoe werkt het?

   • Een auteur, in de rol van corresponderende auteur, kan voor de acceptatie van zijn/haar artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling.

   • Deze contactpersoon vraagt bij de Emerald accountmanager om een open access voucher.

   • Zie voor meer informatie de support pagina van Emerald over 'Funded article processing charges'.

   Meer info

   Emerald's open access Partnership page.

    

   Zie voor meer info de flyer: 'OA Voucher Leaflet

    

   Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services (Licensed Material) and its associated Schedules'.  

   Uitgever Frontiers
   Looptijd deal
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden
   Uitgever IOP Publishing
   Looptijd deal
   2020-2022
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • Corresponderende auteurs van deelnemende universiteiten (incl. universitaire medische centra) kunnen – afhankelijk van de overeenkomst/lijst  – zonder kosten open access publiceren in een selectie hybride tijdschriften van IOP bij acceptatie van het artikel tussen 01-01-2021 en 31-12-2022.
   • Lijst A (44 tijdschriften): Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft en Universiteit van Amsterdam.
   • Lijst A en B (56 tijdschriften): TU Eindhoven.
   • Lijst A, B en C (58 tijdschriften): Universiteit Maastricht en Radboud Universiteit.
   • Zie voor een overzicht van de hybride tijdschriften per lijst de website van IOP of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst voor je universiteit.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: research papers, special issue papers en letters.
   • NB. enkele tijdschriften uit lijst B berekenen extra kosten (page charges en/of publication fees) die niet gerelateerd zijn aan open access. Deze kosten worden niet vergoed onder de overeenkomst.

    

   Hoe werkt het?

   • Gebruik bij het indienen bij voorkeur het mailadres van de instelling en maak de juiste affiliatie kenbaar.
   • IOP Publishing identificeert artikelen van corresponderende auteurs die voor de regeling in aanmerking komen tijdens het peer review proces.
   • Geïdentificeerde artikelen worden automatisch open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.
   • Artikelen die onder het abonnementsmodel worden gepubliceerd, kunnen – als ze er onder de regeling voor in aanmerking komen – achteraf alsnog open gemaakt worden op verzoek van de auteur.

    

   Meer info

   Website van de uitgever.

   Uitgever IOS Press
   Looptijd deal
   2019-2022
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor alle hybride en open access tijdschriften van IOS Press. Zie voor een overzicht van de betreffende titels deze lijst. Of zoek een tijdschrift op in de Open Access Journal Browser.
   • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: all article types.
   • Aan de overeenkomst doen mee: Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en de Vrije Universiteit (incl. universitaire medische centra).

    

   Hoe werkt het?

   • Gebruik tijdens indienen het emailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur vanuit het instellingsnetwerk. Maak duidelijk de affiliatie kenbaar.
   • Geaccepteerde artikelen worden 'by default' open access gepubliceerd onder een CC-BY-NC.

    

   NB.
   Stuur bij indienen van het artikel ook een email (bij voorkeur vanaf een instellings-mailadres) naar authorfees@iospress.nl om er zeker van te zijn dat het open access verzoek niet gemist wordt in de workflow van IOS Press. Vermeld in de email-tekst het ‘article reference number’ van de indiening, de naam van je geaffilieerde instelling en zet 'NL Agreement' in de onderwerpsregel.

   Meer info

   Website van IOS Press

    

   Dit contract ontsluit het het 'Agreement for Intermediary Services Content'

   Uitgever Karger
   Looptijd deal
   2016-2018
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Negen universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
   • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponderende auteur publiceren in alle Karger tijdschriften

   Hoe werkt het?

   • Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt.
   • De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.
   Meer info

   Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

    

   Dit contract onsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'. 

   Uitgever Karger
   Looptijd deal
   2019-2021
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   NB : De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. Open access publiceren zonder kosten bij deze uitgever blijft ondertussen mogelijk. Neem bij vragen contact op met de open access specialisten van jouw instelling.
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Tien universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
   • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponderende auteur publiceren in alle Karger tijdschriften
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: all article types.

    

   Hoe werkt het?

   • Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt.
   • De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.
   Meer info

   Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

    

   Dit contract onsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'. 

   Looptijd deal
   2017-2020
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   Hoe werkt het?

   • Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de instelling.
   • Bij de acceptatie van het artikel wordt de auteur door LWW verzocht via de contactpersoon van de universiteitsbibliotheek een APC-'waiver code' aan te vragen. Deze code kan gebruikt worden in het betalingssysteem van LWW waardoor men zonder kosten open access kan publiceren. Zie voor meer informatie de documentatie.

    

   Meer info

   Meer informatie in de Frequently Asked Questions van LWW en de documentatie voor het gebruik van de 'waiver code'.

    

   Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content' 

   Looptijd deal
   2021-2023
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Deze overeenkomst geldt voor Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University, Erasmus Universiteit en Universiteit Maastricht (incl. universitaire medische centra).
   • Corresponderende auteurs van bovengenoemde universiteiten (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) kunnen zonder kosten open access publiceren in meer dan 300 hybride tijdschriften van uitgever Lippincott, Williams & Wilkins (LWW).
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original articles, review articles, case reports.
   • NB. de overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 300 open access publicaties per jaar. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.
   • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Corresponderende auteurs kunnen hun artikel ondertussen open access blijven publiceren zonder extra kosten.

    

   Hoe werkt het?

   • Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de instelling en selecteer de juiste instituutsaffiliatie. LLW bepaalt bij acceptatie aan de hand van deze gegevens of een auteur in aanmerking komt voor kosteloos open access onder de overeenkomst.
   • De publicatie wordt door LWW met een CC BY licentie open access gepubliceerd.
   Meer info

   Meer informatie op de website van LWW.

   Dit contract ontsluit de 'Publish & Read Agreement between SURF and OVID Technologies' 

   Looptijd deal
   2019-2020
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • De open access afspraken zijn gemaakt voor 2019 en 2020 voor circa 322 hybride tijdschriften van OUP.
   • De overeenkomst geldt voor corresponderende wetenschappelijke auteurs van alle Nederlandse universiteiten en umc’s, met uitzondering van TU Delft en TU Eindhoven.
   • Corresponderende auteurs moeten een affiliatie hebben met een van de Nederlandse universiteiten.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research, review articles and clinical research.
   • Per jaar geldt voor de gezamenlijke universiteiten een maximum van 760 artikelen.

    

    

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur logt met zijn account in op Author Services van OUP.
   • Na acceptatie van het artikel kiest hij via OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie.
   • Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald door het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten.
   • De universiteit waarmee de corresponderende auteur geaffilieerd is moet het verzoek goedkeuren.
   Meer info

   Meer informatie op de website van Oxford University Press.

    

   Dit Contract onsluit het 'Consortium Current Content Agreement (annual)'.

   Looptijd deal
   2021-2023
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • Zonder kosten open access publiceren in 348 hybride open access tijdschriften van OUP. 
   • Bekijk deze lijst voor een overzicht of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • De overeenkomst geldt voor corresponderende auteurs van alle Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra), met uitzondering van TU Delft en TU Eindhoven.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research, review articles, brief reports, case reports and clinical research.
   • Per jaar geldt voor de gezamenlijke universiteiten een maximum van 760 artikelen. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.
   • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Corresponderende auteurs kunnen hun artikel ondertussen open access blijven publiceren zonder extra kosten.

    

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur logt in op Author Services van OUP (maak evt. eerst een account aan).
   • Kies na acceptatie van het artikel via OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie.
   • Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald door het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten.
   • De universiteit waarmee de corresponderende auteur geaffilieerd is moet het verzoek goedkeuren.
   • Een stap voor stap handleiding is te vinden op de website van de uitgever.
   Meer info

   Meer informatie op de website van Oxford University Press.
    

   Dit contract ontsluit de Consortium Current Content Agreement.

   Looptijd deal
   2015-2016
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden
   • Gold for Gold is een open access aanpak die is opgezet door Royal Society of Chemistry (1980). Het beloont instellingen die een abonnement hebben op het RSC Gold pakket met vouchers die kunnen worden gebruikt om de artikelen van de eigen wetenschappers open access te publiceren zonder kosten. 11 van de 14 Nederlandse universiteiten maken gebruik van deze Gold 4 Gold vouchers.
   • Wetenschappers kunnen hierover contact opnemen met de open access contactpersoon in hun universiteit.
   Meer info

    

   Looptijd deal
   2017
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Geen open access afspraken voor 2018

   De afspraken met de Royal Society of Chemistry (RSC) zijn gemaakt tot en met 2017. Op dit moment is er geen akkoord bereikt tussen de VSNU en de Royal Society of Chemistry Publishing. De kortingen en volledige vergoedingen gelden op dit moment niet meer. Wanneer u uw publicatie in open access wilt plaatsen bij RSC moet u het volledige APC bedrag betalen. Dit geldt voor wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten.

    

   Meer info

    

   Looptijd deal
   2019-2021
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor 37 hybride en 3 open access tijdschriften. Welke titels dit zijn, kunt u vinden in de Open Acces Journal Browser.
   • De open access deal geldt voor corresponderende auteurs van de universiteiten in Nederland (incl. universitaire medische centra) behalve voor Universiteit Leiden, Universiteit Tilburg en Universiteit Maastricht.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research articles, review, paper, perspective, communication.

   Hoe werkt het?

   • Gebruik het emailadres van de eigen instelling!
   • De auteur van een geaccepteerde publicatie krijgt een email met daarin een link naar het RSC licentie-systeem.
   • Op deze pagina vind je alle informatie over de publicatie die bij het submitten is doorgegeven. Deze informatie kun je op dat moment niet wijzigen. Dat kan wel later in het correctieproces.
   • Als je op ‘Start’ klikt, wordt je automatisch geïdentificeerd als een auteur van een instelling die een Read and Publish overeenkomt met RSC heeft. Dat gebeurt op basis van je institutionele email adres.
   • Je komt dan op een pagina waarop je kunt kiezen voor ‘Standard publication’ of ‘Gold open access publication’. Kies hier voor ‘Gold open access publication’. Doe je dat per ongeluk niet, dan wordt je er in een pop-up op gewezen dat de universiteit de mogelijkheid voor open access publiceren zonder extra kosten voor je geregeld heeft. Op de pagina zie je bedragen; daar hoef je geen rekening mee te houden. Deze kosten komen te vervallen..
   • In de volgende stap kun je kiezen uit twee Creative Commons Licenties (CC-BY of CC-BY-NC). Kies voor CC-BY.
   • Vergeet niet om akkoord te gaan met de voorwaarden van de gekozen licentie.
   • Je krijgt dan een bevestiging dat je instelling al betaald heeft voor de Author Processing Charges (APC).
   • Daarna krijg je een overzichtspagina op je scherm met alle gegevens die je hebt verstrekt.
   • Door te klikken op ‘Confirm and Finish’ rond je het proces af.
   • Zie de workflow documentatie ter verduidelijking.
   Meer info

   Algemene info over RSC

   Info over RSC Read & Publish deals

   Dit contract ontsluit het “Agreement for Intermediary Services Content”.
   Dit contract ontsluit het 'Third Addendum'


   Dit contract ontsluit het "THIRD ADDENDUM TO ELECTRONIC ACCESS LICENCE AGREEMENT".

   Uitgever SAGE
   Looptijd deal
   2015-2016
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden
   • In 150 geselecteerde tijdschriften kan open access gepubliceerd worden door medewerkers van Nederlandse universiteiten in de rol van corresponding author. Zij krijgen hierover van SAGE automatisch bericht op basis van hun email adres, waarin de domeinnaam van hun universiteit gebruikt moet worden. Bij dit bericht zit een open access licentieformulier. Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt het artikel met een CC.BY.3.0 licentie gepubliceerd in SAGE Choice.
   • Nederlandse corresponding authors kunnen in 2016 een substantiële korting krijgen op een artikel dat zij in de andere SAGE tijdschriften in open access willen publiceren. De kosten bedragen dan 200GBP/375 USD per artikel. Wilt u voor deze korting in aanmerking komen? Stuur dan na acceptatie het standaard licentieformulier ingevuld naar de editor van het tijdschrift en vermeld daarop dat u wilt publiceren in open access - SAGE choice. U krijgt dan een SAGE Choice OA license toegestuurd. Om voor deze korting in aanmerking te kunnen komen moet u de code "UKB90" op dat formulier invullen.
   Meer info

   Meer informatie op de SAGE OA-website en de VSNU website.

   Link naar contract (Deze versie van het contract maakt “the License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules” openbaar).

   Uitgever SAGE
   Looptijd deal
   2017-2019
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
   • Voor 786 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access voor alle universiteiten.
   • Uitzondering 1: voor 40 SAGE Choice journals van societies geldt uitsluitend open access met 100% korting na toestemming van de societies. SAGE vraagt de toestemming aan. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar aan de toevoeging: ‘Ask your librarian’. Neem in dat geval contact op met uw bibliotheek.
   • Uitzondering 2: Voor 100 Pure Gold Open Access journals is een korting van 20% mogelijk. Hiervoor is een speciale code vereist. Zie 'Hoe werkt het?' hieronder.
   • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
   • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, sponsored supplements en book reviews.
   • De overeenkomst geldt alleen voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 in het SAGE system zijn gekomen. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur moet gebruik maken van het mailadres van de instelling
   • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft u niet in te vullen.
   • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
   • Voor het aanvragen van de 20 % korting voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE is wel een speciale code nodig. Deze kunt aanvragen bij uw bibliotheek. De code wordt gevraagd op het moment van betaling van de APC.  Afhankelijk van het tijdschrift moet de auteur de betalings-email beantwoorden met de code onder vermelding van de VSNU-overeenkomst of, als het systeem het toelaat, de code invoeren in het betaalsysteem en zo automatisch de code aanvragen. Na publicatie kan de korting niet meer geclaimd worden.
   Meer info

   SAGE heeft een plek met informatie voor Nederlandse auteurs.

    

   Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermdiary Services Content' 

   Uitgever SAGE
   Looptijd deal
   2020-2021
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   NB. Over de details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever wordt op dit moment onderhandeld. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden voorlopig gecontinueerd.

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij een Nederlandse universiteit (alle, incl. universitaire medische centra) komen in aanmerking voor de kortingen.
   • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
   • Geldig voor publicaties die binnen de looptijd van de overeenkomst in het SAGE ‘production system’ worden ingevoerd. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.
   • Voor 875 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access.
   • Voor de meer dan 160 Pure Gold Open Access journals geldt een automatische korting van 20%.

    

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur maakt tijdens indienen gebruik van het mailadres van de instelling en selecteert de juiste affiliatie; op basis hiervan wordt een publicatie aangemerkt voor korting.
   • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft niet te worden ingevuld.
   • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
   • De 20% korting (VSNU agreement discount) voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE wordt automatisch toegekend wanneer een corresponding author wordt herkend als geaffilieerd aan een Nederlanse universiteit.

    

    

   Meer info

   Zie de website van SAGE voor meer informatie.

   Dit contract ontsluit de 'Agreement for Intermediary Services Content'.

    

   Uitgever Springer
   Looptijd deal
   2015-2016
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden
   • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
   • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
   Meer info

   Meer informatie op de website van Springer.

   Uitgever Springer
   Looptijd deal
   2017
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
   • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
   • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.200 artikelen. Als dit getal bereikt is zal de overeenkomst eindigen en zullen artikelen niet langer in aanmerking komen voor open access.

   Hoe werkt het?

   • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
   • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.

    

   Meer info

   Meer informatie op de website van Springer.

   Uitgever Springer
   Looptijd deal
   2018-2023
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra) worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
   • De overeenkomst geldt voor ca. 2.000 hybride tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn tijdschriften van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research articles, review articles, brief communication,  continuing education.
   • Let op! De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.067 artikelen per jaar.
   • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Vanaf 1 januari 2024 kunnen corresponderende auteurs hun artikel weer open access publiceren zonder extra kosten.

   Hoe werkt het?

   • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
   • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.
   Meer info

   Meer informatie op de website van Springer.

   Dit Contract onsluit het 'License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules'.

   Looptijd deal
   2016-2017
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa 2.300 hybride tijdschriften van Taylor & Francis en Routledge.
   • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen hierin zonder aanvullende kosten open access publiceren.

   Hoe werkt het?

   • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
   • Kies een geschikte Creative Commons licentie.
   Meer info

   Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

   Looptijd deal
   2018-2020
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa 2.300 hybride tijdschriftenvan Taylor & Francis en Routledge.
   • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen hierin zonder aanvullende kosten open access publiceren.

   Hoe werkt het?

   • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
   • Kies een geschikte Creative Commons licentie.

   *NB. Houd er rekening mee dat deze overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 1448 artikelen in 2018; in 2019 van 1499 artikelen en in 2020 van 1551 artikelen. Wanneer er nog 100 artikelen tot het maximum vrij zijn, wordt dit op deze website gecommuniceerd.

   Meer info

   Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

   Meer informatie over de workflow.

    

   Dit contract onsluit het 'License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules'.

   Looptijd deal
   2021-2023
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Deze overeenkomst geldt voor de alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra).
   • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) kunnen zonder kosten open access publiceren in 2242 hybride (Open Select) tijdschriften van uitgever Taylor & Francis.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original papers en review papers.
   • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, book reviews.
   • NB. de overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 1451 open access publicaties per jaar. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling. 

   Hoe werkt het?

   • Gebruik altijd het emailadres van de instelling en selecteer de juiste instituutsaffiliatie in de workflow van Taylor & Francis.
   • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
   • Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.
   Meer info

   Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

   Zie ook de workflow documentatie.

   Dit contract ontsluit de 'Read & Publish Agreement'.

   Uitgever Thieme
   Looptijd deal
   2016-2021
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Het contract met Thieme is voor 2021 onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd.

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De overeenkomst geldt voor 52 tijdschriften.
   • De Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht nemen deel.
   • Corresponderende auteurs van deze instellingen krijgen 25% korting op de APC. Ze betalen geen € 2.500, maar € 1.875 voor open access publicatie van hun artikel.

   Hoe werkt het?

   • Stuur het ingevulde formulier dat bij de betreffende universiteit hoort, in en stuur het tesamen met het manuscript naar de uitgever.
   Meer info

   Meer informatie op de site van Thieme.

    

   Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

   Looptijd deal
   2016-2019
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Negen Nederlandse universiteitsbibliotheken hebben een open access korting van 90% afgesproken voor corresponderende auteurs in deze tijdschriften. De universiteiten in Eindhoven, Maastricht, Tilburg en Wageningen doen niet mee.
   • Deze korting geldt voor die tijdschriften waarop de instelling een abonnement heeft. Het gaat om de hybride tijdschriften van Walter de Gruyter, niet de full open access tijdschriften. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 januari 2016
   • Bij het indienen van het artikel betaalt de auteur niets. In het begin van het volgende licentiejaar maakt de uitgever per instelling een overzicht van de gepubliceerde artikelen in open access. Walter de Gruyter berekent vervolgens 10% aan de instelling door. Deze factuur wordt betaald door de deelnemende instellingen.
   • Vanaf 24 januari 2017 zijn de Nederlandse universiteiten deelnemer van het open access Institutional membership. In de overeenkomst is bepaald dat de leden een korting van 20% krijgen wanneer de auteurs van deze instellingen publiceren in pure open access journals. Het totale portfolio bestaat uit meer dan 500 open access peer-reviewed journals, boeken en hoofdstukken in boeken

   Hoe werkt het?

   • Bij het insturen van het artikel moet de auteur het e-maildomein van de instelling gebruiken. De uitgever checkt eerst zelf of een auteur het artikel in open access zou mogen publiceren (d.w.z. of de instelling een abonnement heeft op dat tijdschrift en of de corresponderende auteur het e-maildomein van de instelling gebruikt). De uitgever vraagt vervolgens per mail aan de contactpersoon van de instelling om te bevestigen of de auteur tot de betreffende universiteit behoort.
   Meer info

   Website van Walter de Gruyter.

    

   Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

   Looptijd deal
   2020-2022
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Utrecht, Wageningen Universiteit en Universiteit Leiden (incl. universitaire medische centra).
   • Artikelen zonder kosten open access publiceren in 305 hybride tijdschriften en met 20% korting publiceren in de full open access tijdschriften.
   • De tijdschriften in deze lijst vallen onder de overeenkomst (tab 1 – hybride, tab 2 – full OA).
   • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 440 hybride artikelen totaal binnen de drie jarige looptijd van de overeenkomst.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research article, review article, original article, opinion, short communication, case report, editorial, work group report, book review, letter to editor, congress abstract.

   Hoe werkt het?

   • Walter de Gruyter maakt gebruik van het CCC RightsLink platform.
   • Corresponderende auteurs moeten bij indienen gebruikmaken van het e-mailadres van de instelling.
   • Kies voor de open access optie en een melding verschijnt dat de APC wordt betaald door de instelling.
   • Het artikel wordt na acceptatie open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.
   Meer info

   Website van Walter de Gruyter.

    

   Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

    

   Uitgever Wiley
   Looptijd deal
   2016-2020
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden

   NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Op 4 maart 2016 startte de overeenkomst tussen de Nederlandse universiteiten en Wiley over open access publiceren in 1.400 hybride tijdschriften.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • Wiley geeft ook nog 60 full open access tijdschriften uit, die niet onder deze overeenkomst vallen.
   • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: original research articles, review articles.

    

   Hoe werkt het?

   • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres).  Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

   • Gebruik in alle communicatie en tijdens het submitting proces met Wiley het emailadres van uw instelling. Wiley detecteert hierop automatisch of u voor deze regeling in aanmerking komt. Tijdens het proces van indienen krijgt u op die manier meermaals de meldingen die voor u van toepassing zijn om de publicatie open access te maken.

   Meer info

   Meer informatie op de website van Wiley en zie de flyer 'How to Order OnlineOpen'.

    

   Dit Contract ontsluit de 'Wiley Online Journals License', zie ook het contract 'Amendment to Wiley Online Agreement' voor de 2020 verlenging.

   Uitgever Wiley
   Looptijd deal
   2021-2023
   Status licentie
   Archief
   Voorwaarden


   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Auteurs van alle Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra) en de KNAW, kunnen kosteloos publiceren in meer dan 1.400 hybride open access tijdschriften van Wiley.
   • De full open access tijdschriften van Wiley vallen NIET onder de overeenkomst.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • Alleen de corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
   • Publicatievormen die deel uitmaken van de deal: Primair onderzoek en overzichtsartikelen, inclusief - maar niet beperkt tot - originele artikelen, casestudies, recensies (exclusief boekbesprekingen) en korte mededelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw universitaire contactpersoon voor open access.
   • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Corresponderende auteurs kunnen hun artikel ondertussen open access blijven publiceren zonder extra kosten.

   Hoe werkt het?

   • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres). Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

   • Gebruik in alle communicatie en tijdens het submitting proces met Wiley het emailadres van uw instelling. Wiley detecteert hierop automatisch of u voor deze regeling in aanmerking komt. Tijdens het proces van indienen krijgt u op die manier meermaals de meldingen die voor u van toepassing zijn om de publicatie open access te maken.

   Meer info

   Meer informatie op de website van Wiley en zie de flyer 'How to Order OnlineOpen'.

    

   Dit contract ontsluit de 'Consortium Wiley Read and Publish Agreement'.

   Alle uitgevers op een rij

   Uitgever Gegevens en voorwaarden licentie Looptijd deal
   ACM

   Corresponderende auteurs van deelnemende instellingen kunnen kosteloos open access publiceren in bijna 60 tijdschriften en proceedings van deze uitgever.

   2021-2024
    

    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • Deze overeenkomst geldt voor Universiteit Twente, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU Eindhoven (looptijd 2021-2025), Universiteit Leiden, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam (looptijd 2023-2025) en Vrije Universiteit Amsterdam (incl. universitaire medische centra) en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).
   • Corresponderende auteurs geaffilieerd aan deelnemende instellingen kunnen kosteloos open access publiceren in de tijdschriften en proceedings van ACM.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • Alle artikeltypen maken onderdeel uit van de overeenkomst: “research articles, review articles and conference or proceedings papers, and any other article types” en deze worden kosteloos open access gemaakt wanneer zij binnen de looptijd van de overeenkomst worden gepubliceerd.

    

    

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur moet bij indiening de juiste affiliatie kenbaar maken en gebruik maken van het emailadres van de instelling om in aanmerking te komen voor kosteloos open access.

   Meer details over ACM Open op de website van ACM.

   Zie ook de informatie over de workflow.

    

   Meer over ACM

   AIP Publishing (AIPP)

   Kosteloos open access publiceren in 26 hybride tijdschriften van AIPP.

   2022-2024
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De corresponderende auteur met de uitgever is geaffilieerd aan een Nederlandse universiteit of instelling die deelneemt. Alleen dan kan er zonder extra kosten open access gepubliceerd worden onder de overeenkomst.
   • Deelnemende universiteiten (incl. universitaire medische centra) zijn: Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit van Twente, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit Amsterdam.
   • De overeenkomst geldt voor 26 hybride tijdschriften van AIPP. Zie de Open Access Journal Browser voor een overzicht, of gebruik deze om een specifiek tijdschrift te zoeken.
   • De volgende artikeltypen vallen onder de overeenkomst: research articles and updates, reviews, brief communications, communication conference articles, fast tracks of article-FT, letters, notes, roadmaps, perspectives en tutorials.
   • Binnen deze overeenkomst kunnen jaarlijks door corresponderende auteurs van de deelnemende instellingen een maximaal aantal kosteloze open access artikelen gepubliceerd worden: 126 in 2022, 133 in 2023 en 141 in 2024.
   • Startdatum van de overeenkomst is 1 augustus 2022. Om in aanmerking te komen voor kosteloos open access moet de datum van acceptatie na 01-08-2022 zijn en voor 31-12-2024. 

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur met de uitgever, dat is voor de uitgever degene die het artikel submit, moet bij indienen de juiste affiliatie gebruiken via het drop-down menu en gebruik maken van het emailadres van de instelling.
   • Bij het indienen van de publicatie kan de corresponderende auteur aangeven dat het artikel open access gepubliceerd moet worden.
   • Na goedkeuring door de instelling worden de artikelen open access gepubliceerd met een CC BY-licentie.

   Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.
    

   Meer informatie op de AIPP website.
    

   Dit contract ontsluit de 'Content Licensing Agreement' met AIP Publishing.

    

   Meer over AIP Publishing (AIPP)

   American Chemical Society (ACS)

   Publiceer open access zonder kosten in meer dan 60 hybride tijdschriften van ACS.

   2022-2025
    

    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • De overeenkomst geldt voor alle hybride tijdschrifen van ACS. Zie de Open Access Journal Browser voor een overzicht, of gebruik deze om een specifiek tijdschrift op te zoeken.
   • De corresponderende auteur met de uitgever is geaffilieerd aan een deelnemende Nederlandse universiteit of instelling, alleen dan kan er kosteloos open access gepubliceerd worden onder de overeenkomst.
   • Alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra), behalve de Erasmus Universiteit en de Universiteit Tilburg nemen deel. Ook voor onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gelden deze afspraken.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research article en  review articles.
   • Binnen deze overeenkomst kunnen maximaal 544 kosteloze open access artikelen per jaar gepubliceerd worden.
     

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur met de uitgever moet bij indienen de juiste instellingsnaam gebruiken via het drop-down menu en gebruik maken van het emailadres van de instelling.
   • Je universiteit of instelling krijgt een verzoek tot goedkeuring van de aanspraak op kosteloos open access onder de overeenkomst.
   • Na goedkeuring door de instelling worden de artikelen worden open access gepubliceerd met een CC BY-licentie.
   • Zie ook de gedetaileerde instructie op de ACS website ‘How to publish under a R&P agreement’.
   • Heb je vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon van je instelling.

   Meer informatie op de website van ACS.
    

   Dit contract ontsluit de 'Online Products Institutional Access Agreement between
   SURF and the American Chemical Society + Addendum'

    

   Meer over American Chemical Society (ACS)

   Amsterdam University Press (AUP)

   Kosteloos open access publiceren in de Subscribe to Open (S2O) tijdschriften van deze uitgever.

   2022-2024
    

   Gegevens licentie:

   • De volgende instellingen maken deel uit van de overeenkomst: Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Tilburg University, Universiteit Leiden en de Open Universiteit
   • Met ingang van 2023 zal de uitgever per jaar minimaal één titel (van geselecteerde titels) naar het Subscribe to Open (S20) model overhevelen.
   • Open access publiceren in S2O tijdschiften van de uitgever is kosteloos, ook voor auteurs van niet deelnemende instellingen.
   • Zie voor een overzicht van de S2O tijdschriften de website van Amsterdam University Press of maak gebruik van de Open Access Journal Browser.
     

   Hoe werkt het?

   • Met S2O worden abonnementstijdschriften van de uitgever open access, waarbij abonnees het model in deze transitie ondersteunen door het blijven aanhouden van lopende abonnementen. Zie ook  de AUP website over het model.

   Dit contract ontsluit de Bemiddelingsovereenkomst content tussen SURF & Amsterdam University Press 2022-2024.

    

   Meer over Amsterdam University Press (AUP)

   Annual Reviews

   Kosteloos open access publiceren in de Subscribe to Open (S2O) tijdschriften van deze uitgever.

   2023-2025
    

   Gegevens licentie:

   • De volgende instellingen maken deel uit van de overeenkomst: Erasmus Universiteit, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU/e, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Tilburg University en Universiteit Wageningen.
   • Onder het Subscribe to Open (S20) model zal de uitgever tijdschriften met voldoende financiele ondersteuning naar open access overhevelen.
   • Open access publiceren in S2O tijdschiften van de uitgever is kosteloos, ook voor auteurs van niet deelnemende instellingen.
   • Zie voor een overzicht van de S2O tijdschriften de website van Annual Reviews of maak gebruik van de Open Access Journal Browser.
     

   Hoe werkt het?

   • Met S2O worden abonnementstijdschriften van de uitgever open access, waarbij abonnees het model in deze transitie ondersteunen door het blijven aanhouden van lopende abonnementen. Zie ook de informatiepagina van de uitgever over het model.

   Dit contract ontsluit het 'Addendum Subscribe to Open Agreement SURF - Annual Reviews 2023-2025'.
    

   Zie voor meer informatie de website van de uitgever.

    

   Meer over Annual Reviews

   Brill

   Kosteloos open access publiceren in hybride en full open access tijdschriften van Brill.

   2022-2024
    

    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • Kosteloos open access publiceren in hybride en full open access tijdschriften van Brill vanaf 1 januari 2022.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: original research articles, review articles.
   • De deelnemende universiteiten (incl. universitaire medische centra) zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR), Universiteit Leiden (UL) en Open Universiteit (OU).

    

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur maakt bij het indienen de juiste affiliatie kenbaar kenbaar. Gebruik bij voorkeur ook het mailadres van de instelling.
   • Na acceptatie wordt het artikel kosteloos open access gepubliceerd.
   • Auteurs kunnen een verzoek ook kenbaar maken via openaccess@brill.com.

   Meer informatie op de website van Brill.
    

   Dit contract ontsluit de 'Publish & Read agreement SURF - Brill'.

    

   Meer over Brill

   Cambridge University Press

   Deze deal geldt voor zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

   2024-2026
    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • De overeenkomst geldt voor in totaal meer dan 404 (waarvan 98 volledig open access tijdschriften) hybride en open access tijdschriften. Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
   • De overeenkomst geldt voor de alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra) en de KNAW.
   • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos open access publiceren.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research articles, review articles, rapid communication, brief reports, case reports.
   • NB. er is een maximum van 1400 kosteloze open access publicaties binnen de looptijd van de overeenkomst. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling. Voor KNAW en Naturalis geldt geen artikellimiet.

    

   Hoe werkt het?

   • Gebruik het emailadres van de instelling.
   • Na acceptatie van het artikel geeft de corresponderende auteur aan dat hij/zij is geaffilieerd met een van de deelnemende universiteiten.
   • Er verschijnt een ‘Apply Discount button’.
   • Door hierop te klikken wordt het artikel in open access gepubliceerd zonder kosten.

   Meer informatie op de website en in deze powerpoint van Cambridge University Press.

   Dit contract ontsluit de 'Contract form for supply of products to SURF'.

    

   Meer over Cambridge University Press

   Elsevier

   Geen publicatiekosten voor Nederlandse auteurs in meer dan 2200 “hybride” en full OA tijdschriften.

   2020-2024
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Na acceptatie van het artikel in een van de geselecteerde tijdschriften kunnen corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra), NWO en de KNAW zonder extra kosten publiceren.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: Full Length Article, Review Article, Short Communication, Case Report, Data, Micro-article, Original Software Publication, Practical Guideline, Protocol, Replication Study, Short Survey, Video. Overige publicatietypen zoals Letters, Editiorals en Discussions vallen op dit moment NIET onder de deal maar kunnen door de auteur via een ‘promotional access’ verzoek aan agreementactivation@elsevier.com alsnog gratis leesbaar worden gemaakt.
   • N.B. Gedurende de verlengingen en vernieuwing zijn er tijdschrifttitels toegevoegd aan de overeenkomst. Zonder extra kosten open access publiceren in toegevoegde titels kan alleen wanneer de aanleverdatum (submission date) van een artikel na de datum van toevoeging ligt. Zoek een tijdschrift op in de Open Access Journal Browser om te zien na welke datum de aanlevering plaatsgevonden moet hebben om van de regeling gebruik te kunnen maken.

   Hoe werkt het?

   • Geef in de workflowmodule aan dat uw onderzoek is gedaan aan een Nederlandse universiteit, een NWO of KNAW onderzoeksintituut, of hogeschool. 
   • Geef als laatste aan dat u kiest voor een CC-BY licentie.
   • Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.
   • Vervolgens kiest u voor de optie Gold Open Access.

    

   Meer details over de regeling met Elsevier

   Meer informatie over de workflow.

    

   Dit contract ontsluit de “Open Science Platform Products and Services Agreement”.

    

   Meer over Elsevier

   Emerald Publishing group

   Kosteloos open access publiceren in alle volledige open access tijdschriften en een deel van de hybride tijdschriften van Emerald.

   2021-2024
    

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Deze overeenkomst geldt voor alle universiteiten (incl. universitaire medische centra) .

   • Emerald heeft per jaar een maximum aantal vouchers voor kosteloos open access; voor 2024 zijn dat er 101. Is het maximum voor een jaar bereikt, dan wordt dat hier medegedeeld.

   • Er kan kosteloos open access worden gepubliceerd door een aan instellingen geaffilieerde corresponderende auteur (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) in zowel hybride als volledig open access tijdschriften.

   • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original research articles, review articles.

   • Let op: alleen de hybride tijdschriften waar de deelnemende instellingen zich op hebben geabonneerd, vallen onder de regeling; dit verschilt per instelling.

   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst voor jouw instelling.

   • Zijn de vouchers op of behoort een hybride tijdschrift niet tot de overeenkomst met de instellingen, dan kan tegen betaling met 10% korting op de publishing fee open access gepubliceerd worden.

    

   Hoe werkt het?

   • Gebruik bij het indienen van je artikel altijd je instellings-emailadres en selecteer de juiste instituutsaffiliatie. 

   • Zie voor meer informatie de support pagina van Emerald over 'Open Access publishing agreements'.

   Emerald's Open Access Publishing Agreements pagina. 
    

   Zie voor meer info de flyer: 'OA Voucher Leaflet'.

    

   Dit contract ontsluit de 'Publish and Read Agreement SURF and Emerald 2021-2023 with Addendum 2024'.  

    

   Meer over Emerald Publishing group

   IOP Publishing

   Corresponderende auteurs van deelnemende universiteiten kunnen kosteloos open access publiceren in (een selectie van) de hybride- en full open access tijdschriften van deze uitgever.

   2023-2025
    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • Corresponderende auteurs van deelnemende universiteiten (incl. universitaire medische centra) kunnen – afhankelijk van de overeenkomst van hun instelling – zonder kosten open access publiceren in een selectie van de hybride- en full open access tijdschriften van IOP bij acceptatie van het artikel tussen 01-01-2023 en 31-12-2025.
   • Deelnemende universiteiten zijn: Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, Universiteit van Amsterdam, TU Eindhoven, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit en Universiteit Leiden.
   • Zie voor een overzicht van de tijdschriften waarin kosteloos gepubliceerd kan worden de website van IOP of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst voor je universiteit.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: research papers, special issue papers en letters.
   • NB. enkele tijdschriften uit lijst B berekenen extra kosten (page charges en/of publication fees) die niet gerelateerd zijn aan open access. Deze kosten worden niet vergoed onder de overeenkomst.

    

   Hoe werkt het?

   • Gebruik bij het indienen bij voorkeur het mailadres van de instelling en maak de juiste affiliatie kenbaar.
   • IOP Publishing identificeert artikelen van corresponderende auteurs die voor de regeling in aanmerking komen tijdens het peer review proces.
   • Geïdentificeerde artikelen worden automatisch open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.
   • Zie ook de instructionele gids van IOP over indienen onder de overeenkomst.
   • Artikelen die onder het abonnementsmodel worden gepubliceerd, kunnen – als ze er onder de regeling voor in aanmerking komen – achteraf alsnog open gemaakt worden op verzoek van de auteur.

   Website van de uitgever.

    

   Meer over IOP Publishing

   IOS Press

   Kosteloos open access publiceren in alle hybride en full open access titels van IOS Press.

   2023-2025
    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • Aan de overeenkomst doen mee: Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, TU Delft, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en de Vrije Universiteit (incl. universitaire medische centra).
   • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser voor een overzicht van de tijdschriften die onder de overeenkomst vallen of zoek naar een specifieke tijdschrifttitel.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: 'all article types'.

    

   Hoe werkt het?

   • Gebruik tijdens indienen het emailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur vanuit het instellingsnetwerk. Maak duidelijk de affiliatie kenbaar.
   • Geaccepteerde artikelen worden 'by default' open access gepubliceerd onder een CC BY-licentie.

    

   NB.
   Stuur bij indienen van het artikel ook een email (bij voorkeur vanaf een instellings-mailadres) naar authorfees@iospress.nl om er zeker van te zijn dat het open access verzoek niet gemist wordt in de workflow van IOS Press. Vermeld in de email-tekst het ‘article reference number’ van de indiening, de naam van je geaffilieerde instelling en zet 'NL Agreement' in de onderwerpsregel.

   Informatie op de website van IOS Press.

    

   Dit contract ontsluit het het 'Agreement for Intermediary Services Content'

    

   Meer over IOS Press

   Karger

   Publiceer zonder kosten in alle hybride en full open access tijdschriften van deze uitgever.

   2022-2024
    

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Deelnemende universiteiten (inclusief de universitaire medische centra) zijn: Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit, Universiteit Tilburg, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Maastricht.
   • De met de uitgever corresponderende auteur moet verbonden zijn met een van de universiteiten om aanspraak te kunnen maken op kosteloos open access.
   • Alle hybride en full open access tijdschriften van Karger vallen onder de overeenkomst. Zie de Open Access Journal Browser voor een overzicht, of gebruik deze om een specifiek tijdschrift op te zoeken.
   • Alle artikeltypen vallen binnen deze overeenkomst.

    

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur moet bij het indienen de juiste instellingsnaam gebruiken en gebruik maken van het e-mailadres van de instelling.
   • De geaffilieerde universiteit krijgt een verzoek tot goedkeuring van de aanspraak op kosteloos open access publiceren onder de overeenkomst. Na goedkeuring wordt het artikel open access gepubliceerd met een CC BY of CC BY-NC licentie.
   • Heb je vragen? Neem dan contact op met de contactpersoon van je instelling.

   Dit contract ontsluit de 'Publish and Read Agreement
   SURF and Karger'.

    

   Meer over Karger

   Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

   Publiceer kosteloos open access in circa 250 hybride open access tijdschriften van LWW.

   2024-2026
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Deze overeenkomst geldt voor Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University, Erasmus Universiteit en Universiteit Maastricht (incl. universitaire medische centra).
   • Corresponderende auteurs van bovengenoemde universiteiten (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) kunnen zonder kosten open access publiceren in circa 250 hybride tijdschriften van uitgever Lippincott, Williams & Wilkins (LWW).
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original articles, review articles, case reports.
   • NB. de overeenkomst geldt voor een maximum aantal open access publicaties per jaar: 270 in 2024, 273 in 2025 en 276 in 2026. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.

    

   Hoe werkt het?

   • Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de instelling en selecteer de juiste instituutsaffiliatie. LLW bepaalt bij acceptatie aan de hand van deze gegevens of een auteur in aanmerking komt voor kosteloos open access onder de overeenkomst.
   • De publicatie wordt door LWW met een CC BY licentie open access gepubliceerd.

   Meer informatie op de website van LWW.

    

   Dit contract ontsluit de 'Publish & Read Agreement between SURF and OVID Technologies 2024-2026'

    

   Meer over Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

   Oxford University Press

   Zonder kosten open access publiceren in 368 hybride & full open access tijdschriften van OUP.

   2024-2026
    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • Zonder kosten open access publiceren in 368 hybride & full open access tijdschriften van OUP. 
   • Bekijk deze lijst voor een overzicht of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • De overeenkomst geldt voor corresponderende auteurs van alle Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra), met uitzondering van TU Delft en TU Eindhoven.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research, review articles, brief reports, case reports and clinical research.
   • In 2024, geldt voor de gezamenlijke universiteiten een maximum van 733 artikelen. In 2025, 707 artikelen en in 2026, 680 artikelen. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.

    

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur logt in op Author Services van OUP (maak evt. eerst een account aan).
   • Kies na acceptatie van het artikel via OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie.
   • Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald door het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten.
   • De universiteit waarmee de corresponderende auteur geaffilieerd is moet het verzoek goedkeuren.
   • Een stap voor stap handleiding is te vinden op de website van de uitgever.

   Meer informatie op de website van Oxford University Press.
    

   Dit contract ontsluit de Consortium Current Content Agreement.

    

   Meer over Oxford University Press

   Royal Society of Chemistry (RSC)

   Publiceer open access zonder kosten in 37 hybride tijdschriften van deze uitgever.

   2022-2024
    

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De overeenkomst geldt voor 37 hybride tijdschriften. Welke titels dit zijn, kunt je vinden in de Open Acces Journal Browser.
   • De open access deal geldt voor corresponderende auteurs van de universiteiten in Nederland (incl. universitaire medische centra) behalve voor Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Universiteit Leiden, Universiteit Tilburg en Universiteit Maastricht.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research, edge, feature and concise articles, (critical) review articles, opinion and paper, perspective, communication, technical innovation and notes (en meer, vraag je open access experts voor meer informatie).
     

   Hoe werkt het?

   • Gebruik het emailadres van de eigen instelling!
   • De auteur van een geaccepteerde publicatie krijgt een email met daarin een link naar het RSC licentie-systeem.
   • Op deze pagina vind je alle informatie over de publicatie die bij het submitten is doorgegeven. Deze informatie kun je op dat moment niet wijzigen. Dat kan wel later in het correctieproces.
   • Als je op ‘Start’ klikt, wordt je automatisch geïdentificeerd als een auteur van een instelling die een Read and Publish overeenkomt met RSC heeft. Dat gebeurt op basis van je institutionele email adres.
   • Je komt dan op een pagina waarop je kunt kiezen voor ‘Standard publication’ of ‘Gold open access publication’. Kies hier voor ‘Gold open access publication’. Doe je dat per ongeluk niet, dan wordt je er in een pop-up op gewezen dat de universiteit de mogelijkheid voor open access publiceren zonder extra kosten voor je geregeld heeft. Op de pagina zie je bedragen; daar hoef je geen rekening mee te houden. Deze kosten komen te vervallen..
   • In de volgende stap kun je kiezen uit twee Creative Commons Licenties (CC-BY of CC-BY-NC). Kies voor CC-BY, dit is de voorkeurs licentie van de meeste universiteiten en financiers.
   • Vergeet niet om akkoord te gaan met de voorwaarden van de gekozen licentie.
   • Je krijgt dan een bevestiging dat je instelling al betaald heeft voor de Author Processing Charges (APC).
   • Daarna krijg je een overzichtspagina op je scherm met alle gegevens die je hebt verstrekt.
   • Door te klikken op ‘Confirm and Finish’ rond je het proces af.
   • Zie de workflow documentatie ter verduidelijking.

    


   Algemene informatie over de RSC Read & Publish deals.


   Dit contract ontsluit de 'Publish and Read Agreement SURF and The Royal Society of Chemistry'.

    

   Meer over Royal Society of Chemistry (RSC)

   SAGE

   Publiceer zonder kosten open access in 900+ hybride tijdschriften en met 20% korting in de full open access tijdschriften.

   2022-2024
    

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • De corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij een Nederlandse universiteit (alle, incl. universitaire medische centra) komen in aanmerking voor de kortingen.
   • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters. Uitzondering geldt voor: "Articles published as part of commercially sponsored supplements" en "Articles published in society owned titles, where permission is not granted by the owner society". 
   • Geldig voor publicaties die binnen de looptijd van de overeenkomst in het SAGE ‘production system’ worden ingevoerd. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.
   • Voor 918 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access.
   • Voor de meer dan 186 Pure Gold Open Access journals geldt een automatische korting van 20%.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

    

   Hoe werkt het?

   • De corresponderende auteur maakt tijdens indienen gebruik van het mailadres van de instelling en selecteert de juiste affiliatie; op basis hiervan wordt een publicatie aangemerkt voor korting.
   • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft niet te worden ingevuld.
   • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
   • De 20% korting (VSNU agreement discount) voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE wordt automatisch toegekend wanneer een corresponding author wordt herkend als geaffilieerd aan een Nederlanse universiteit.

    

    

   Zie de SAGE website voor meer informatie.
    

   Dit contract ontsluit de 'Publish and Read Agreeement Surf and Sage Publications 2022-2024'.

    

   Meer over SAGE

   Springer

   Zonder kosten open accesss publiceren in ca. 2.000 hybride tijdschriften.

   2024-2026
    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra) worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
   • De overeenkomst geldt voor ca. 2.000 hybride tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn tijdschriften van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research articles, review articles, brief communication,  continuing education.
   • Let op! De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.067 artikelen per jaar.

    

   Hoe werkt het?

   • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
   • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.

   Meer informatie op de website van Springer.

    

   Dit contract onsluit de 'Springer UKB-SURF agreement 2024-2026'.

    

   Meer over Springer

   Taylor & Francis

   Kosteloos open access publiceren in Open Select (hybride open access) tijdschriften van Taylor & Francis voor de Nederlandse universiteiten.

   2024-2026
    

    

   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Deze overeenkomst geldt voor de alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra).
   • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) kunnen zonder kosten open access publiceren in bijna 2200 hybride (Open Select) tijdschriften van uitgever Taylor & Francis.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
   • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original papers en review papers.
   • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, book reviews.
   • NB. de overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 1451 open access publicaties per jaar. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling. 

    

   Hoe werkt het?

   • Gebruik altijd het emailadres van de instelling en selecteer de juiste instituutsaffiliatie in de workflow van Taylor & Francis.
   • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
   • Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.

    

   Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

   Zie ook de workflow documentatie.

   Dit contract ontsluit de 'Read & Publish Agreement'.

    

   Meer over Taylor & Francis

   The Company of Biologists

   Corresponderende auteurs van deelnemende universiteiten kunnen zonder extra kosten open access publiceren in drie tijdschriften van The Company of Biologists.

   2021-2024
    

    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • Deze overeenkomst geldt voor Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen Universiteit (incl. universitaire medische centra).
   • Auteurs (corresponding authors) van deelnemende universiteiten kunnen kosteloos open access publiceren in de tijdschriften Development, Journal of Cell Science en Journal of Experimental Biology.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: research articles.

    

   Hoe werkt het?

   • Bij indiening: gebruik bij voorkeur het mailadres van de instelling en maak de juiste affiliatie kenbaar, volg de instructies en selecteer in deze fase al dat het artikel ‘Gold Open Access’ gepubliceerd gaat worden met een ‘Read & Publish fee waiver’.
   • Bij acceptatie: vul de Publication Agreemeent in. Log in op het Rightslink systeem en selecteer ‘Seek funding from [naam instituut]’, controleer de gegevens en verstuur de aanvraag ter goedkeuring.
   • Het artikel wordt gepubliceerd met een CC BY-licentie.
   • Zie voor een meer uitgebreide toelichting op bovenstaande de website van de uitgever.

   Meer informatie op de website van de uitgever.

    

   Meer over The Company of Biologists

   Thieme

   Corresponderende auteurs van deelnemende universiteiten kunnen kosteloos open access publiceren in 34 hybride en 60 full open access tijdschriften van Thieme.

   2022-2024
    


   Gegevens en voorwaarden licentie

   • Alle universiteiten (incl. universitaire medische centra) van Nederland nemen deel aan de overeenkomst, behalve Universiteit Twente, Tilburg University en de Koninklijke Bibliotheek.
   • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren in geselecteerde tijdschriften.
   • De Engelstalige hybride open access tijdschriften en alle full open access tijdschriften maken deel uit van de overeenkomst; zie overzicht.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original papers en review papers, brief communications, continuing education, case reports, letters to the editor en invited letters.


   Hoe werkt het?

   • Gebruik je institutionele emailadres of (up-to-date) ORCID om je affiliatie met deelnemende universiteit kenbaar te maken bij de indiening van het artikel. In deze fase bepaalt de uitgever of kosteloos open access van toepassing is.
   • Ingediende artikelen die aan de voorwaarden voldoen worden na acceptatie kosteloos open access met een CC BY-licentie gepubliceerd.
   • Een overzicht van de tijdschriften met links naar de betreffende ‘submission pages’ is te vinden op de Thieme – Instruction for authors pagina.

   Meer informatie op de website van Thieme.
    

   Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

    

   Meer over Thieme

   Walter de Gruyter

   Zonder kosten publiceren in de meer dan 300 hybride- en full open access tijdschriften van Walter de Gruyter.

   2023-2025
    

   Gegevens en voorwaarden licentie:

   • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft, TU Eindhoven, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Utrecht, Universiteit Maastricht, Wageningen Universiteit en Universiteit Leiden (incl. universitaire medische centra).
   • Artikelen zonder kosten open access publiceren in 294 hybride tijdschriften, 109 full open access tijdschriften en 16 S2O tijdschriften.
   • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
   • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research article, review article, original article, opinion, short communication, case report, editorial, work group report, book review, letter to editor, congress abstract.
     

   Hoe werkt het?

   • Walter de Gruyter maakt gebruik van het CCC RightsLink platform.
   • Corresponderende auteurs moeten bij indienen gebruikmaken van het e-mailadres van de instelling.
   • Kies voor de open access optie en een melding verschijnt dat de APC wordt betaald door de instelling.
   • Het artikel wordt na acceptatie open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.

   Zie voor additionele informatie de website van Walter de Gruyter.
    

   Dit contract ontsluit de Read & Publish Agreement SURF - Walter de Gruyter 2023-2025.

     

    Meer over Walter de Gruyter

    Wiley

    Kosteloos publiceren in meer dan 1.300 hybride open access tijdschriften van Wiley.

    2024-2026
     

    Gegevens en voorwaarden licentie

    • Auteurs van alle Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra) en de KNAW, kunnen kosteloos publiceren in meer dan 1.300 hybride open access tijdschriften van Wiley.
    • De full open access tijdschriften van Wiley vallen NIET onder de overeenkomst.
    • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
    • In de woorden van de uitgever kan alleen de 'responsible' corresponderende auteur die in dienst is van de deelnemende instellingen kosteloos artikelen open access publiceren. Dat is de auteur die de publicatie submit en gedurende het publicatieproces de communicatie met de uitgever onderhoudt. Alleen deze auteur kan in aanmerking komen voor de vergoeding. Hij of zij hoeft geen eerste auteur te zijn.
    • Publicatievormen die deel uitmaken van de deal: Primair onderzoek en overzichtsartikelen, inclusief - maar niet beperkt tot - originele artikelen, casestudies, recensies (exclusief boekbesprekingen) en korte mededelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw universitaire contactpersoon voor open access.

    Hoe werkt het?

    • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres). Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

    • Gebruik in alle communicatie en tijdens het submitting proces met Wiley het emailadres van uw instelling. Wiley detecteert hierop automatisch of u voor deze regeling in aanmerking komt. Tijdens het proces van indienen krijgt u op die manier meermaals de meldingen die voor u van toepassing zijn om de publicatie open access te maken.

    Meer informatie op de website van Wiley en zie de flyer 'How to Order OnlineOpen'.

     

    Dit contract ontsluit de 'Verlening van Consortium Wiley Read and Publish Agreement'.

    Dit contract ontsluit de de oorspronkelijke 2021-2023 'Consortium Wiley Read and Publish Agreement'.

     

    Meer over Wiley

    Er zijn geen deals gevonden
    Uitgever Gegevens en voorwaarden licentie Looptijd deal
    American Chemical Society (ACS)

    Publiceerd open access zonder kosten in de hybride en full open access tijdschriften van ACS.

    2017-2021
     

    NB : De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. Open access publiceren zonder kosten bij deze uitgever blijft ondertussen mogelijk in de hybride tijdschriften, de full open access tijdschriften maken geen onderdeel meer uit van de nieuwe oveenkomst. Neem bij vragen contact op met de open access specialisten van jouw instelling.

     

    Gegevens en voorwaarden licentie

    • De overeenkomst geldt voor alle hybride en full open access journals van ACS. Zie de Open Access Journal Browser voor een overzicht, of gebruik deze om een specifiek tijdschrift op te zoeken.

    • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research articles, review articles.

    • De corresponderende auteur van de publicatie moet van een deelnemende Nederlandse universiteit of instelling zijn.

    • Alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra), behalve de Erasmus Universiteit en de Universiteit Tilburg nemen deel. Ook voor onderzoekers van het FOM-instituut AMOLF en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) gelden deze afspraken.

    Hoe werkt het?

    • De corresponderende auteur moet bij indienen de juiste instellingsnaam gebruiken via het drop-down menu.
    • Gebruik het emailadres van de instelling.
    • Als een artikel is geaccepteerd ontvangt de corresponderende auteur een ACS Author Choice Open Access Licence CC-BY-NC-ND.
    • Is er iets mis gegaan? Neem contact op met uw OA contactpersoon! Deze vraagt via SURFmarket een herstelactie aan bij ACS. Dit kan tot drie maanden na acceptatie van de publicatie.

    Meer informatie op de website van ACS en in hun flyer.

    Uw ACS profile updaten. Korte handleiding.

     

    Dit Contract ontsluit het 'ACS Online Products Institional Access Agreement'.

     

    Meer over American Chemical Society (ACS)

    BMJ

    Auteurs van vier universiteiten publiceren kosteloos open access in 64 tijdschriften van deze uitgever.

    2019-2021
     

    Let op! Het plafond van de vastgestelde jaarlijkse APC Waiver Cap voor dit jaar is bereikt. Als corresponderende auteur van een van de deelnemende universiteiten en UMC’s, kunt u niet meer zonder extra kosten open access publiceren. In 2022 wordt deze overeenkomst niet meer voortgezet.

     

    Gegevens en voorwaarden licentie:

    • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam (incl. universitaire medische centra).
    • De overeenkomst geldt voor 64 tijdschriften uit het fonds van BMJ.
    • Auteurs (corresponding) van deelnemende universiteiten kunnen kosteloos open access in deze tijdschriften publiceren tot het plafond van de vastgestelde jaarlijkse APC Waiver Cap is bereikt.
    • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: alle publicatietypen.

     

    Hoe werkt het?

    • Gebruik bij het indienen het mailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur ook vanuit het instellingsnetwerk.
    • Selecteer tijdens het indienen de juiste affiliatie (universiteit) in het drop down menu.
    • Na verificatie van de affiliatie door BMJ wordt het ingediende artikel bij acceptatie aangemerkt voor kosteloos open access.

    Meer informatie op de website van BMJ.

     

    Dit Contract ontsluit de 'BMJ Consortia OA Waiver Agreement'.

     

    Meer over BMJ

    Brill

    De eerste 50 artikelen worden zonder kosten open access gepubliceerd. Voor de volgende geldt een korting.

    2017-2019
     

    Gegevens en voorwaarden licentie:

    • De overeenkomst geldt voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 gepubliceerd zijn in een van de 38 internationale Brill journals op het gebied van rechtsgeleerdheid.
    • De eerste 50 artikelen worden zonder bijkomende kosten open access gepubliceerd, vanaf de 51e geldt een vergoeding van €1.400 (dat is 30% korting op het normale tarief).
    • De corresponderende auteur van de publicatie moet van een deelnemende Nederlandse universiteit zijn.
    • De deelnemende universiteiten zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), TU Delft (TUD), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
    • Met de Universiteit Maastricht (UM) zijn afzonderlijk afspraken gemaakt. Informeer bij de Universiteitsbibliotheek.

    Hoe werkt het?

    • De corresponderende auteur van een deelnemende universiteit kiest tijdens het acceptatieproces voor publiceren in open access.
    • Bij het indienen moet de auteur het universitaire emailadres of zijn/haar ORCID gebruiken.
    • Auteurs kunnen dit verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.

    Meer informatie op de website van Brill.

     

    Dit Contract ontsluit het 'Agreement to the Intermediary Services'

     

    Meer over Brill

    Brill

    Kosteloos open access publiceren in totaal 317 hybride en full open access tijdschriften van Brill.

    2020-2021
     

    NB : De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. Open access publiceren zonder kosten bij deze uitgever blijft ondertussen mogelijk. Neem bij vragen contact op met de open access specialisten van jouw instelling.


    Gegevens en voorwaarden licentie:

    • Kosteloos open access publiceren in totaal 317 hybride en full open access tijdschriften van Brill vanaf 1 januari 2020.
    • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
    • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
    • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: original research articles, review articles.
    • De deelnemende universiteiten  (incl. universitaire medische centra) zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Radboud Universiteit (RU), Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit van Tilburg (UvT), Universiteit van Utrecht (UU), Wageningen Universiteit (WUR) en Universiteit Leiden (UL).
    • Met Universiteit Maastricht (UM) zijn afzonderlijk afspraken gemaakt. Informeer bij de Universiteitsbibliotheek.

     

    Hoe werkt het?

    • De corresponderende auteur maakt bij het indienen de juiste affiliatie kenbaar kenbaar. Gebruik bij voorkeur ook het mailadres van de instelling.
    • Na acceptatie wordt het artikel kosteloos open access gepubliceerd.
    • Auteurs kunnen een verzoek ook kenbaar maken via brillopen@brill.com.

    Meer informatie op de website van Brill.

     

    Dit contract ontsluit de 'Brill Agreement for Intermediary Services Content'.

     

    Meer over Brill

    Cambridge University Press

    Deze deal geldt voor zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

    2017-2020
     

    NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

     

    Gegevens en voorwaarden licentie:

    • De overeenkomst geldt vanaf 1 juni 2017 voor in totaal meer dan 360 hybride en open access tijdschriften. Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
    • De deal geldt voor de Nederlandse universiteiten met uitzondering van Wageningen Universiteit (WUR).
    • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen (research en review articles) open access publiceren.
    • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: original research articles, review articles, rapid communication, brief Reports, case reports.

     

    Hoe werkt het?

    • Gebruik het emailadres van de instelling.
    • Na acceptatie van het artikel geeft de corresponderende auteur aan dat hij/zij is geaffilieerd met een van de deelnemende universiteiten.
    • Er verschijnt een ‘Apply Discount button’.
    • Door hierop te klikken wordt het artikel in open access gepubliceerd zonder kosten.

    Meer informatie op de website van Cambridge University Press.

     

    Dit contract ontsluit 'Supply of products to Surfmarket'. Zie ook het 'Addendum' op het contract voor 2020.

     

    Meer over Cambridge University Press

    Cambridge University Press

    Deze deal geldt voor zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

    2021-2023
     

     

    Gegevens en voorwaarden licentie:

    • De overeenkomst geldt voor in totaal meer dan 370 hybride en open access tijdschriften. Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel is van de overeenkomst.
    • De overeenkomst geldt voor de alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra) en de KNAW.
    • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos open access publiceren.
    • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research articles, review articles, rapid communication, brief reports, case reports.
    • NB. er is een maximum van 1500 kosteloze open access publicaties binnen de looptijd van de overeenkomst. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.
    • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Corresponderende auteurs kunnen hun artikel ondertussen open access blijven publiceren zonder extra kosten.

     

    Hoe werkt het?

    • Gebruik het emailadres van de instelling.
    • Na acceptatie van het artikel geeft de corresponderende auteur aan dat hij/zij is geaffilieerd met een van de deelnemende universiteiten.
    • Er verschijnt een ‘Apply Discount button’.
    • Door hierop te klikken wordt het artikel in open access gepubliceerd zonder kosten.

    Meer informatie op de website en in deze powerpoint van Cambridge University Press.

    Dit contract ontsluit de 'Contract form for supply of products to SURF'.

     

    Meer over Cambridge University Press

    Emerald Publishing group

    Deze uitgever biedt vouchers aan voor het open access publiceren.

    2016-2018
     

    Gegevens en voorwaarden licentie

    • In 2017 geeft Emerald 30 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten, in 2018 zijn dat 45 vouchers. Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd.

    Hoe werkt het?

     • Een auteur, in de rol van corresponderende auteur, kan voor de acceptatie van een artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon vraagt bij Emerald accountmanager Sonja Spretis om een open access voucher. Emerald toont in Partnership open access of het maximaal aantal vouchers vergeven is.
     • De Emerald open access workflow in visuele vorm.
     Emerald Publishing group

     Met een voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd in zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

     2019-2020
      

     NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd maar de samenstelling van tijdschriften waarin dit mogelijk is, kan per 2021 veranderd zijn. Neem contact op met uw bibliotheek voor meer informatie.

      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • In 2020 geeft Emerald 57 open access vouchers uit aan auteurs van Nederlandse universiteiten.
      NB. de vouchers voor 2020 zijn verbruikt! Informeer evt. bij de OA contactpersoon van uw bibliotheek over (andere) mogelijkheden om uw publicatie open access te maken.

     • Met elke voucher kan gratis 1x open access worden gepubliceerd in zowel hybride als volledige open access tijdschriften.

     • Ieder jaar ontvangen de universiteiten 14 vouchers extra voor publicatie op het Emerald Open Research Platform (EOR) met open peer review. Iedere Nederlandse universiteit kan op dit platform jaarlijks één voucher gebruiken.

     • Vouchers zijn alleen beschikbaar voor gebruik in tijdschriften waar de deelnemende instellingen zich op abonneren. Gebruik de  Open Access Journal Browser om uit te vinden of een tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
     • Vouchers die niet gebruikt zijn, kunnen niet meegenomen worden naar een volgend kalenderjaar.

      

     Hoe werkt het?

     • Een auteur, in de rol van corresponderende auteur, kan voor de acceptatie van zijn/haar artikel contact opnemen met de open access contactpersoon van de eigen instelling.

     • Deze contactpersoon vraagt bij de Emerald accountmanager om een open access voucher.

     • Zie voor meer informatie de support pagina van Emerald over 'Funded article processing charges'.

     Emerald's open access Partnership page.

      

     Zie voor meer info de flyer: 'OA Voucher Leaflet

      

     Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services (Licensed Material) and its associated Schedules'.  

      

     Meer over Emerald Publishing group

     Frontiers
      
     IOP Publishing

     Corresponderende auteurs van deelnemende universiteiten kunnen kosteloos open access publiceren in de 58 hybride tijdschriften van deze uitgever.

     2020-2022
      

      

     Gegevens en voorwaarden licentie:

     • Corresponderende auteurs van deelnemende universiteiten (incl. universitaire medische centra) kunnen – afhankelijk van de overeenkomst/lijst  – zonder kosten open access publiceren in een selectie hybride tijdschriften van IOP bij acceptatie van het artikel tussen 01-01-2021 en 31-12-2022.
     • Lijst A (44 tijdschriften): Universiteit Twente, Rijksuniversiteit Groningen, TU Delft en Universiteit van Amsterdam.
     • Lijst A en B (56 tijdschriften): TU Eindhoven.
     • Lijst A, B en C (58 tijdschriften): Universiteit Maastricht en Radboud Universiteit.
     • Zie voor een overzicht van de hybride tijdschriften per lijst de website van IOP of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst voor je universiteit.
     • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: research papers, special issue papers en letters.
     • NB. enkele tijdschriften uit lijst B berekenen extra kosten (page charges en/of publication fees) die niet gerelateerd zijn aan open access. Deze kosten worden niet vergoed onder de overeenkomst.

      

     Hoe werkt het?

     • Gebruik bij het indienen bij voorkeur het mailadres van de instelling en maak de juiste affiliatie kenbaar.
     • IOP Publishing identificeert artikelen van corresponderende auteurs die voor de regeling in aanmerking komen tijdens het peer review proces.
     • Geïdentificeerde artikelen worden automatisch open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.
     • Artikelen die onder het abonnementsmodel worden gepubliceerd, kunnen – als ze er onder de regeling voor in aanmerking komen – achteraf alsnog open gemaakt worden op verzoek van de auteur.

      

     Website van de uitgever.

      

     Meer over IOP Publishing

     IOS Press

     Kosteloos open access publiceren in alle hybride en full open access titels van IOS Press.

     2019-2022
      

     Gegevens en voorwaarden licentie:

     • De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor alle hybride en open access tijdschriften van IOS Press. Zie voor een overzicht van de betreffende titels deze lijst. Of zoek een tijdschrift op in de Open Access Journal Browser.
     • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
     • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: all article types.
     • Aan de overeenkomst doen mee: Erasmus Universiteit, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, TU Eindhoven, Tilburg University, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en de Vrije Universiteit (incl. universitaire medische centra).

      

     Hoe werkt het?

     • Gebruik tijdens indienen het emailadres van de instelling en doe dit bij voorkeur vanuit het instellingsnetwerk. Maak duidelijk de affiliatie kenbaar.
     • Geaccepteerde artikelen worden 'by default' open access gepubliceerd onder een CC-BY-NC.

      

     NB.
     Stuur bij indienen van het artikel ook een email (bij voorkeur vanaf een instellings-mailadres) naar authorfees@iospress.nl om er zeker van te zijn dat het open access verzoek niet gemist wordt in de workflow van IOS Press. Vermeld in de email-tekst het ‘article reference number’ van de indiening, de naam van je geaffilieerde instelling en zet 'NL Agreement' in de onderwerpsregel.

     Website van IOS Press

      

     Dit contract ontsluit het het 'Agreement for Intermediary Services Content'

      

     Meer over IOS Press

     Karger

     In alle tijdschriften is publiceren gratis voor auteurs van 9 Nederlandse universiteiten.

     2016-2018
      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Negen universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
     • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponderende auteur publiceren in alle Karger tijdschriften

     Hoe werkt het?

     • Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt.
     • De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.

     Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

      

     Dit contract onsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'. 

      

     Meer over Karger

     Karger

     In alle tijdschriften is publiceren gratis voor auteurs van 10 Nederlandse universiteiten.

     2019-2021
      

     NB : De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. Open access publiceren zonder kosten bij deze uitgever blijft ondertussen mogelijk. Neem bij vragen contact op met de open access specialisten van jouw instelling.
      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Tien universiteitsbibliotheken hebben een overeenkomst met Karger.
     • Medewerkers van die universiteiten kunnen zonder bijkomende kosten als corresponderende auteur publiceren in alle Karger tijdschriften
     • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: all article types.

      

     Hoe werkt het?

     • Verificatie moet gebeuren door de deelnemende instellingen binnen 3 dagen nadat Karger hen een mail stuurt.
     • De auteur geeft automatisch een licentie voor CC-NC-ND 4.0 aan de uitgever.

     Zie de website van Karger en kies in het rolmenu Netherlands om te zien om welke universiteiten het gaat.

      

     Dit contract onsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'. 

      

     Meer over Karger

     Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

     Gebruik een 'waiver code' om kosteloos in meer dan 200 hybride open access tijdschriften te publiceren.

     2017-2020
      

     NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     Hoe werkt het?

     • Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de instelling.
     • Bij de acceptatie van het artikel wordt de auteur door LWW verzocht via de contactpersoon van de universiteitsbibliotheek een APC-'waiver code' aan te vragen. Deze code kan gebruikt worden in het betalingssysteem van LWW waardoor men zonder kosten open access kan publiceren. Zie voor meer informatie de documentatie.

      

     Meer informatie in de Frequently Asked Questions van LWW en de documentatie voor het gebruik van de 'waiver code'.

      

     Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content' 

      

     Meer over Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

     Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

     Publiceer kosteloos open access in meer dan 300 hybride open access tijdschriften van LWW.

     2021-2023
      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Deze overeenkomst geldt voor Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Wageningen University, Erasmus Universiteit en Universiteit Maastricht (incl. universitaire medische centra).
     • Corresponderende auteurs van bovengenoemde universiteiten (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) kunnen zonder kosten open access publiceren in meer dan 300 hybride tijdschriften van uitgever Lippincott, Williams & Wilkins (LWW).
     • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
     • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original articles, review articles, case reports.
     • NB. de overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 300 open access publicaties per jaar. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.
     • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Corresponderende auteurs kunnen hun artikel ondertussen open access blijven publiceren zonder extra kosten.

      

     Hoe werkt het?

     • Gebruik bij het indienen van het manuscript het emailadres van de instelling en selecteer de juiste instituutsaffiliatie. LLW bepaalt bij acceptatie aan de hand van deze gegevens of een auteur in aanmerking komt voor kosteloos open access onder de overeenkomst.
     • De publicatie wordt door LWW met een CC BY licentie open access gepubliceerd.

     Meer informatie op de website van LWW.

     Dit contract ontsluit de 'Publish & Read Agreement between SURF and OVID Technologies' 

      

     Meer over Lippincott Williams & Wilkins (LWW)

     Oxford University Press

     De open access afspraken zijn gemaakt voor 2019 en 2020 voor circa 322 hybride tijdschriften van OUP.

     2019-2020
      

     NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

     Gegevens en voorwaarden licentie:

     • De open access afspraken zijn gemaakt voor 2019 en 2020 voor circa 322 hybride tijdschriften van OUP.
     • De overeenkomst geldt voor corresponderende wetenschappelijke auteurs van alle Nederlandse universiteiten en umc’s, met uitzondering van TU Delft en TU Eindhoven.
     • Corresponderende auteurs moeten een affiliatie hebben met een van de Nederlandse universiteiten.
     • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research, review articles and clinical research.
     • Per jaar geldt voor de gezamenlijke universiteiten een maximum van 760 artikelen.

      

      

     Hoe werkt het?

     • De corresponderende auteur logt met zijn account in op Author Services van OUP.
     • Na acceptatie van het artikel kiest hij via OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie.
     • Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald door het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten.
     • De universiteit waarmee de corresponderende auteur geaffilieerd is moet het verzoek goedkeuren.

     Meer informatie op de website van Oxford University Press.

      

     Dit Contract onsluit het 'Consortium Current Content Agreement (annual)'.

      

     Meer over Oxford University Press

     Oxford University Press

     Zonder kosten open access publiceren in bijna 350 hybride open access tijdschriften van OUP.

     2021-2023
      

      

     Gegevens en voorwaarden licentie:

     • Zonder kosten open access publiceren in 348 hybride open access tijdschriften van OUP. 
     • Bekijk deze lijst voor een overzicht of gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
     • De overeenkomst geldt voor corresponderende auteurs van alle Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra), met uitzondering van TU Delft en TU Eindhoven.
     • De volgende publicatietypen vallen binnen deze overeenkomst: original research, review articles, brief reports, case reports and clinical research.
     • Per jaar geldt voor de gezamenlijke universiteiten een maximum van 760 artikelen. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling.
     • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Corresponderende auteurs kunnen hun artikel ondertussen open access blijven publiceren zonder extra kosten.

      

     Hoe werkt het?

     • De corresponderende auteur logt in op Author Services van OUP (maak evt. eerst een account aan).
     • Kies na acceptatie van het artikel via OUP’s online licensing and payment system, Author Services voor een open access licentie.
     • Door te kiezen voor refer charges zorgt u ervoor dat de kosten worden betaald door het pre-payment account van de Nederlandse universiteiten.
     • De universiteit waarmee de corresponderende auteur geaffilieerd is moet het verzoek goedkeuren.
     • Een stap voor stap handleiding is te vinden op de website van de uitgever.

     Meer informatie op de website van Oxford University Press.
      

     Dit contract ontsluit de Consortium Current Content Agreement.

      

     Meer over Oxford University Press

     Royal Society of Chemistry (RSC)
     • Gold for Gold is een open access aanpak die is opgezet door Royal Society of Chemistry (1980). Het beloont instellingen die een abonnement hebben op het RSC Gold pakket met vouchers die
     • ...
     2015-2016
      
     • Gold for Gold is een open access aanpak die is opgezet door Royal Society of Chemistry (1980). Het beloont instellingen die een abonnement hebben op het RSC Gold pakket met vouchers die kunnen worden gebruikt om de artikelen van de eigen wetenschappers open access te publiceren zonder kosten. 11 van de 14 Nederlandse universiteiten maken gebruik van deze Gold 4 Gold vouchers.
     • Wetenschappers kunnen hierover contact opnemen met de open access contactpersoon in hun universiteit.
     Royal Society of Chemistry (RSC)

     Geen open access afspraken voor 2018

     De afspraken met de Royal Society of Chemistry (RSC) zijn gemaakt tot en met 2017. Op dit moment is er geen akkoord bereikt...

     2017
      

     Geen open access afspraken voor 2018

     De afspraken met de Royal Society of Chemistry (RSC) zijn gemaakt tot en met 2017. Op dit moment is er geen akkoord bereikt tussen de VSNU en de Royal Society of Chemistry Publishing. De kortingen en volledige vergoedingen gelden op dit moment niet meer. Wanneer u uw publicatie in open access wilt plaatsen bij RSC moet u het volledige APC bedrag betalen. Dit geldt voor wetenschappers van alle Nederlandse universiteiten.

      

     Royal Society of Chemistry (RSC)

     De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor 37 hybride tijdschriften.

     2019-2021
      

     NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2019 voor 37 hybride en 3 open access tijdschriften. Welke titels dit zijn, kunt u vinden in de Open Acces Journal Browser.
     • De open access deal geldt voor corresponderende auteurs van de universiteiten in Nederland (incl. universitaire medische centra) behalve voor Universiteit Leiden, Universiteit Tilburg en Universiteit Maastricht.
     • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research articles, review, paper, perspective, communication.

     Hoe werkt het?

     • Gebruik het emailadres van de eigen instelling!
     • De auteur van een geaccepteerde publicatie krijgt een email met daarin een link naar het RSC licentie-systeem.
     • Op deze pagina vind je alle informatie over de publicatie die bij het submitten is doorgegeven. Deze informatie kun je op dat moment niet wijzigen. Dat kan wel later in het correctieproces.
     • Als je op ‘Start’ klikt, wordt je automatisch geïdentificeerd als een auteur van een instelling die een Read and Publish overeenkomt met RSC heeft. Dat gebeurt op basis van je institutionele email adres.
     • Je komt dan op een pagina waarop je kunt kiezen voor ‘Standard publication’ of ‘Gold open access publication’. Kies hier voor ‘Gold open access publication’. Doe je dat per ongeluk niet, dan wordt je er in een pop-up op gewezen dat de universiteit de mogelijkheid voor open access publiceren zonder extra kosten voor je geregeld heeft. Op de pagina zie je bedragen; daar hoef je geen rekening mee te houden. Deze kosten komen te vervallen..
     • In de volgende stap kun je kiezen uit twee Creative Commons Licenties (CC-BY of CC-BY-NC). Kies voor CC-BY.
     • Vergeet niet om akkoord te gaan met de voorwaarden van de gekozen licentie.
     • Je krijgt dan een bevestiging dat je instelling al betaald heeft voor de Author Processing Charges (APC).
     • Daarna krijg je een overzichtspagina op je scherm met alle gegevens die je hebt verstrekt.
     • Door te klikken op ‘Confirm and Finish’ rond je het proces af.
     • Zie de workflow documentatie ter verduidelijking.

     Algemene info over RSC

     Info over RSC Read & Publish deals

     Dit contract ontsluit het “Agreement for Intermediary Services Content”.
     Dit contract ontsluit het 'Third Addendum'


     Dit contract ontsluit het "THIRD ADDENDUM TO ELECTRONIC ACCESS LICENCE AGREEMENT".

      

     Meer over Royal Society of Chemistry (RSC)

     SAGE 2015-2016
      
     • In 150 geselecteerde tijdschriften kan open access gepubliceerd worden door medewerkers van Nederlandse universiteiten in de rol van corresponding author. Zij krijgen hierover van SAGE automatisch bericht op basis van hun email adres, waarin de domeinnaam van hun universiteit gebruikt moet worden. Bij dit bericht zit een open access licentieformulier. Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt het artikel met een CC.BY.3.0 licentie gepubliceerd in SAGE Choice.
     • Nederlandse corresponding authors kunnen in 2016 een substantiële korting krijgen op een artikel dat zij in de andere SAGE tijdschriften in open access willen publiceren. De kosten bedragen dan 200GBP/375 USD per artikel. Wilt u voor deze korting in aanmerking komen? Stuur dan na acceptatie het standaard licentieformulier ingevuld naar de editor van het tijdschrift en vermeld daarop dat u wilt publiceren in open access - SAGE choice. U krijgt dan een SAGE Choice OA license toegestuurd. Om voor deze korting in aanmerking te kunnen komen moet u de code "UKB90" op dat formulier invullen.

     Meer informatie op de SAGE OA-website en de VSNU website.

     Link naar contract (Deze versie van het contract maakt “the License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules” openbaar).

      

     Meer over SAGE

     SAGE

     Zonder kosten publiceren in ruim 700 tijdschriften.

     2017-2019
      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
     • Voor 786 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access voor alle universiteiten.
     • Uitzondering 1: voor 40 SAGE Choice journals van societies geldt uitsluitend open access met 100% korting na toestemming van de societies. SAGE vraagt de toestemming aan. Deze tijdschriften zijn in de lijst herkenbaar aan de toevoeging: ‘Ask your librarian’. Neem in dat geval contact op met uw bibliotheek.
     • Uitzondering 2: Voor 100 Pure Gold Open Access journals is een korting van 20% mogelijk. Hiervoor is een speciale code vereist. Zie 'Hoe werkt het?' hieronder.
     • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
     • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, sponsored supplements en book reviews.
     • De overeenkomst geldt alleen voor publicaties die vanaf 1 januari 2017 in het SAGE system zijn gekomen. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.

     Hoe werkt het?

     • De corresponderende auteur moet gebruik maken van het mailadres van de instelling
     • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft u niet in te vullen.
     • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
     • Voor het aanvragen van de 20 % korting voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE is wel een speciale code nodig. Deze kunt aanvragen bij uw bibliotheek. De code wordt gevraagd op het moment van betaling van de APC.  Afhankelijk van het tijdschrift moet de auteur de betalings-email beantwoorden met de code onder vermelding van de VSNU-overeenkomst of, als het systeem het toelaat, de code invoeren in het betaalsysteem en zo automatisch de code aanvragen. Na publicatie kan de korting niet meer geclaimd worden.

     SAGE heeft een plek met informatie voor Nederlandse auteurs.

      

     Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermdiary Services Content' 

      

     Meer over SAGE

     SAGE

     Zonder kosten open access publiceren in meer dan 900 hybride tijdschriften, met 20% korting in de volledig open access tijdschriften.

      

     2020-2021
      

     NB. Over de details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever wordt op dit moment onderhandeld. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden voorlopig gecontinueerd.

      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • De corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten) in dienst/ingeschreven bij een Nederlandse universiteit (alle, incl. universitaire medische centra) komen in aanmerking voor de kortingen.
     • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: Original Papers, Review Papers, Brief Communications, Continuing Education, Case Reports, Letters to the editor en Invited Letters.
     • Geldig voor publicaties die binnen de looptijd van de overeenkomst in het SAGE ‘production system’ worden ingevoerd. De regeling geldt niet met terugwerkende kracht.
     • Voor 875 SAGE Choice journals geldt 100% korting op open access.
     • Voor de meer dan 160 Pure Gold Open Access journals geldt een automatische korting van 20%.

      

     Hoe werkt het?

     • De corresponderende auteur maakt tijdens indienen gebruik van het mailadres van de instelling en selecteert de juiste affiliatie; op basis hiervan wordt een publicatie aangemerkt voor korting.
     • Na acceptatie van het artikel voor publicatie in een SAGE Choice journal ontvangt de corresponderende auteur een mail van SAGE met het verzoek een formulier in te vullen en dit per ommegaande te retourneren. Op het formulier wordt om een code gevraagd, maar die hoeft niet te worden ingevuld.
     • Alleen wanneer SAGE het formulier tijdig ontvangt, wordt het artikel zonder kosten open access gemaakt.
     • De 20% korting (VSNU agreement discount) voor publicatie in de Pure Gold access journals van SAGE wordt automatisch toegekend wanneer een corresponding author wordt herkend als geaffilieerd aan een Nederlanse universiteit.

      

      

     Zie de website van SAGE voor meer informatie.

     Dit contract ontsluit de 'Agreement for Intermediary Services Content'.

      

      

     Meer over SAGE

     Springer
     • Artikelen van
     • ...
     2015-2016
      
     • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
     • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.

     Meer informatie op de website van Springer.

      

     Meer over Springer

     Springer

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Artikelen van
     • ...
     2017
      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten en de KNAW worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
     • De overeenkomst geldt voor ca. 1.700 tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn titels van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
     • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.200 artikelen. Als dit getal bereikt is zal de overeenkomst eindigen en zullen artikelen niet langer in aanmerking komen voor open access.

     Hoe werkt het?

     • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
     • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.

      

     Meer informatie op de website van Springer.

      

     Meer over Springer

     Springer

     Zonder kosten open accesss publiceren in ca. 2.000 hybride tijdschriften.

     2018-2023
      

      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Artikelen van corresponderende auteurs, verbonden aan Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra) worden in open access gepubliceerd zonder kosten voor de auteur.
     • De overeenkomst geldt voor ca. 2.000 hybride tijdschriften binnen het Springer OpenChoice programma. Uitgezonderd zijn tijdschriften van Learned Societies, BioMedCentral en SpringerOpen.
     • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
     • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research articles, review articles, brief communication,  continuing education.
     • Let op! De overeenkomst is van toepassing op maximaal 2.067 artikelen per jaar.
     • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Vanaf 1 januari 2024 kunnen corresponderende auteurs hun artikel weer open access publiceren zonder extra kosten.

     Hoe werkt het?

     • Kies na accepteren van het artikel in het uitklapmenu ‘Special Affiliation’ de instelling waaraan u verbonden bent en ga akkoord met de auteursrecht- en licentievoorwaarden.   
     • De gekozen instelling verifieert of u inderdaad verbonden bent.

     Meer informatie op de website van Springer.

     Dit Contract onsluit het 'License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules'.

      

     Meer over Springer

     Taylor & Francis

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa
     • ...
     2016-2017
      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa 2.300 hybride tijdschriften van Taylor & Francis en Routledge.
     • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen hierin zonder aanvullende kosten open access publiceren.

     Hoe werkt het?

     • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
     • Kies een geschikte Creative Commons licentie.
     Taylor & Francis

     Zonder kosten publiceren in 2.300 hybride tijdschriften, met een CC-licentie naar keuze.

     2018-2020
      

     NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • De overeenkomst geldt voor oorspronkelijke research papers in circa 2.300 hybride tijdschriftenvan Taylor & Francis en Routledge.
     • Corresponderende auteurs van Nederlandse universiteiten en UMC's kunnen hierin zonder aanvullende kosten open access publiceren.

     Hoe werkt het?

     • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
     • Kies een geschikte Creative Commons licentie.

     *NB. Houd er rekening mee dat deze overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 1448 artikelen in 2018; in 2019 van 1499 artikelen en in 2020 van 1551 artikelen. Wanneer er nog 100 artikelen tot het maximum vrij zijn, wordt dit op deze website gecommuniceerd.

     Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

     Meer informatie over de workflow.

      

     Dit contract onsluit het 'License Details page including Attachment 1, Customer and Licensee Information and The Product Terms including Schedules'.

      

     Meer over Taylor & Francis

     Taylor & Francis

     Kosteloos open access publiceren in meer dan 2200 hybride open access tijdschriften van Taylor & Francis voor de Nederlandse universiteiten.

     2021-2023
      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Deze overeenkomst geldt voor de alle Nederlandse universiteiten (incl. universitaire medische centra).
     • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven/anders erkend) kunnen zonder kosten open access publiceren in 2242 hybride (Open Select) tijdschriften van uitgever Taylor & Francis.
     • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
     • De overeenkomst geldt voor de volgende typen publicaties: original papers en review papers.
     • NIET onder de overeenkomst vallen: editorials, announcements, book reviews.
     • NB. de overeenkomst geldt voor een maximum aantal van 1451 open access publicaties per jaar. Bij het naderen van het maximum verschijnt hier een mededeling. 

     Hoe werkt het?

     • Gebruik altijd het emailadres van de instelling en selecteer de juiste instituutsaffiliatie in de workflow van Taylor & Francis.
     • Nadat de uitgever het artikel heeft geaccepteerd voor publicatie, nodigt ze de corresponderende auteur via e-mail uit om gebruik te maken van deze overeenkomst.
     • Zie de workflow documentatie voor nadere uitleg.

     Meer informatie op de website van Taylor and Francis.

     Zie ook de workflow documentatie.

     Dit contract ontsluit de 'Read & Publish Agreement'.

      

     Meer over Taylor & Francis

     Thieme

     Deze uitgever geeft 25% korting op het normale open access publicatietarief.

     2016-2021
      

     Het contract met Thieme is voor 2021 onder dezelfde voorwaarden met een jaar verlengd.

      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • De overeenkomst geldt voor 52 tijdschriften.
     • De Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht nemen deel.
     • Corresponderende auteurs van deze instellingen krijgen 25% korting op de APC. Ze betalen geen € 2.500, maar € 1.875 voor open access publicatie van hun artikel.

     Hoe werkt het?

     • Stuur het ingevulde formulier dat bij de betreffende universiteit hoort, in en stuur het tesamen met het manuscript naar de uitgever.

     Meer informatie op de site van Thieme.

      

     Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

      

     Meer over Thieme

     Walter de Gruyter

     Een korting van 90% op publiceren in alle hybride tijdschriften.

     2016-2019
      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Negen Nederlandse universiteitsbibliotheken hebben een open access korting van 90% afgesproken voor corresponderende auteurs in deze tijdschriften. De universiteiten in Eindhoven, Maastricht, Tilburg en Wageningen doen niet mee.
     • Deze korting geldt voor die tijdschriften waarop de instelling een abonnement heeft. Het gaat om de hybride tijdschriften van Walter de Gruyter, niet de full open access tijdschriften. De ingangsdatum van deze overeenkomst is 1 januari 2016
     • Bij het indienen van het artikel betaalt de auteur niets. In het begin van het volgende licentiejaar maakt de uitgever per instelling een overzicht van de gepubliceerde artikelen in open access. Walter de Gruyter berekent vervolgens 10% aan de instelling door. Deze factuur wordt betaald door de deelnemende instellingen.
     • Vanaf 24 januari 2017 zijn de Nederlandse universiteiten deelnemer van het open access Institutional membership. In de overeenkomst is bepaald dat de leden een korting van 20% krijgen wanneer de auteurs van deze instellingen publiceren in pure open access journals. Het totale portfolio bestaat uit meer dan 500 open access peer-reviewed journals, boeken en hoofdstukken in boeken

     Hoe werkt het?

     • Bij het insturen van het artikel moet de auteur het e-maildomein van de instelling gebruiken. De uitgever checkt eerst zelf of een auteur het artikel in open access zou mogen publiceren (d.w.z. of de instelling een abonnement heeft op dat tijdschrift en of de corresponderende auteur het e-maildomein van de instelling gebruikt). De uitgever vraagt vervolgens per mail aan de contactpersoon van de instelling om te bevestigen of de auteur tot de betreffende universiteit behoort.

     Website van Walter de Gruyter.

      

     Dit Contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

      

     Meer over Walter de Gruyter

     Walter de Gruyter

     Artikelen zonder kosten open access publiceren in 305 hybride tijdschriften en met 20% korting publiceren in de 110 full open access tijdschriften van Walter de Gruyter.

     2020-2022
      

      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Deze overeenkomst geldt voor de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Utrecht, Wageningen Universiteit en Universiteit Leiden (incl. universitaire medische centra).
     • Artikelen zonder kosten open access publiceren in 305 hybride tijdschriften en met 20% korting publiceren in de full open access tijdschriften.
     • De tijdschriften in deze lijst vallen onder de overeenkomst (tab 1 – hybride, tab 2 – full OA).
     • De overeenkomst is van toepassing op maximaal 440 hybride artikelen totaal binnen de drie jarige looptijd van de overeenkomst.
     • De volgende publicatietypen vallen binnen de overeenkomst: original research article, review article, original article, opinion, short communication, case report, editorial, work group report, book review, letter to editor, congress abstract.

     Hoe werkt het?

     • Walter de Gruyter maakt gebruik van het CCC RightsLink platform.
     • Corresponderende auteurs moeten bij indienen gebruikmaken van het e-mailadres van de instelling.
     • Kies voor de open access optie en een melding verschijnt dat de APC wordt betaald door de instelling.
     • Het artikel wordt na acceptatie open access gepubliceerd met een CC-BY licentie.

     Website van Walter de Gruyter.

      

     Dit contract ontsluit het 'Agreement for Intermediary Services Content'

      

      

     Meer over Walter de Gruyter

     Wiley

     Deze deal geldt voor 1.400 hybride tijdschriften.

     2016-2020
      

     NB. De details van een nieuwe overeenkomst met deze uitgever worden op dit moment uitgewerkt. De open access afspraken uit de eerdere overeenkomst worden zolang gecontinueerd.

      

     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Op 4 maart 2016 startte de overeenkomst tussen de Nederlandse universiteiten en Wiley over open access publiceren in 1.400 hybride tijdschriften.
     • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
     • Wiley geeft ook nog 60 full open access tijdschriften uit, die niet onder deze overeenkomst vallen.
     • Corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
     • De volgende publicatietypen vallen binnen deze deal: original research articles, review articles.

      

     Hoe werkt het?

     • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres).  Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

     • Gebruik in alle communicatie en tijdens het submitting proces met Wiley het emailadres van uw instelling. Wiley detecteert hierop automatisch of u voor deze regeling in aanmerking komt. Tijdens het proces van indienen krijgt u op die manier meermaals de meldingen die voor u van toepassing zijn om de publicatie open access te maken.

     Meer informatie op de website van Wiley en zie de flyer 'How to Order OnlineOpen'.

      

     Dit Contract ontsluit de 'Wiley Online Journals License', zie ook het contract 'Amendment to Wiley Online Agreement' voor de 2020 verlenging.

      

     Meer over Wiley

     Wiley

     Kosteloos publiceren in meer dan 1.400 hybride open access tijdschriften van Wiley.

     2021-2023
      


     Gegevens en voorwaarden licentie

     • Auteurs van alle Nederlandse universiteiten (inclusief de universitaire medische centra) en de KNAW, kunnen kosteloos publiceren in meer dan 1.400 hybride open access tijdschriften van Wiley.
     • De full open access tijdschriften van Wiley vallen NIET onder de overeenkomst.
     • Gebruik de Open Access Journal Browser om uit te vinden of een specifiek tijdschrift onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.
     • Alleen de corresponderende auteurs (onderwijs- en onderzoeksmedewerkers en studenten in dienst/ingeschreven) van de deelnemende instellingen kunnen kosteloos artikelen open access publiceren.
     • Publicatievormen die deel uitmaken van de deal: Primair onderzoek en overzichtsartikelen, inclusief - maar niet beperkt tot - originele artikelen, casestudies, recensies (exclusief boekbesprekingen) en korte mededelingen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw universitaire contactpersoon voor open access.
     • De verlenging van de overeenkomst voor open access publiceren voor 2024 bevindt zich in de laatste onderhandelingsfase. Corresponderende auteurs kunnen hun artikel ondertussen open access blijven publiceren zonder extra kosten.

     Hoe werkt het?

     • Nadat de uitgever uw artikel heeft geaccepteerd, log in op Wiley Author Services (eventueel eerst registreren met het correcte emailadres). Op uw ‘Author Dashboard’ in Author Services, klik op ‘Order OnlineOpen’. Wanneer het verzoek is goedgekeurd, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

     • Gebruik in alle communicatie en tijdens het submitting proces met Wiley het emailadres van uw instelling. Wiley detecteert hierop automatisch of u voor deze regeling in aanmerking komt. Tijdens het proces van indienen krijgt u op die manier meermaals de meldingen die voor u van toepassing zijn om de publicatie open access te maken.

     Meer informatie op de website van Wiley en zie de flyer 'How to Order OnlineOpen'.

      

     Dit contract ontsluit de 'Consortium Wiley Read and Publish Agreement'.

      

     Meer over Wiley

     U bent hier

     Open Access Journal Browser

     Deze website informeert academici over de voordelen van open access tot de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek

     Over deze website

     Contact

     Volg ons